Skip to main content
Home » Digitalisering » Digital transformasjon – The need for speed!
Digitalisering

Digital transformasjon – The need for speed!

Fredrik Syversen, Direktør strategi- og forretningsutvikling. Foto: Nicolas Tourrenc

Digital transformasjon har aldri vært viktigere i Norge enn nettopp i dag. Det påvirker både bedrifter, enkeltpersoner og samfunnet som helhet. Norge har en enestående mulighet, men det krever politikere, næringsliv og offentlige ledere som er digitalt modige.

Verden rundt oss er i stor endring, og kampen om teknologi er en av de viktigste vi nå ser. Dette er en kamp mellom stormakter, men også en utfordring for bedrifter og offentlige virksomheter. Med for få mennesker til å utføre oppgavene i alle sektorer fremover, finnes det egentlig bare et svar – digitalisering. Men dette er noe alle opplever, altså må vi finne oss i å samarbeide og tenke nytt rundt ressursbruk også innenfor digitalisering.

Digital transformasjon handler om å bruke digitale teknologier og data til å transformere organisasjoner og samfunn, og til å forbedre måten vi lever, jobber og driver virksomhet på. Det inkluderer å ta i bruk nye teknologier som kunstig intelligens, skytjenester og blockchain for å forbedre effektiviteten, produktiviteten og kundeopplevelsen.

Flere initiativer

Det er mange grunner til at dette er viktig. For det første er det en av de viktigste faktorene for bedrifter for å være konkurransedyktige og å tilpasse seg stadig endrede markedsforhold. For det andre kan det gi bedre tjenester og opplevelser for kundene, og for det tredje kan det bidra til å løse samfunnsutfordringer og forbedre livskvaliteten for alle.

I Norge har digitalisering og teknologisk utvikling lenge vært en sentral del av samfunnsutviklingen. Digital infrastruktur som bredbånd og mobilnettverk er tilgjengelig over store deler av landet, og mange bedrifter har allerede tatt i bruk digitale teknologier for å forbedre sin virksomhet. Samtidig er det fortsatt mye å gjøre for å øke graden av digitalisering og innovasjon i Norge.

Regjeringen har tatt flere initiativer for å styrke Norges digitale posisjon, blant annet gjennom den nasjonale strategien for kunstig intelligens, og satsingen på digitale ferdigheter og kompetanse. Innovasjon Norge støtter også en rekke prosjekter som skal hjelpe norske bedrifter med å ta i bruk nye teknologier og øke sin digitale modenhet.

Utfordringer

I tillegg har Covid-19-pandemien ført til en akselerasjon av digitaliseringen i Norge og i resten av verden. Mange bedrifter har vært tvunget til å endre sin virksomhet og tilpasse seg nye forhold, og digital teknologi har spilt en viktig rolle i denne prosessen. Eksempler på dette inkluderer økt bruk av videokonferanser, digitale læringsprodukter og digitale plattformer for samarbeid og kommunikasjon.

Det er likevel også utfordringer knyttet til digital transformasjon i Norge. Det er vanskelig å rekruttere og beholde ansatte med riktig digital kompetanse, og det kan være kostbart å ta i bruk nye teknologier og infrastrukturer. I tillegg er det viktig å sikre at digital transformasjon skjer på en bærekraftig og ansvarlig måte, og at personvern og datasikkerhet blir ivaretatt.

Norge har forutsetninger for å bli blant verdens beste til å nyttiggjøre seg digitale løsninger. Vi kan styrke norsk næringslivs konkurranseevne, skape nye industrieventyr, og vi kan utvikle verdens beste og mest effektive offentlig sektor. Men da må det private og offentlige samarbeide effektivt, og det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt til å skape innovasjon og styrke Norges langsiktige omstillingsevne.

Av Fredrik Syversen

Next article