Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Kvinner i fornybarnæringen heier på hverandre!
Kvinner i karrieren

Kvinner i fornybarnæringen heier på hverandre!

Foto: Unsplash

Fornybar Norge heier på alle kvinner som ønsker å jobbe med fornybar energi og bidra med sin ekspertise til å løse spennende arbeidsoppgaver.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.

Statistikken viser at omtrent 25 prosent av de ansatte i produksjonsselskaper og nettselskaper i fornybarnæringen er kvinner, mens tallet synker til kun 10 prosent når vi ser på entreprenørselskaper i samme bransje.

Brynhild Totland

Kompetanserådgiver, Fornybar Norge

Positiv trend

En positiv trend er imidlertid at blant unge voksne med høyere utdanning, i aldersgruppen 25-35 år, er kjønnsfordelingen mer jevn, med hele 40 prosent kvinner. Dette indikerer at det er potensiale for økt kvinnelig deltakelse i fremtiden, spesielt blant de som allerede har en høyere utdanning.

Forskning viser at tidlig eksponering for ulike yrker og fagområder er avgjørende for å utvikle interesse og lidenskap for bestemte karrierer.

En viktig drivkraft for å øke kvinnelig deltakelse i fornybarnæringen er initiativer som «Kraftkvinnen». Dette nettverket ble etablert i 2019 og har nå nesten 1000 medlemmer. «Kraftkvinnene» har som formål å delta aktivt i bransjedebatten, synliggjøre kvinnelige talenter, øke rekrutteringen av kvinner til fornybarnæringen, støtte hverandre, og bygge fagnettverk. Hvert år hedres en kvinnelig rollemodell innen bransjen gjennom utnevnelsen av «Årets Kraftkvinne». Nominasjonskriteriene inkluderer bidrag til å støtte andre, faglig dyktighet og kunnskapsdeling, evnen til å vise at fornybarnæringen er en arena for kvinner, bidrag til innovasjon og vekst i selskapet, formingskraft i bransjen og arbeid innenfor fornybar energi.

Teknologifag i skolen

Forskning viser at tidlig eksponering for ulike yrker og fagområder er avgjørende for å utvikle interesse og lidenskap for bestemte karrierer. Derfor er det avgjørende at skolesystemet spiller en aktiv rolle i å introdusere elever for tekniske og realfaglige muligheter. En måte å oppnå dette på er å innføre et eget teknologifag i skolen, som gir alle elever muligheten til å utforske spennende oppgaver innenfor fornybar energi. Dette kan bidra til å øke interessen for tekniske yrkesfag og ingeniørutdannelser, og dermed øke antallet kvinner som velger en karriere i fornybarnæringen.

Vi trenger mer innovasjon og nytenkning. Utfordringene og mulighetene er mange, og vi ser med glede på at flere kvinner ønsker å jobbe i vår sektor.

FAKTA

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen.

Les mer på fornybarnorge.no

Next article