Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Vil ha flere kvinner til Statsbygg!
Sponset

Hos Statsbygg er det alltid de mest kvalifiserte som får jobben, men nå utformes stillingsannonsene slik at kvinner skal bli mer motiverte til å søke.

Vi jobber med å utforme stillingsannonser slik at vi treffer riktig kompetanse og samtidig kan trigge kvinnelige søkere, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg

Hege Njaa Aschim

Kommunikasjonsdirektør Statsbygg

Lav kvinneandel innenfor drift

Byggebransjen har historisk sett hatt en lav kvinneandel, og når det gjelder valg av utdanning og yrke, er det store forskjeller mellom kjønnene. I driftsavdelingen til Statsbygg er det bare 38 av driftsmedarbei- dere som er kvinner, selv om de ellers har en god kjønnsbalanse i toppledelsen.

– Jeg tror noe av grunnen er at det fortsatt er et inntrykk av at jobben bærer preg av å være en del vaktmesteroppgaver. Før gjorde vi en del av de praktiske jobbene som å klippe gress, skifte lyspærer og så videre, men disse tjenestene bestiller vi nå, forteller Julie Tresvik Johansen som er driftsingeniør i Statsbygg. Statsbygg har 825 medarbeidere og leder flere av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. De har kontorer i Oslo, Porsgrunn, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Julie Tressvik Johansen

Driftsingeniør i Statsbygg

Ida Elen Asklund er driftsleder på Svalbard og har ansvar for tre bygg. Oppgavene varierer fra alt innenfor økonomi, drift, vedlikehold av bygg og oppfølging av store prosjekter.

– Akkurat nå er jeg eneste kvinnelige av fem ansatte totalt, men i vårt område nord er det nylig ansatt tre kvinner, og det er jo bra, sier Ida Elen

Ida Elen Asklund

Driftsleder, Statsbygg

Kvinner ønsker ikke særbehandling

Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kjønn, og kunnskap er gunstig på flere måter, og Hege mener det er en stor fordel med ulikheter.

– Uansett legning, kjønn, eller etnisk bakgrunn gir mangfold en helt annen dynamikk og beriker teamene. Samtidig tror jeg ingen på sikt ønsker særbehandling. Vi må se på den kompetansen vi trenger, på dynamikken i teamene og levere på det vi skal.

Jenter bør satse på tekniske fag

En av årsakene til at det er få søkere innenfor byggdrift, mener Statsbygg skyldes for lite kunnskap om utdannelsen og de spennende mulighetene det gir. Det er i dag stort behov for folk med fagbrev innenfor byggdrifterfaget.

– Det var ingen som sa til meg at det var lurt å starte på elektro. Det å informere de unge om at det er en smart yrkesvei å velge yrkesfaglig utdannelse, tror jeg er viktigforteller Julie.

– Det er mange flinke folk i denne bransjen, og vi vil gjerne ha inn de beste. Vi synes det er viktig å ivareta kvinnene når de først kommer til Statsbygg, sier Hege.

Men hvordan er det egentlig å være en av de få jentene på en mannsdominert arbeidsplass?

– Jeg stortrives blant gutta og synes det er ukomplisert og fint, men det er fint hvis det kommer inn noen flere jenter, sier Ida Elen.

– Ja, det går mye i fotball, ler Julie.

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. Til enhver tid har vi over 100 prosjekter gående.

Vil du jobbe i Statsbygg? Les mer her!

Av Cathrine Naglestad

Next article