Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Dette bildet vil snart være et fjernt minne
Sponset

Utenlandske lastebiler er tre ganger mer ulykkesutsatt enn norske. Dekkfeil er den vanligste ulykkesårsaken, viser årelange analyser av kjøretøy involvert i alvorlige ulykker i Norge. Samtidig mangler myndighetene verktøy for å gjennomføre en effektiv og kontinuerlig kontroll av dekkene til innkommende tungtransport.

Etter mange år med nedgang i alvorlige ulykker, skilte 2023 seg ut som et mørkt år i statistikken med 118 drepte. Vi husker alle en utfordrende vinter med mange kraftige snøfall som forårsaket trafikkork. Skal vi tro klimarapportene, må vi regne med at dette er den nye normalen. På Haukelifjellet var det stopp allerede tidlig i oktober, og kontroller avslørte at de fleste kjøretøyene ikke var skikkelig skodd.

Hos søta bror kulminerte trafikkproblemene tidlig i januar med et dagslangt kaos på E22 i Skåne med over 1000 biler som satt fast i snøen. Bilistene ble evakuert av beltevogner, og flere vitner pekte på utenlandske lastebiler med dårlige dekk som den utløsende årsaken til katastrofen.

Må ha bedre kontroll

Nullvisjonen sier at antall drepte på norske veier skal være maksimalt 50 i 2030. For å ha en sjanse til å nå disse målene må vi ha bedre kontroll på tilstanden til dekkene på veiene våre. Det er tilstanden til denne «gummiringen» som til syvende og sist avgjør om sjåføren rekker å bremse eller klarer å unngå den livsfarlige sladden.

Foto: Roadguard AS

Roadguard har utviklet et system som kan ha en betydelig positiv innvirkning på disse problemene. Systemet måler mønsterdybden med høy nøyaktighet og registrerer samtidig dekktypen. Dataene kan brukes til å informere både myndighetene og sjåføren.

Vil redde liv

Siden i vinter har systemet vært installert ved hovedinnkjøringen til E6 Svinesund og gir kontrollpersonalet automatisk informasjon før lastebilen ankommer kontrollstasjonen. Roadguards administrerende direktør, Jesper von Zweigbergk, forklarer at dataene er mye mer nøyaktige enn det en inspektør kan oppnå under en kontrollmåling.

– Dataene våre gjør det mulig å implementere et automatisert system for både informasjon om dekkstatus og tilhørende sanksjoner. Vårt overordnede mål er å forebygge ulykker, så vi er først og fremst interessert i at dataene fra systemet vårt brukes til forebyggende formål. I tillegg til myndighetenes bruk av dataene ser vi mange ulike bruksområder der dataene våre kan integreres direkte i serviceflyten både for private bileiere og større flåter, slik at både ulykker og eventuelle bøter for dårlige dekk unngås, forklarer von Zweigbergk og legger til:

– En nasjonal utrulling av systemet vil kunne gi en umiddelbar og positiv effekt på trafikksikkerheten, dette vil redde liv.

Next article