Home » Digitalisering » Seks digitale trender som vil prege virksomheten din i 2023
Digitalisering

Seks digitale trender som vil prege virksomheten din i 2023

Du kan ikke lenger vente og se på at konkurrentene dine utnytter de mange mulighetene som ligger i kunstig intelligens. Foto: Getty Images

Dette er temaer du neppe kommer utenom i året som kommer, ifølge Liv Dingsør, daglig leder i Digital Norway.

Liv Dingsør

Daglig leder i Digital Norway

1. Kunstig intelligens tas på alvor – av alle

Spesielt mot tampen av 2022 gikk det for alvor opp for mange hvor viktig kunstig intelligens (KI) vil være i de aller fleste bransjer – og hvor fort dette vil skje. Du kan ikke lenger vente og se på at konkurrentene dine utnytter de mange mulighetene som ligger i kunstig intelligens.

2. Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet

Med daglige angrepsforsøk mot norske virksomheter, har det begynt å demre selv for de minste virksomhetene at også de er potensielle mål – og at cybersikkerhet ikke kan tas for alvorlig. God sikkerhet starter med god kunnskap. De fleste har ikke begrep om hvordan vi kan sikre verdiene i bedriften sin. Heldigvis ser vi at stadig flere norske virksomheter begynner å få opp kompetansen rundt dette på alle nivåer.

3. Bærekraft: Fra ord til handling

Inn i 2023 vil dualiteten og sammenhengen mellom bærekraft og digitalisering bare bli enda tydeligere for alle norske virksomheter. Bærekraftige selskaper og overgangen til bærekraftige verdikjeder krever gode data, relevant dokumentering og god oppfølging. En stadig viktigere trend i det digitale grønne skiftet vil være gjennomsiktighet – der kunder vil stille strengere krav til innsyn i hva som ligger bak produktene og tjenestene de kjøper.

4. Staten kommer mer på banen – og EU viser muskler

I lys av de nevnte megatrendene vil alle virksomheter oppleve at både norske og europeiske myndigheter kommer mer på banen – med tydelige føringer for samfunnsutvikling og langsiktig næringsutvikling. De ser nødvendigheten av større og mer omfattende nasjonale satsinger og investeringer, for eksempel innenfor grønn omstilling av næringslivet og utvikling av grønne sektorer.

5. Mer automatisering og robotisering 

Den geopolitiske situasjonen gjør at veldig mange nå endrer tankesettet sitt rundt hvordan – og ikke minst hvor – produkter faktisk skal lages. Fremover vil det oppstå større behov for oversikt over varetilgang, et mer oversiktlig prisbilde og ikke minst bygging av mer bærekraftige forretningsmodeller. Alt dette er noe som vil kunne svares opp ved en økt bruk av automatisering, samt bruk av roboter i produksjon – godt hjulpet av alt som nå skjer innenfor 5G, sensorikk og industriell IoT.

6. Alle må med – og færre stå digitalt utenfor

I krevende tider må ting gjøres mer effektivt: Nye og innovative løsninger drevet av data må til for å bruke ressursene smartere og mer bærekraftig – og her vil manglende kapasitet og kompetanse utgjøre alvorlige hindre. Å ta årelang erfaring og kompetanse hos de ansatte over i en digital tidsalder krever innsats og engasjement fra alle. Selskapene med mest ressurser og de klokeste hodene vil stort sett klare seg bra. Mer utfordrende blir det for de mindre virksomhetene – ettersom disse nå står foran en tøffere omstilling.

Tekst: Digital Norway

Neste artikkel