Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Det er mulig å forenkle det enorme etterslepet av vedlikehold på infrastruktur
Sponset

Behovet for vedlikehold av infrastruktur bygd i stål er nesten uten ende. Ved å bruke vedlikeholdsproduktet Zinga kan dette vedlikeholdet gjøres langt mer effektivt, mye raskere og som oftest rimeligere enn dagens løsninger, skal vi tro daglig leder Thor Smette i ZINGA Scandinavia AS.

Etterslepet av vedlikehold på norsk infrastruktur er på svimlende 3200 milliarder kroner ifølge siste utgave av «State of the Nation»-rapporten som kom i 2021. Deler av denne kostnaden er vedlikehold av stålkonstruksjoner som stålbruer, kaianlegg, rekkverk, lyktestolper, autovern, høyspentmaster og andre. Med katodisk filmgalvanisering utføres rehabilitering til kortest mulig prosjekttid, med ekstrem holdbarhet og minst mulig fremtidig vedlikehold. Rehabilitering med tradisjonelle malingssystemer er både tidkrevende og kostbare, og har ikke minst store påvirkninger på trafikkavvikling.

Thor Smette

Daglig leder

En enklere løsning

– Vi benytter katodisk filmgalvanisering for vedlikehold av kritisk viktig infrastruktur. Systemet tilfredsstiller krav til NORSOK og ISO 12944. Løsningen heter ZINGA, som består av 96 prosent ren sink og gir katodisk beskyttelse – påført som maling. Når ZINGA er tørket gir den ingen utslipp. Den er helt giftfri og kan derfor brukes i kontakt med drikkevann og sårbar natur, sier Smette.

– Løsningen er rett og slett genial. Varigheten på vedlikeholdet er lang og beleggets holdbarhet bestemmes av offerraten på sink. Tiden det tar å påføre et ferdig system (to strøk) etter sandblåsing, er timer, ikke dager, sier Smette videre.

Repareres med aktiv, katodisk sink

– Skadet og naturlig nedslitt galvanisering blir ofte erstattet med nytt. Dette er ofte unødvendig ressursbruk. Galvanisering kan repareres på stedet, med ZINGA. Selv rustne høyspentmaster, autovern og lyktestolper kan regalvaniseres og gis nytt liv, sier Smette.

I Norge siden 1985

I Norge finnes 30 år gamle bruer behandlet med ZINGA og som er like fine. Bare det siste året er blant mye annet mastene på den verneverdige Notodden stasjon, kraftledningsmaster for Statnett og 25 stålbruer i Skandinavia rehabilitert med Zinga.

– Samfunnet kan spare mye penger og innbyggerne kan spares for mye frustrasjon hvis dette blir den nye måten å vedlikeholde stålkonstruksjoner på, sier Smette avslutningsvis.

Av Oddvar Meyer

Next article