Skip to main content
Home » Digitalisering » Er mulighetene for elevene like?
Sponset

Med digitale enheter kan lærere legge til rette for tilpasset undervisning, der elevene kan uttrykke seg på nye og kreative måter, men forskjellene er store i Skole-Norge.

– Skolen er jevnt over godt digitalt utrustet, og fikk et oppsving under pandemien, med økte midler til digital hjemmeundervisning i statsbudsjettet. Midlene skal styrke infrastruktur, kompetanse og tiltak i kommuner og fylkeskommuner, for å bøte på levekårs-utfordringer som er til hinder for hjemmeundervisning. Det skal bidra til å jevne ut sosiale ulikheter, sier Marit Rasmussen, fagansvarlig for utdanning i Eplehuset.

Marit Rasmussen

Fagansvarlig for utdanning i Eplehuset 

– Noen kommuner har 1:1 til hver og en elev, andre har klassesett. I noen av de største kommunene mangler fortsatt en del av de yngste elevene tilgang til en enhet. Vi må heve ambisjonsnivået, der vi definerer mål rundt spørsmål som hvor vi vil med skolen, hvordan vi ruster elevene best, og hvordan læring ser ut på ulike læringsarenaer.

Mer kompetanse

Mangelen på standarder gjør at det er store forskjeller på kommuner og skoler. Det gjør at tilbudet kan være svært ulikt.

– Det avhenger blant annet av kommuneøkonomi og prioriteringer. En sentral digitaliseringsplan hadde vært å foretrekke, som sier noe om hvordan verktøy skal understøtte læringsprosessene i alle fag, ikke bare verktøykompetanse.

– Trenger vi en digital kompetanseheving blant lærerne?

– Svaret er et utvetydig ja. Det er viktig at kompetansen hos lærerne på digitale verktøy styrkes og prioriteres. At lærerne får en digital enhet, betyr ikke at de vet hvordan den kan brukes til støtte for elevers læring og utvikling. Om lærerne blir satt til å lære seg enhetene på egenhånd, ser vi store sprik i kompetansen som igjen danner et ulikt grunnlag for elevene. Tendensen hos skoler som prioriterer kompetanseheving, er at de får mer variert undervisning, tilnærmer seg læring på flere måter, tilpasser opplæringen i større grad, etablerer felles standarder for pedagogisk bruk av iPad, og har et godt grunnlag for delingskultur.

Vi er her for deg

Vårt EDU-team vil gjerne snakke med deg om visjon, strategi, læring, undervisning
– og egentlig alt du måtte ønske å snakke med oss om.

– Skolen har ansvar for å legge til rette for elevenes læring og utvikling, ruste dem til fremtidig arbeids- og samfunnsliv, og utdanne dem til digitale samfunnsborgere. Kommuner og skolers innkjøp av digitale enheter, bidrar til at de får det samme utgangspunktet.

– Det er en myte at barn er digitalt innfødte. De er ofte gode på digital underholdning og kommunikasjon, men ikke læring, produksjon og innovasjon. De må få opplæring og veiledning i å mestre det digitale, både i det sosiale liv og i læringssammenheng.

Like muligheter

– Fra et øko-sosialt perspektiv har politikerne ansvar for å legge forholdene til rette for like muligheter.

– Kan digitale verktøy bidra til individuell tilrettelegging?

– Definitivt. Elevene har ulike forutsetninger og lærer ulikt, og det kan lærerne legge til rette for. Teknologi har ofte tilgjengelighetsfunksjoner som kan støtte elevene, enten de har fysiske eller kognitive utfordringer. Dessuten har elevene mulighet til å vise hva de kan på ulike måter, og læreren kan få tilgang til elevenes tankemønstre, og kan følge elevene tettere opp.

– I språkopplæringen kan lærerne lese inn ord og setninger, som eleven kan gjenta og repetere på enheten, og elevene kan uttrykke seg via musikk, video og podkast, som viser forståelse og læring på nye, kreative vis.

– Ett økosystem kan gjøre opplevelsen mer sømløs og effektiv. Det forenkler lærer-hverdagen, og om systemene og enhetene snakker sammen, kan læreren ha alle dokumenter tilgjengelig til enhver tid. De kan påbegynne et dokument på iPhonen, og fortsette på iPad og Mac. Sømløshet på tvers av enheter gjør at det kan jobbes mobilt. Det åpner for deling, samarbeid og samhandling med kolleger, som kan skrive i samme dokument i sanntid, i stedet for å laste ned, redigere og laste opp, før en kollega gjentar hele prosessen.

– Det viktigste er at man velger robuste og mobile verktøy med lang varighet, som også tar personvern og sikkerhet på alvor, mener Rasmussen.

Vi i Eplehuset er opptatt av å inspirere, begeistre og skape betydningsfulle opplevelser i skolens møte med teknologi. Vårt mål er å inspirere og danne gode arenaer for elevers læring og utvikling. Sammen med skoler og kommuner legger vi til rette for at alle elever utvikler kompetanse for fremtidens samfunns- og arbeidsliv! 

Du kan lese mer på eplehuset.no

Av Jarle Petterson

Next article