Skip to main content
Home » Digitalisering » Mye å hente på å digitalisere byggenæringen
Sponset

Det er enorme summer å spare på digitalisering i byggenæringen. Digitalisering kan gjøre bransjen mer bærekraftig og øke produktivitetsveksten på sikt.

– Byggebransjen er en klimaversting. Bransjen står for 40 prosent av alle utslipp globalt. Vi har nok snillere tall enn det i Norge, men tallene er likevel høye og det er en viktig driver for å tenke nytt, sier Cathrine Mørch, digitaliseringsdirektør i Statsbygg.

Cathrine Mørch

Digitaliseringsdirektør i Statsbygg

Byggebransjen har historisk hatt en veldig lav produktivitetsvekst i forhold til andre industrier. Store konsulenthus forteller oss at byggebransjen er den minst digitaliserte bransjen.

– Det gjør at potensialet for digitalisering stort. Potensialet for store gevinster for samfunnet er motiverende å jobbe mot, både for meg og mange som jobber med å innovere i og inn mot byggebransjen, sier Mørch.

Muliggjør miljøkravene

– Det som er positivt er at det vil komme nye krav til bærekraft, klima og miljø. Teknologi er kanskje den viktigste muliggjøreren vi har for å få ned klima og miljøbelastningen i næringen. Teknologi og data kan anvendes for å redusere materialbruk i design av bygg og løse logistikk under bygging på en slik måte at utslippene går ned. Det kan også hjelpe oss med å forstå den fysiske verden og endrete bruksmønstre i bygg på nye måter som gjør at vi kan styre energi og varme på helt nye måter, sier Mørch.

Bransjen kan også bruke data og teknologi til å designe på nye måter. Idag kan man optimalisere bygningskropp og plassering på tomt i lys av sol- og værforhold eller bruke algoritmer som optimaliserer design av bygg. Det bidrar til kostnadseffektivitet, redusert materialbruk og en mindre risikofylt gjennomføring av byggefasen. 

Nye muligheter

– Går det an å bruke 3D-print på byggeplassen? Går det an å konstruere helt andre konstruksjoner med materialer som verden enda ikke har sett? Det er når vi utfordrer det etablerte at vi åpner for nyskapning, og jeg er overbevist om at byggenæringen om få år ser ganske annerledes ut, sier Mørch.

– Vi kan for eksempel bruke droner for å finne sprekker og lekkasjer i stedet for å sende medarbeidere ut på tak og stiger. Ved å kombinere droner med bildegjenkjenning og kunstig intelligens kan vi også automatisere deteksjonen i bildematerialet dronene samler inn, sier hun videre.

Viktig å se helheten

Mørch tror det er lett å se en og en teknologi for seg i stedet for å se helheten. Hun mener samspillet mellom teknologer og de som kjenner byggeprosessen og næringen er nøkkelen. Hun har også en oppfordring til ledere i og rundt næringen:

– Sørg får å forstå mer om de teknologiske trendene, det vil gjøre deg bedre i stand til å gjøre deg og din virksomhet relevant for fremtiden.

Statsbygg leder en rekke av landets største og mest komplekse byggeprosjekter. Til enhver tid har vi over 100 prosjekter gående.

Les mer på statsbygg.no

Av Marte Frimand

Next article