Skip to main content
Home » Digitalisering » Q&A med Isabelle Ringnes
Digitalisering

Q&A med Isabelle Ringnes

Tech-gründer, styremedlem, foredragsholder og TV-profil Isabelle Ringnes (34). Foto: Kristoffer Myhre

Hvordan ble tech-gründer, styremedlem, foredragsholder og TV-profil Isabelle Ringnes (34) så interessert i teknologi? Og hva tenker hun om den teknologiske utviklingen i fremtiden?

Hva vekket din interesse for teknologi? Og hvorfor startet du TENK som jobber for å få mer mangfold i teknologibransjen?

Min interesse for teknologi startet da jeg tok en master i Media og ledelse i New York i 2012. Det gikk opp for meg hvor enormt viktig teknologi var for samfunnet, for mennesker og for fremtiden. Det var i ferd med å endre alt; måten vi jobbet, levde og kommuniserte på. Måten vi forholder oss til hverandre, måten vi tenker, føler og til og med ser ut. Det fascinerte meg enormt. Samtidig ble jeg bekymret over hvor få kvinner og minoriteter som var delaktig i utviklingen av vår felles fremtid.

Da jeg flyttet hjem til Norge var jeg bestemt på at jeg ønsket å inspirere flere kvinner og jenter til å åpne øynene for teknologiens verden, lene seg inn og være med å forme fremtiden med den. Teknologi er en enorm del av livene våre allerede, og vil fortsette å være det i stadig økende grad fremover. Det er enormt viktig at løsninger vi skaper også svarer på en mangfoldig befolknings behov, og da er det viktig at også minoriteter; deres perspektiv, behov og tanker er med i utviklingsprosessen. Det er generelt altfor få kvinner i teknologi i bransjen, men også på studiene. Skal man øke antall kvinner i bransjen er man nødt til å øke antall kvinner som velger studiene. Slik startet motivasjonen for å starte TENK, og i dag har vi reist landet rundt og holdt foredrag for tusenvis av jenter, i tillegg til å arrangere flere events og teknologi-camper for jenter landet rundt. Vi har valgt å ta problemet ved roten, rette oss mot unge jenter og inspirere dem til å se mulighetene som ligger i teknologi, lære dem hva det kan innebære og bidra til å åpne perspektivet deres.

Hvilke råd vil du gi til aspirerende unge som er interesserte i en karriere innenfor teknologibransjen?

Det finnes mange ulike teknologifelt å velge mellom, og det kan være lurt å lese om ulike teknologier og se på hva slags karrieremuligheter som finnes innenfor disse områdene. Erfaring er viktig i alle bransjer, og det er lurt å søke praksisplasser, delta på hackathons eller delta i arrangementer der du kan få praktisk erfaring og lære av andre i bransjen. Nettverk er alltid viktig, og ved å delta på ulike arrangementer bygger du nye relasjoner som kan hjelpe deg videre i arbeidslivet. Uansett hvilken retning du velger så er det alltid en fordel å være nysgjerrig, holde deg oppdatert og vise deg frem som en sulten, motivert og fremoverlent arbeidstaker for potensielle arbeidsgivere.

Hvilke tanker har du om fremtidens utvikling?

Jeg er grunnleggende teknologioptimist. I mine øyne vil den største fordelen i fremtiden være automatisering og bruk av kunstig intelligens. Det vil frigjøre mennesker fra rutinepreget arbeid, og gi oss mulighet til å fokusere på mer meningsfulle oppgaver, men enda viktigere vil det gi oss løsninger på problemer vi har slitt med i mange år og problemer vi knapt vet eksisterer i dag. I tillegg vil stadig mer demokratisering av informasjon og kunnskap bidra til å bedre likestillingen. Man snakker ofte kritisk om personvern og sikkerhet i diskusjoner om teknologi, men teknologi bidrar definitivt også til å bedre sikkerhet og trygghet som følge av avanserte overvåknings- og sikkerhetssystemer. Det kan redusere kriminalitet og ulykker, samt øke beredskapen i tilfelle ulykker eller kriser. Fremtidens teknologi vil føre til en mer bærekraftig planet. For eksempel blir det enklere å produsere og distribuere fornybar energi, redusere avfall og begrense CO2-utslipp.

Med det sagt, så er jeg heller ikke blind for at teknologiens utvikling vil føre til komplekse utfordringer. En av de største bekymringene mange har er at automatisering og kunstig intelligens kan føre til at mennesker mister jobber som fører til økt arbeidsledighet og sosial urettferdighet. En annen bekymring er at teknologien blir smartere enn oss mennesker og glemmer å sette våre behov først.

Teknologi kan bli brukt på måter som kan skade menneskeheten, for eksempel gjennom spionasje, falsk informasjon eller propaganda. Med dagens «sosiale medier-generasjon» i bakhodet vil jeg også slå et slag for at vi må være bevisste på at teknologi kan føre til økt avhengighet og isolasjon, spesielt hvis man erstatter menneskelige relasjoner og aktiviteter med teknologi. Derfor er det viktig at teknologien utvikles på en ansvarlig måte med et mangfold av perspektiver i prosessen slik at vi har bedre sjanser til å unngå de verste konsekvensene.

Tekst: Redaksjonen

Next article