Home » Kvinner i karrieren » Innovasjon gjennom mangfold
Sponset

I IT-divisjonen til Statens vegvesen er mangfold mer enn bare ett ord; det er en levende praksis. Vi tok en prat med tre ansatte om deres hverdag i etaten, og hvorfor forskjellige perspektiver er så viktige pådrivere for innovasjon.

– For meg er samfunnsoppdraget til Statens vegvesen veldig viktig. Det å oppleve at jeg bidrar til økt trafikksikkerhet i Norge er supermotiverende i arbeidshverdagen, sier HR-rådgiver Hege Merete Bakken Davey engasjert.

49-åringen har jobbet i etaten helt siden hun avsluttet studiene for 22 år siden og trekker frem Statens vegvesen som en arbeidsplass hvor mangfold og innovasjon ikke bare er slagord, men praktiserte verdier som driver organisasjonen fremover.

Hvordan dette ser ut i praksis skal vi snart avsløre, men aller først vil vi gi deg et bilde på innsiden av IT-divisjonen, kjent for å være en viktig brikke i den statlige etaten med ansvar for – blant annet – planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riksveier i Norge.

Mye mer enn kjønnsbalanse

For inne i divisjonen har de levd etter følgende filosofi: mangfold er mye mer enn kjønnsbalanse og etnisitet.

– Mitt syn på det er at hvis du har en gruppe mennesker med lik fagbakgrunn, like livserfaringer, lik arbeidserfaring og så videre, så blir det veldig lite dynamikk, sier Linn Solbakken og får støtte av kollegaen.

I Statens vegvesen er mangfold og inkludering to viktige ingredienser for å skape dynamikk og innovasjon. – Å ha folk med ulik bakgrunn og erfaringer gjør arbeidsplassen mer kreativ, løsningsorientert og tilpasningsdyktig, sier Hege Merete Bakken Davey (fra venstre) og Linn Solbakken. Foto: Statens vegvesen

– Vi trenger alle mulige slags folk. Det handler om bakgrunn, erfaring, og å se muligheter for utvikling, legger Bakken Davey til og forteller at en viktig del av Vegvesenets mangfoldsstrategi inkluderer å gi sjanser til dem med, blant annet, hull i CV-en.

– I statlig sektor er det spesielle regler når det gjelder innkalling til intervju. Nettopp dersom en kandidat har krysset av og er i en av gruppene for enten nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV – så er det slik at vi er pålagt at minst én kvalifisert søker fra hver av gruppene kalles inn til intervju, utdyper hun.

Jobb med stor mening

Mens Bakken Davey har vært ansatt i vegvesenet i mange år, entret Solbakken dørene i Drammen i oktober i fjor. Før hun kom hit, var hun en del av det private næringslivet, men ble tiltrukket av muligheten til å arbeide med teknologi innenfor et så vesentlig område som det Statens vegvesen representerer og deres ansvar for samfunnsoppdraget.

– Jeg jobber med Jeg jobber med forretningsutvikling og innovasjon. Sentralt i dette er det å jobbe datadrevet og kundeorientert, hele tiden med et fokus på å forenkle og effektivisere tjenestene våre slik at det kommer publikum til gode – en oppgave jeg virkelig brenner for.

Ledige stillinger i Statens vegvesen

En jobb i Statens vegvesen gir deg muligheter til å utforme morgendagens samferdselsløsninger.

–Tør å utfordre det etablerte

Som 37-åring og med erfaring fra konsulentbransjen, har hun en litt annen profil enn resten av topplederteamet i IT-divisjonen.

– Da Linn kom inn i ITs toppledergruppe, medførte det en endring i gruppedynamikken. Gruppen var ganske ensartet med tanke på kjønn og alder. Det er kjempekult, og nødvendig, at Linn kom inn og utfordret status quo. Dette skaper utvikling, sier Bakken Davey med et smil.

– Det er essensielt for enhver ledergruppe å ha medlemmer som tør å stille spørsmål ved det etablerte, spesielt i grupper som har vært uforandret over lengre tid. Å ta plass i slike miljøer krever mot, og Linn demonstrerte nettopp det, legger hun til.

Tett samarbeid om inkludering

Men Solbakken er kun ett av flere eksempler på mangfoldsarbeidet innad i divisjonen. De var nemlig en av de første organisasjonene i Norge til å samarbeide med inkluderingsrådgiver, Kimiya Sajjadi.

– Mangfold og inkludering er viktig for å skape trivsel, som er grunnleggende for å få til gode leveranser. Samarbeidet med Kimiya Sajiadi i Big Enough Global hjalp oss med en restart i arbeidet mot å bli en mangfoldig divisjon der alle kan trives, sier Arild Stange, HR divisjonspartner i IT divisjonen.

Landsdekkende divisjon

Imidlertid er kontoret i Drammen bare ett av flere i IT-divisjonen. Med totalt åtte avdelinger, fordelt på lokasjoner i Drammen, Moss, Skien, Bergen og Trondheim, utgjør Statens vegvesen en omfattende divisjon som arbeider nasjonalt for å fremme trafikksikkerhet, veivedlikehold og infrastrukturutvikling gjennom gode IT-løsninger. Vi tok en prat med Ingunn Flægstad Pettersen, seksjonsleder for IT Vegdata i Trondheim om jobben hennes i etaten.

– Det som overrasket meg aller mest med å jobbe her er åpenheten for å utvikle seg selv. Her er det mye fart og mange initiativer, samt muligheter til å være med på spennende prosjekter om du ønsker det, sier Ingunn.

Ingunn Flægstad Pettersen

Seksjonsleder for IT Vegdata, Statens vegvesen

I skrivende stund entrer hun sin tiende måned i etaten etter flere år innen IT i helsevesenet. Trigget av muligheten til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag, føltes Statens vegvesen som et riktig steg videre i hennes karriere.

– Det var den åpne og dynamiske kulturen i vegvesenet, at det skal være høyt under taket, ta vare på det som er bra og utvikle nye områder, kombinert med en strategi om å være langt fremme teknisk, jeg likte da jeg søkte meg hit, sier Pettersen.

Hun setter også pris på vegvesenets tilstedeværelse over hele landet, som hun mener øker antallet potensielle kandidater og styrker tverrfaglig samarbeid.

– Det fine med Trondheim er at vi sitter lokalisert med folk fra andre fagdivisjoner. Her er det lite skille mellom IT og fagdivisjonene, noe som gjør samarbeidet oss imellom enklere, avslutter hun.

Jobb i Statens vegvesen

Vi gir deg muligheter til å utforme morgendagens samferdselsløsninger

Av Kristian Mendoza

Neste artikkel