Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » IPJ sikrer rent vann og miljø
Sponset

De fleste av oss tar det som en selvfølge at vannet flommer ut av kranene når vi står opp om morgenen, tar en dusj og koker kaffe. Et besøk på toalettet avsluttes med å trykke på knappen, klosettet spyles og alt forsvinner. Vannverket har et omfattende nettverk av tekniske installasjoner for at alt dette skal fungere og til det kreves det gode løsninger for automasjon, styring og overvåking.

Drikkevann er vårt aller viktigste næringsmiddel. Å sikre godt drikkevann og håndtering av avløpsvann for å unngå forurensning, er en del av vår samfunnskritiske infrastruktur. Dette stiller svært høye krav til styring og overvåking.

Omfattende overvåking

Allerede ved vannkilden starter omfattende overvåkning. Dersom det er forurensningskilder i nærheten, slik som avløpsanlegg, septiktanker og forurensete bekker, så må disse overvåkes. Vann har størst tyngde ved fire grader, og hver vår og høst vil overflatevannet, som ofte har dårlig vannkvalitet, synke ned i vannkilden og nærme seg vanninntaket for vannverket.

Etter vannkilden blir råvannet behandlet for å sikre eller forbedre kvaliteten, før vannet sendes ut til forbruker. På vegen blir vannet pumpet videre eller opp i høydebasseng. Det er viktig at alle forbrukere får vann med korrekt vanntrykk og høydebassengene sikrer vannforsyningen ved driftsstans eller ved spesielt høyt forbruk som ved brannslukking.

Vannledningsnettet er ofte gammelt og bygd ut over lang tid. Det oppstår rørbrudd og hos mange vannverk kan lekkasjeandelen være mer enn en tredjedel av produsert vann. Det er derfor svært viktig med omfattende overvåking slik at man raskt kan utbedre lekkasjer og å se hvor det er lønnsomt med rehabiliteringstiltak.

Etter bruk av vannet, kommer det meste tilbake som avløpsvann. Det ledes til pumpestasjoner og videre til avløpsrenseanlegg. På vegen er det viktig med nødutslipp, slik at tilbakeslag av avløpsvann ikke kommer inn i kjellere dersom det oppstår feil eller ved ekstremvær. Renseanlegget renser til sist avløpsvannet så det kan slippes ut uten å forurense omgivelsene.

IPJ har i mer enn 40 år hatt leveranser til norske vann- og avløpsverk som hovedbeskjeftigelse. Les mer her.

Digitalisering og bærekraft

Mye har skjedd siden IPJ leverte Norges første driftskontrollsystem for vannverk basert på mikroprosessorteknikk. I 1978 kunne det skape frykt for tapte arbeidsplasser, men i dag sees digitalisering på som et svært viktig verktøy for en bærekraftig utvikling.

De største kostnadene ved drift av vann- og avløpsverk er knyttet til behandling av pumping av vann. Det anslås at ti prosent av verdens strømforbruk er knyttet til pumping, og et godt driftskontrollsystem kan bidra vesentlig til energioptimale styringer. Gjennom overvåking av ledningsnettet kan man redusere vanntapet. Det medfører igjen reduserte kostnader til behandling av vann, pumping, og redusere behov for ytterligere utbygging av vannbehandlingsanlegg.

IPJ har levert mer enn 3000 anlegg som styrer og overvåker drikkevann og avløpsvann i Norge. IPJ har alltid utmerket seg med levering av autonome anlegg med høy prosessorkraft i robuste løsninger. Vegen videre går gjennom nye mobile kommunikasjonsløsninger, maskinlæring og internettbaserte skyløsninger for fortsatt å sikre rent vann og miljø.

OM IPJ

IPJ ble etablert i 1973. Driftskontroll og automasjon av vann- og avløpsanlegg har vært firmaets hovedprodukt siden 1978 med installasjoner i 120 norske kommuner og private vannverk. IPJ har kontor i Trondheim og betjener kunder over hele landet. For å styrke firmaets langsiktige strategi, gikk IPJ i 2020 inn som en del av det svenske konsernet Ernströmgruppen AB. Ernströmgruppen består i dag av mer enn 35 selskap med en totalomsetning på rundt 3,5 milliarder svenske kroner og har over 1 200 ansatte i Norden og Baltikum.

Les mer på ipj.no

Next article