Home » Fremtidens kommune » Neste generasjons skjema
Sponset

Digitalisering har blitt en viktig strategi for kommuner som søker å møte sine innbyggeres behov på en mer effektiv, tilgjengelig og sikker måte.

Basert på erfaringene fra vår tjeneste KF Skjema, er vi i gang med å introdusere våre nye skjemaløsninger, Form. Dette er et resultat av kontinuerlig utvikling og forbedring for å imøtekomme kommunenes økende behov for effektivisering av sine tjenester.

Den nye skjemaløsningen er et resultat av flere år med erfaringer, tilbakemeldinger fra brukere, og en inngående kjennskap til kommunenes utfordringer og muligheter. Revideringene og oppdateringene er tilpasset dagens kommunale forvaltning.

Datafangst støttes gjennom neste generasjons skjemaløsning som gjør det enkelt å bygge skjemaer med alle spørsmålstyper, integrasjoner, visningsbetingelser, valideringer og lister. Skjemaflyt, brukerreiser og saksbehandling defineres med fleksible verktøy for arbeidsflyt, som kan tilpasses kommunenes arbeidsprosesser og behov for avlevering til sak/arkiv.

Inkluderende

Vår nye tjeneste er utviklet for å utgjøre en reell forskjell i måten kommunene kommuniserer med innbyggere, næringsliv og frivillig sektor på. Kristin Lunde Sørdal, produktansvarlig i KF, deler sin entusiasme:

– Vår nye tjeneste representerer et stort skritt fremover for kvalitet i og effektivisering av kommunalt samspill. Videre understreker Sørdal viktigheten av sikkerhet og universell utforming:

– Ved å oppfylle strenge standarder sikrer vi at alle våre tjenester er tilgjengelige for alle brukere, uten unntak. Dette er ikke bare et løfte om bedre tjenester, men en garanti for sikker og inkluderende tilgang for alle innbyggere.

Kristin Lunde Sørdal

Produktansvarlig KF

Innovasjon gjennom standardisering og samarbeid

En av nøkkelfunksjonene til den nye løsningen er skjemakatalogen fra KF, som tilbyr et bredt spekter av ferdig utviklede skjemaer. Skjemaene i katalogen er utarbeidet og kvalitetssikret av skjemabyggere som har mange års erfaring med utvikling av standard skjemaer for kommune-Norge.

– Dette reduserer dobbeltarbeid og ressursbruk i hver kommune, og sikrer også konsistens og høy kvalitet over hele linjen, forklarer Sørdal. Hun legger til,:

– Vår tilnærming gjør det mulig for kommunene å samarbeide og dele beste praksis, noe som i sin tur fører til bedre tjenester for innbyggerne. Form bygger på Compose-plattformen som er spesielt utviklet for offentlig sektor i Norge. Compose benyttes blant annet av store statlige aktører som UDI, Forsvaret, Fiskeridirektoratet og mange andre.

Foto: Unsplash

Fleksibelt og dynamisk

I samarbeid med Compose har vi utviklet en tjeneste som utvikles over tid.

– Vi bygger ikke bare for i dag, men for fremtiden, sier Sørdal.

– Gjennom kontinuerlig dialog med våre brukere er tjenesten utformet for å være fleksibel og dynamisk, og i stand til å tilpasse seg nye utfordringer og endringer i lovverket.

Forberedelse for fremtiden

I takt med at vi introduserer en slik tjeneste til norske kommuner, tar vi et avgjørende skritt mot en mer strømlinjeformet, tilgjengelig og sikker kommunal forvaltning. Denne tjenesten er ikke bare et svar på dagens utfordringer, men en robust plattform som er klar for morgendagens muligheter.

– Form er mer enn bare en digital løsning; det er en ny måte å tenke kommunal service på, konkluderer Sørdal.

– Det åpner opp for uendelige muligheter for innovasjon, effektivitet og samspill mellom kommunen og innbyggerne. For at norske kommuner skal kunne tilby effektive, tilgjengelige og sikre tjenester, er det viktig at vi som leverandører utvikler løsninger som er tilpasset fremtidens kommunale forvaltning.

Kort oppsummert vil kommunen få følgende gevinster ved bruk av tjenesten:

  • Forbedret tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv
  • Enklere både for innbygger og saksbehandler ved hjelp av arbeidsflyt som understøttes i digitale skjemaer
  • Forbedret samarbeid og saksflyt internt i kommunen

Fordelen med dette er at oppgaver og saksflyt løses enkelt og effektivt . Kunden kan digitalisere og automatisere oppgaver, og tilpasse skjemaflyt til egne arbeidsprosesser, noe som gir optimal produktivitet.

Tjenesten er ikke bare en investering i dagens digitale landskap, men også en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og tilpasning. Som Sørdal oppsummerer:

– Løsningen representerer en mulighet for kommunene til ikke bare å forbedre sine nåværende tjenester, men også å innovere og tilpasse seg fremtidens behov. Med vår løsning er veien til en smartere, mer tilgjengelig og effektiv kommune allerede lagt.

Gratis løsning

KF har tidligere lansert gratis-løsningen FriForm, en nyskapende skjemabygger spesielt utviklet for kommunal sektor der ansatte raskt og enkelt selv kan lage skjemaer. Plattformen er brukervennlig og krever ikke teknisk kompetanse, og den tilbyr et bredt spekter av spørsmålstyper og tilpasningsmuligheter. Om FriForm legger Sørdal til:

– FriForm gir våre brukere en smakebit på hva som er mulig med funksjonell skjemateknologi. FriForms brukervennlighet og fleksibilitet har vært en stor inspirasjon for utviklingen videre.

KF – Forenkler offentlige tjenester!

Våre digitale verktøy skal bidra til at kommunene fornyer seg og yter bedre tjenester til sine innbyggere og ansatte.

Neste artikkel