Home » Kritisk infrastruktur » NTNU med masterprogram direkte rettet mot samferdselssektoren
Sponset

Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet så at de manglet ansatte med toppkompetanse til en del jobber. Da tok de initiativ til et eget erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane ved NTNU.

– Bakgrunnen for at erfaringsbasert master i veg og jernbane ble startet opp for snart ti år siden, var at Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet opplevde at de manglet folk med spisskompetanse til å drive prosjektene sine, sier førsteamanuensis ved Institutt for Bygg og miljøteknikk ved NTNU, Albert Lau.

Det var ikke mangel på bachelorutdannede innen bygg og anlegg, men den toppkompetansen man trengte til enkelte prosjekter, var det vanskeligere å få tak i. 

– Sammen med NTNU tok de derfor initiativ til å starte opp et tilbud for å utdanne flere med mastergrad, sier han.

Vitenskapelig arbeid

Kursene er beregnet for alle som jobber med veg og jernbane, både i privat og offentlig sektor. 

– Vi har mange deltagere fra Statens vegvesen og Bane NOR, men de siste årene har ulike rådgiverfirma og offentlig sektor også blitt en viktig målgruppe, sier Lau.

På de ulike kursene lærer studentene for eksempel teorien bak ulike måter å gjøre ting på, og de får høre om forskning som foregår på fagområdet. Dette er kunnskap de vil kunne dra direkte nytte av i sin arbeidshverdag. 

– Til slutt har man tatt åtte kurs og er klar til å starte på selve masteroppgaven. Da vil man også få lære hvordan man skriver et vitenskapelig arbeid, noe som er nyttig om man ønsker å publisere artikler eller bidra inn i forskningsprosjekter på jobben, sier han.

Dypere kunnskap

Det som skiller denne utdanningen fra andre på samme fagfelt, er at den er rettet direkte mot samferdselssektoren.

– Masterprogrammet er sånn sett unikt i norsk sammenheng, sier han.

De fleste som deltar på masterprogrammet i veg og jernbane har allerede en jobb, og velger å ta masteren for å få dypere kunnskap på sitt fagområde.

– Dette gjør at arbeidsgiver kan tillegge dem enda mer avanserte oppgaver i fremtiden, sier Lau.

Studiet er organisert som et samlingsbasert deltidsstudium, og de fleste samlinger finner sted i Trondheim eller online. Studenter som tas opp må ha en bachelor eller tilsvarende i et teknologisk fag og minst to års yrkeserfaring.

Tekst: Katrine Andreassen

Neste artikkel