Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Likestilling på agendaen
likestilling

Likestilling på agendaen

Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde
Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde
Foto: Lisa Mathilde Donoghue

Gjennom plattformen Equality Check ønsker Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde å skape en verden der alle har like muligheter i arbeidslivet, uavhengig av kjønn og bakgrunn.

Blant Norges hundre best betalte toppledere, finnes det i dag like mange mannlige toppledere ved navn Arne som det finnes kvinnelige toppledere. Ingen av dem har etnisk minoritetsbakgrunn. Og selv om flere kvinner fullfører høyere utdannelse, blir de likevel bare betalt 88 prosent av mannens lønn. Likestillingen er og forblir et problem – men det finnes ikke et eneste problem gitt uten en mulig løsning. I dette tilfellet, to norske kvinner som en gang for alle skal sette vektskålen i balanse.

— Vi har sett et økende fokus på likestilling sammenliknet med da vi startet likestillingskampanjen #hunspanderer for fire år siden. Den gang var det vanskelig å få forståelse for viktigheten av likestilling, mens det i dag er en ganske bred forståelse om at noe må gjøres med kjønnsbalansen og mangfold i arbeidslivet for å lykkes i fremtiden, sier Marie Louise Sunde, som sammen med barndomsvenninnen Isabelle Ringens nylig lanserte plattformen EqualityCheck.it.

— Selv om det er en genuin vilje og et økende fokus fra næringslivet, er det likevel ennå for mye prat og påfallende lite handling når man ser på hvilke tiltak som faktisk iverksettes. Mange prøver å gjøre noe, men vet ikke helt hvordan. Da ender man opp med dårlige resultater, sier Ringnes.

Økende transparens

På lik linje som du tilbringer en tredjedel av livet ditt i sengen, tilbringer du også en tredjedel av livet ditt på arbeidsplassen. Da er det i følge Ringnes og Sunde helt naturlig å ta et valg basert på god bakgrunnsinformasjon.

— Nesten 80 prosent av dagens arbeidstakere oppsøker vurderinger av selskapet før de starter i jobben. Verden blir mer og mer transparent, og alt vurderes. Men informasjonen om arbeidsplassen har tidligere vært utrolig vanskelig å grave frem. Derfor har vi skapt Equality Check, slik at du kan lese anonyme vurderinger om bedriften du ønsker å søke jobb hos, fortsetter Ringnes.

Plattformen Equality Check gjør det mulig for ansatte i bedriften å vurdere hvor likestilt arbeidsplassen er. Vurderingene gjøres anonymt, og er til for å gjøre bedriften mer transparent slik at fremtidige søkere vet hva de går til. Equality Check tilbyr også bedrifter et mer avansert verktøy i Equality Check for Business for å bedre likestillingen i selskapet.

— Tanken er vi skal gi alle mennesker muligheten til å bruke stemmen sin til å dra arbeidslivet i riktig retning ved å øke transparens, og ikke minst trekke frem de bedriftene som presterer bra innen likestilling og inkludering. Samtidig ønsker vi å gi bedrifter muligheten til å bli bedre – både ved anonyme tilbakemeldinger fra ansatte, men også gjennom å måle data og finne løsninger i Equality Check for Business, sier Sunde.

Arbeidsplassens tripadvisor

— Arbeidsgivere vet at de går glipp av lønnsomhet ved å ikke ha mangfold i bedriften sin. Flere rapporter viser at det er en sterk korrelasjon mellom lønnsomhet og mangfold, innovasjon og mangfold, kreativitet og mangfold, og generell trivsel og mangfold. Pilene peker med andre ord i samme retning, og bedrifter i dag ønsker å komme seg dit. Det håper vi at EqualityCheck.it kan hjelpe dem med, tilføyer Ringnes.

Prosessen er enkel. Hvem som helst kan gå inn på EqualityCheck.it og legge igjen en vurdering av arbeidsplassen. Dette kan du gjøre helt uavhengig av arbeidsgiver og kolleger. Du vurderer for eksempel hvorvidt du føler deg inkludert i bedriftens arbeidskultur eller ikke, hva du mener om likestillingen på arbeidsplassen, om du opplever at det er like muligheter, og du kan kommentere hva du mener er bra eller hva du mener bør forbedres. Det tar to minutter og er helt anonymt og kostnadsfritt.

— Når fem ansatte har vurdert selskapet, går vurderingene live. Da kan alle se hvordan det er å jobbe i selskapet. Vi oppfordrer selskaper å sende ut skjemaet til alle ansette, slik at svare blir mest mulig riktig. Dette vil bli en fantastisk kanal for employer branding og for å rekruttere flinke folk. For selskaper som fremdeles skulle ha stort forbedringspotensial etter at man ansatte har svart, vil verktøyet Equality Check for Business kunne hjelpe bedriften med å bli bedre slik at det blir en god arbeidsplass som ser og utvikler talenter, sier Sunde. 

Like muligheter på arbeidsplassen

— Vi er også veldig opptatte av å være en uavhengig tredjepart. Det skal være trygt å legge igjen vurderinger, og selskaper skal oppleve at resultatene som vises er sanne og konstruktive, fortsetter Ringnes.

Ringnes og Sunde lanserte tidligere i år boken Hvem Spanderer hvor de blant annet nevner en amerikansk studie som viser at 45 prosent av alle de som sier i fra om kritikkverdige forhold på jobben i USA opplever negative konsekvenser ved å si i fra. 

— Vi tenkte først at dette tallet åpenbart måtte være høyere enn her i Norge, men da vi gikk gjennom klagene som hadde kommet inn til likestilling- og diskrimineringsombudet fant vi ut at det faktisk er ganske mange som opplever at det er vanskelig å si i fra om forbedringspotensialer i Norge også, forklarer Sunde.

— Flere og flere ledere ser i dag viktigheten av å finne og bevare alle former for talenter, og at de som ikke lykkes vil tape i fremtiden. Vi tror lederne som ikke er om bord på likestillingsskipet kommer til å henge igjen i havna ganske lenge etter de andre har seilt videre. De vil nemlig gå glipp av fremtid potensial, noe det finnes utrolig mye av der ute. I tur vil de gå glipp av mye bra forretning. Vi vil hjelpe selskaper å være tidlig ute i denne transformasjonen. Målet er å skape en verden der alle har like muligheter uavhengig av deres bakgrunn. Vi ønsker å skape en likestilt og mangfoldig fremtid gjennom vårt produkt som også skal skaleres globalt, avslutter de.

Next article