Skip to main content
Home » Digitalisering » Teknologisk utvikling fremmer bærekraft
Sponset

Netthandel er ikke den eneste måten å digitalisere dagligvarebransjen på. Teknologisk utvikling åpner store muligheter for forretningsutvikling, effektivisering og bærekraft i verdikjeden for mat.

Det mange ikke vet er at både innovasjon og teknologi spiller en svært viktig rolle i arbeidet for at verdikjeden for mat skal bli en del av lavutslippssamfunnet og for å sikre god matvareforsyning i hele landet.

– De verdiene vi skaper i NorgesGruppen skal bidra til en bærekraftig utvikling for samfunnet rundt oss, og for selskapet. Vi har satt ambisiøse og konkrete mål, og rapporterer åpent og ærlig om hva vi har fått til, og hvor skoen trykker, sier Ami Thomasgaard, leder av Center of Excellence Utvikling.

Ami Thomasgaard

Leder av Center of Excellence Utvikling

NorgesGruppen, som står bak dagligvarekjedene KIWI, MENY, SPAR, Joker og Nærbutikken, har som mål å bli klimanøytral innen 2030. Så hva menes med “klimanøytral” og hvordan henger det sammen med innovasjon, teknologi og verdikjeden for mat?

2D-kode og kunstig intelligens

Helge Myre, tjenesteansvarlig IT butikkdrift, gir et innblikk i hva det har betydd å videreutvikle strekkoden, et prosjekt han har jobbet med over mange år.

Helge Myre

Tjenesteansvarlig IT butikkdrift

Sammen med GS1 lanserte NorgesGruppen en teknologisk “game changer” da de første matvarene med 2D-koder kom i butikk våren 2023. Etter 50 år med den tradisjonelle strekkoden på alle matvarer, er den nå i ferd med å erstattes med 2D-kode. De nye 2D-kodene inneholder blant annet holdbarhetsinformasjon som kan bidra til å redusere matsvinn i dagligvarebutikkene, og på sikt kanskje også i kjøleskapet til kundene.

– Økt tilgang på informasjon vil gi gevinster i hele verdikjeden, og vil kunne bidra til svinnreduksjon og bedre kontroll på når produkter går ut på dato. Dette bidrar også til mer effektiv butikkdrift med mindre utsolgte varer og bedre kundeopplevelser.

Før matvarene havner i butikk har vi brukt mye tid på å forstå reisen fra produksjon til forbruker. Hver dag har vi mange hundre elektriske lastebiler fra ASKO ute på veiene for å levere flere tonn med matvarer til NorgesGruppens virksomheter.

– For å sikre god og riktig vareforsyning har vi utviklet et prognose- og innkjøpsverktøy basert på maskinlæring som gir oss detaljert informasjon om varene og forventet etterspørsel basert på mange faktorer, som vi igjen deler med og får fra både leverandører og butikkene. Dette sikrer en mer effektiv verdikjede som er bra for både miljøet og forbruker.

Vi utvikler og leverer IT-løsninger for et av Norges største selskaper

Klimanøytral 2030

Kort forklart er ambisjonen om å bli klimanøytral nådd når NorgesGruppen kun bruker fornybart drivstoff i distribusjon og produksjon, sørger for at det blir produsert fornybar energi tilsvarende eget forbruk, har eliminert direkte klimagassutslipp, maksimert reduksjon av matavfall og til slutt har kompensert for restutslippene.

– En svært viktig komponent for å nå ambisjonen er vår bruk av teknologi og innsikten den gir til å gjøre NorgesGruppens verdikjede fra produksjon til butikk klimanøytral og bærekraftig. Det er mye spennende teknologi å jobbe videre med og her trenger vi enda flere med på laget – i NorgesGruppen er det mer enn nok mat for teknologer, avslutter Thomasgaard.

FAKTA

Vår oppgave er å utvikle og levere komplette IT-løsninger til hele verdikjeden i NorgesGruppen.

Les mer på norgesgruppen.no

Av Kristian Mendoza

Next article