Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Spennende, variert og meningsfullt å jobbe i staten
Sponset

Trivselsundersøkelser hos Bufdir viser at de ansatte synes de har en meningsfull jobb. Bente Therese Bekkhus og Yngve Bråten kunne ikke vært mer enige:

–Det er givende å kunne bidra til samfunnsutvikling og vite at det vi jobber med har stor betydning for enkeltmennesker.

Spesialrådgiver Bente Therese (38) er utdannet jurist og har tidligere jobbet i det offentlige og som advokatfullmektig. I Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) jobber hun i internasjonale tjenester. Avdelingen har ansvar for barnebeskyttelsessaker på tvers av landegrenser og internasjonalt samarbeid på feltet.

–Dagene er varierte og lærerike og består mye av å veilede norske myndigheter og samarbeide med myndigheter i andre land i saker der barn trenger beskyttelse på tvers av landegrenser. Det kan handle om barn som er bortført, barnevernssaker, internasjonale adopsjoner, og menneskehandel. Å være med på å påvirke og forbedre systemet er noe av det som er mest givende, sier hun.

Seniorrådgiver Yngve (34) har vært i avdeling for likestilling og universell utforming i 2,5 år. Her jobber han spesielt med å innhente og formidle kunnskap om skeives levekår, og å øke aksept for kjønns- og seksualitetsmangfold.   

–Alt vi gjør er kunnskapsbasert, og vi samarbeider ofte med ulike forskningsmiljøer og organisasjoner. Å kunne gi kultur- og likestillingsministeren faglige råd føles viktig, forteller han.

Reising i jobben

Yngve er en av flere i likestillingsavdelingen med internasjonale oppgaver.

–Jeg representerer Norge i to fora i EU og Europarådet for samarbeid om likestilling av lhbt+-personer. Jeg er heldig som har en jobb hvor jeg kan gå fra et møte for så å ta turen innom et pâtisserie, sier han.

Bente Therese supplerer:

–Jeg hadde vært i jobben i tre måneder da jeg reiste alene til Tsjekkia for å representere Bufdir. Jeg har representert Norge mye etter det, men det var utrolig lærerikt og spesielt å få mulighet til å gjøre det så tidlig.

Hvilke kvalifikasjoner trengs?

Bufdir har nærmere 500 ansatte med ulik bakgrunn, kompetanse og arbeidsoppgaver.

–Likestilling kommer ikke av seg selv. Derfor krever jobben at en er analytisk og nytenkende. Det er også viktig å se ting i sammenheng og kunne bygge relasjoner med andre på likestillingsfeltet. Vi har stor påvirkningskraft, og det er det viktig å reflektere og være klar over, forteller Yngve.

Bente Therese forteller at i tillegg til å være faglig sterk, åpen og profesjonell må du også kunne takle kritikk.

-Norsk barnevern er til tider utsatt for kritikk. Det er vår rolle å møte den og gi god og riktig informasjon tilbake. Noen saker biter seg jo også litt fast, og da er det godt å kunne støtte seg på rollen og gode kollegaer, sier hun.

Attraktivt å jobbe i staten

Ifølge Statsansatteundersøkelsen fra 2021 er faglig utvikling gjennom arbeidsoppgaver og det faglige arbeidsmiljøet noe av det som gjør arbeidsplassen attraktiv.

Bente Therese kan ikke tenke seg en annen arbeidsplass.

-Nå har jeg vært her i 7 år, og jeg vet ikke hvor ellers jeg skulle jobbet. Dynamiske dager med reiser og stadig nye faglige utfordringer, med dyktige kollegaer og fokus på godt lederskap gir en god og utviklende arbeidshverdag. I tillegg har vi fleksitid, overtidsbetaling, gode pensjonsordninger og mulighet for hjemmekontor.

Yngve kommer fra internasjonalt bistandsarbeid i ulike land og har tidligere jobbet for FN. Selv om utlandet har gitt verdifull erfaring, har han alltid hatt et ønske om å jobbe i offentlig sektor.

-Jeg vil bidra til samfunnsutvikling her hjemme innenfor de trygge rammene offentlig sektor gir. I tillegg får vi faglig utvikling og sosiale aktiviteter. Jeg føler meg som en viktig del av Bufdir og er en stolt likestillingsbyråkrat, avslutter han fornøyd.

Jobb hos Bufdir og Bufetat

Vi er en mangfoldig arbeidsplass med i underkant av 6000 medarbeidere som har ulik bakgrunn, kompetanse og arbeidsoppgaver

Av Cathrine Naglestad

Next article