Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Fjord Line: Verdibasert rekruttering med handlekraft, ansvar, respekt og engasjement
Sponset

Bli med på reisen med Fjord Line – Ikke bare over havet, men inn i en kultur preget av verdiene handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Som en ledende aktør innen fergebransjen, forplikter Fjord Line seg ikke bare til å levere utmerket service til våre passasjerer, men også til å skape et arbeidsmiljø som hyller disse grunnleggende verdiene.

Handlekraft: Gjør en forskjell

I en verden preget av endring og utfordringer er handlekraft avgjørende. Fjord Line søker proaktive og initiativrike medarbeidere som ikke bare reagerer på utfordringer, men som også aktivt deltar i å forme løsningene.

Ansvar: Bærekraftig drift fra topp til bunn

Fjord Line tror på at ansvarlighet er nøkkelen til bærekraftig drift. Dette verdigrunnlaget er tydelig integrert i rekrutteringsprosessen, hvor søkere blant annet vurderes ut fra deres evne til å forstå og påta seg ansvar. Å være en del av Fjord Line betyr å være en medspiller i å bygge og opprettholde en organisasjon som respekterer miljøet, samfunnet og de menneskene vi er i kontakt med.

Respekt: En kultur av inkludering og mangfoldighet

Respekt er kjernen i Fjord Lines kultur. I rekrutteringsfasen verdsettes ikke bare faglige ferdigheter, men også mennesket bak. Fjord Line streber etter å skape et inkluderende arbeidsmiljø hvor alle medarbeidere føler seg verdsatt og respektert. Rekrutteringen fokuserer på å identifisere kandidater som deler og forstår denne kjerneverdien.

Engasjement: Drivkraften for suksess

Fjord Line søker ikke bare medarbeidere, men ambassadører for selskapets suksess. Engasjement er avgjørende for å skape en kundesentrert kultur, og det er en egenskap som verdsettes høyt i rekrutteringsprosessen. Fjord Line ønsker medarbeidere som ikke bare utfører sine oppgaver, men som også engasjerer seg for å gjøre Fjord Line til det beste valget for passasjerene og det beste stedet å jobbe.

Bli med på reisen med Fjord Line

Å bli en del av Fjord Line er mer enn bare å få en jobb; det er å bli en del av en organisasjon som verdsetter handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Gjennom en rekrutteringsprosess som nøye er designet for å identifisere disse verdiene, søker Fjord Line å skape et team av dedikerte fagpersoner som er klare til å ta selskapet og sine egne karrierer til nye horisonter. Bli med på reisen med Fjord Line – hvor verdiene er kompasset, og suksessen er destinasjonen. #DetErBareÅGledeSig

Jobb i Fjord Line

Fjord Line er et selskap i vekst, og vi er stadig på utkikk etter entusiastiske medarbeidere. Er du blid, serviceorientert og trives i møte med nye mennesker? Da kan du være en av Fjord Lines fremtidig ansatte på land eller til sjøs. 

Next article