Skip to main content
Home » Digitalisering » Vinterens mest spennende kurs og konferanser i regi av NFEA
Sponset

BACnet 2023 | Oslo | 15-16 februar (ENGELSK)

Arrangør er NFEA, og foreleser er Frank Schubert fra Beckhoff Automation GmbH & Co i Tyskland. Schubert har vært involvert i utviklingen av BACnet-standarden siden 1997, og har erfaring med implementering av flere store BACnet-installasjoner i Sentral-Europa.

 – Alle som er interessert i BACnet vil ha nytte av kurset. Målet med kurset er å lære hvordan du spesifiserer BACnet ved anbud

– Det du lærer er ikke bare BACnet-teknologien, men også hvordan du bruker BACnet-spesifikasjonene i prosjektdesignfasen

Tilkobling av enheter fra forskjellige produsenter krever en presis spesifikasjon. Kurset er spesielt rettet mot alle parter som er involvert i planlegging og spesifisering av bygninger.

På dette kurset lærer du de grunnleggende elementene: Nettverk, objekter og tjenester og de avanserte funksjonsområdene for alarmering, planlegging og trendlogging. Videre lærer du hvordan du spesifiserer BACnet i anbud for å få best mulig interoperabilitet.

Nettverkssikkerhet som bruker den nyeste tilnærmingen BACnet/SC vil også bli introdusert.

Cybersikkerhet blir viktigere og viktigere, og BACnet/SC (Secure Connect) legger til kryptert kommunikasjon til bygningsautomatiseringsenheter og komponenter.

 Hovedmålene til BACnet/SC er:

 • Vær mer IT-vennlig, dette betyr å bruke teknologier kjent for IT-administratorer.
 • Vær sikker, dette betyr å bruke cybersikkerhetsteknologier for å kryptere BACnet-kommunikasjon.
 • Være kompatibel med eksisterende BACnet-installasjoner, dette betyr at eksisterende BACnet/IP- eller MS/TP-nettverk kan rutes til BACnet/SC som en migreringsvei.

For detaljert liste over emner begge dager, last ned PDF-programmet (forbehold om endringer i programmet).

 KLIKK HER for påmelding og info.

Elektrokontroll 2023 | Oslo | 8-9 mars

Elektrokontroll er et begrep som i den senere tid har vokst seg fram som en egen disiplin. Omfanget rundt elektrokontroll involverer automasjon, elektro og nå – i digitaliseringsalderen: industrielt nettverk.

Under konferansen ønsker vi å øke forståelsen av begrepet «Elektrokontroll».

Åpningsinnlegget har tittelen «Evolusjon Elektrokontroll». Her får vi beskrevet hvordan man først startet med kontroll av elektriske anlegg, og hvor er man nå.

Hovedtemaer:

 • Digitale målinger
 • Drift, vedlikehold og modifikasjoner fra tradisjonell til digital
 • Offshore vind
 • Cyber Security

Vi ønsker alle som har interesse for Elektrokontroll hjertelig velkommen!

Nærmere beskrivelse av innhold under hvert hovedtema, og mer informasjon, finner du på eventsiden: https://nfea.no/arrangementer/elektrokontroll-2023/

Digitalization in the Automation Domain 2023 | Oslo | 15-16 mars (ENGELSK)

Digitalisering i automatiseringsdomenet vil gi deg en forståelse av hvordan Industry 4.0 vil påvirke utviklingen av automatiseringssystemer.

Nok en gang er vi glade for å kunngjøre at vi følger opp suksessen fra i fjor, og presenterer de beste ideene og eksemplene på hvordan industrien kan ombord på den industrielle revolusjonen, I4.0.

I morgendagens industrielle verden vil komponenter, enheter eller applikasjoner kunne kommunisere og samhandle med hverandre og samarbeide sømløst og interoperabelt – på tvers av bedrifts-, industri- og nasjonale grenser uten et ledende system. Plattform Industrie 4.0 tilbyr konkrete tekniske konsept og spesifikasjoner for å oppnå denne visjonen. Det sentrale konseptet for semantisk interoperabilitet er Asset Administration Shell (AAS).

Automatiseringssystemer er sterkt påvirket av det som skjer i IT-bransjen. Platform Industry 4.0 er en stor aktør som definerer et rammeverk for produksjonsindustrien. Men mange andre viktige aktører som Industrial Internet of Things (IIoT), Industrial Internet Consortium (IIC), Open Group og Open Process Automation Forum (OPAF), NAMUR Open Architecture og Module Type Package er andre eksempler.

Kommunikasjonsteknologier som OPC UA og ingeniørteknologier som AutomationML er viktige byggesteiner for utviklingen av ingeniørvitenskap, og vi vil ha en egen ingeniørsesjon for å avklare rollen til disse teknologiene knyttet til Industry 4.0.

Så med disse, og mange flere viktige initiativer pågående, inviterer vi deg til «Digitalization in the Automation Domain» en konferanse der vi har samlet eksperter fra mange av disse områdene for å snakke om disse spennende initiativene. Det vil være en blanding av presentasjoner på høyt nivå og detaljnivå.

For påmelding og mer informasjon: https://nfea.no/arrangementer/digitalization-in-the-automation-domain-2023/

Foto: Shutterstock

Sikkerhetssystemer 2023 | 29-30 mars | Bergen/Flesland

Sikkerhetssystemer 2023 skal gi deg en bedre innsikt i de forskjellige aspektene og utfordringene ved sikkerhetssystemer.

Instrumenterte sikkerhetssystemer finnes i nesten alle deler av industrien vår. Både offshore og landbasert. Uten disse systemene vil det ikke vært mulig å drifte anlegg og installasjoner. Og vi har alle sett konsekvensene det får ved ulykker og hendelser og vet hva det kan bety for enkeltmennesker og for selskaper.

Denne konferansen tar sikte på å samle aktører fra flest mulig deler av industrien, enten du er leverandør av produkter eller tjenester, ansvarlig for prosjekter og utbygginger, ansvarlig for å drifte og vedlikeholde anleggene eller premissgiver.

Temaer for Sikkerhetssystemer 2023 er:

 • Regelverk og utvikling
 • Instrumentering og systemer
 • Hvordan drifte og vedlikeholde sikkerhetssystemene
 • Hendelser fra industrien
 • Metodikk for å sette SIL krav
 • Ny teknologi
 • Digitalisering

Målet er å gi deg som deltaker inspirasjon og innspill – både gjennom foredrag og diskusjoner i salen, men også gjennom nettverksbygging i pauser og under konferansemiddagen.

Sikkerhetssystemer 2023 henvender seg til brukere av sikkerhets- og automatiseringsløsninger. Ingeniører og fagarbeidere som jobber med prosess, sikkerhet, drift og vedlikehold vil ha nytte av å delta. Det samme gjelder elektro- og automatiseringspersonell, konstruktører og leverandører av utstyr, systemer og komponenter samt rådgivere og representanter fra myndighetene.

Påmelding og mer informasjon: https://nfea.no/arrangementer/sikkerhetssystemer-2023/

Next article