Skip to main content
Home » Digitalisering » Forebygger arbeidsulykker med QR-kode
Sponset

Brudd på regler og instrukser gjør bygge- og anleggsbransjen til en av de mest ulykkesutsatte næringene i landet. Det har DigiQuip, med lang bakgrunn i utleie av maskinutleie, tenkt å endre på – med QR-koder, som holder styr på om brukerne har rett opplæring, og om maskinene er vedlikeholdt.

Etter å ha bygget opp en utleievirksomhet over flere år, så Lars Sørby et behov for å forbedre sikkerheten for brukerne av maskiner og utstyr. Feil bruk av maskiner kan være svært risikabelt, og føre til alvorlige, i verste fall dødelige skader. Mangel på digital og strukturert produktinformasjon og samarbeid i bransjen, var en av de største utfordringene. Behovet for å tilby markedet en digital plattform som sentraliserer informasjonsbehov og opplæringsbehov for utleiebedriftene og entreprenørene, i et tett samarbeid med forhandlere og produsenter, var stort, og førte til at Sørby etablerte DigiQuip i 2019.

– Vi ser at ulykker på arbeidsplassen for en stor del er forbundet med handlinger og adferd, mangelfull kompetanse og brudd på regler og instrukser. Det vi nå gjør, er kort fortalt å gjøre det enkelt og trygt å bruke maskiner og utstyr, men i tillegg hjelper vi kundene å følge lover og regler knyttet til maskinbruken, forteller Oscar Engerli, CEO i DigiQuip.

Oscar Engeli

CEO i DigiQuip

Alt i ett

– I hovedsak kan du si at det er tre hovedområder man må ha dokumentert kontroll på for å bruke en maskin: 1) har jeg riktig kompetanse og ferdigheter for å bruke maskinen, 2) er maskinen i en god nok teknisk stand før den tas i bruk, og 3) har maskinen nødvendige sertifiseringer og dokumenter i orden? Det vi gjør, er å gi brukere av maskiner og utstyr enkelt tilgang til utstyrsspesifikk opplæring, dokumentert både for brukeren selv og for brukerens leder, sier han. Det inkluderer blant annet:

  • Informasjon om hvilke kompetansekrav maskinen har, for eksempel sertifikater.
  • Status på maskinen, det vil si: Er maskinen kontrollert og godkjent for bruk?
  • Digital manual til maskinene på flere språk.

– Som leder får du enkelt tilgang til oversikt over alle ansattes maskinkompetanse, og et komplett register over eget og innleid utstyr, med tilhørende dokumenter. Ved bruk av DigiQuip, følger dessuten kundene gjeldende lovkrav, § 10-4, som omhandler krav til utstyrsspesifikk opplæring, i forskrift om utførelse av arbeid.

– Hvordan foregår alt sammen?

– Vi løser utfordringene knyttet til gjennomføringen av utstyrsspesifikk opplæring, og deretter dokumentasjonen. Kundene bruker de ønskede enhetene, enten det er smarttelefoner, nettbrett eller PC, og når løsningen via QR-koder som legger til rette for utstyrsspesifikk opplæring på både egne og innleide maskiner og utstyr, for eksempel fra virksomheter som Cramo eller Ramirent, forklarer CCO Tom Freddy Braathen.

Tom Freddy Braathen

CCO i DigiQuip

Vellykket pilot

– Satsingen er rettet mot det norske markedet, og DigiQuip-løsningene skal gi kundene høy nytteverdi, og være det beste og foretrukne produktet innenfor utstyrsspesifikk opplæring. I den forbindelse samarbeider vi med mange kjente produsenter og forhandlere i Norge og utlandet. En viktig samarbeidspartner på kundesiden er det ledende entreprenør- og industrikonsernet AF Gruppen.

I mars inngikk DigiQuip og AF Gruppen et spennende pilotsamarbeid på dette feltet, der en av utfordringene ifølge AF Gruppen blir å flytte alt det digitale fra brakka, og ut til den enkelte fagarbeider, uten at mobiltelefonen tar oppmerksomheten bort fra det som faktisk skal læres.

– Det fordrer en løsning som er enkel og intuitiv, samtidig som den støtter læringsprosessen, men testene har vært både lærerike og vellykkede, så nå har AF Gruppen bestemt seg for å skalere opp med flere piloter, sier Braathen.

– Aktører som jobber for sikkerhet og HMS, som SfS BA, Noorsi og PLF, er også knyttet til arbeidet, og for utleiernes del, vil det være to store gevinster å hente ved bruk av denne teknologien, avslutter Engerli.

DigiQuip

Vårt mål er å bidra med økt sikkerhet og styrket kompetanse til alle som benytter maskiner og utstyr.

Av Jarle Petterson

Next article