Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Bidrar til å oppfylle Postens mål om utslippsfri tungbiltransport
Sponset

Supercharge har levert hurtigladere til Posten siden 2021. Nå videreføres dette samarbeidet i en rammeavtale som omfatter alle Posten sine terminaler i Norge.

I slutten av oktober markerte Posten sin satsning på elektrifisering av tunge biler som en del av deres strategi for å nå målet om nullutslipp. Til stede på markeringen, som foregikk på Postens logistikkterminal på Hamar, var både samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og Postens konserndirektør Tone Wille. Under arrangementet uttalte Wille i et intervju til NRK blant annet:

– Hvis vi skal nå de klimamålene som vi har satt oss, samt bidra til at vi når de nasjonale klimamålene, så må vi elektrifisere tungtransporten. Vi har gjort mye på varbilsiden og kuttet 55 prosent utslipp siden 2012 og nå leverer vi brev og pakker til halvparten av landets husstander elektrisk. Men den store utfordringen for oss fremover er å også få tungtransporten over på el og da må vi ha flere ladepunkter på våre terminaler, sa hun.

Posten har jobbet med fossilfri transport i en årrekke. I 2021 besluttet konsernet å stoppe bestillingen av fossile varebiler og la inn sin første bestilling på elektriske lastebiler. Derfra har det kun gått en vei. I dag har de antagelig Norges største kjøretøypark som blant annet inkluderer 897 elektriske varebiler og lastebiler, totalt i overkant 2000, om en tar med Paxterne.

Supercharge leverer hurtigladere til ulike behov og bransjer

Våre innovative ladeløsninger er skalerbare og kan skreddersys etter den enkelte kunde og lokasjon. Supercharge AS leverer også nøkkelferdige ladeløsninger. Alle ladeløsningene kan folieres med din egen logo eller ønsket motiv.

Opplever tillit

Med hovedkontor i Randaberg utenfor Stavanger, har Supercharge siden oppstarten i 2018 vokst betydelig, og er nå en viktig aktør innen hurtiglading for industrielle formål. De har et spesielt fokus på tungbillading og på løsninger innen transport og logistikk. Siden 2021 har Supercharge levert hurtigladere til Posten, dette samarbeidet videreføres nå i en rammeavtale for alle Postens  terminaler i Norge.

– Dette er en enorm anerkjennelse hvor vi bidrar til å sikre grønne leveranser helt frem til døren. Vi vant avtalen i en åpen konkurranse, men noe av årsaken til at vi vant frem var nok også historikken vår som leverandør av ladeanlegg til Posten. Vi har levert til dem i to år med suksess, og opplever at vi har tillit, forklarer Tore Amdal som er salgs- og markedssjef i Supercharge.

Tore Amdal

Salgs – og markedssjef i Supercharge

Nå mobiliserer Supercharge for å levere til hurtigladere til nærmere 30 distribusjonssentraler rundt omkring i Norge slik at Posten kan fortsette sin satsning på elektriske tungbiler. Avtalen med opsjoner er på seks år og innebærer også drift- og serviceavtale på anleggene.

– Vårt ansvar er å sikre maksimal oppetid og pålitelig drift av ladere, slik at bilene har fulladet batteri når de trenger det, avslutter Tore Amdal i Supercharge.

FAKTA

Supercharge leverer hurtigladere til ulike behov og bransjer og lokasjon.

Les mer på supercharge.no

Av Tom Backe

Next article