Skip to main content
Home » Digitalisering » Effektiv opplæring i grunnleggende dataferdigheter
Sponset

Flere hundre tusen mennesker i Norge mangler grunnleggende dataferdigheter. Det er både et problem for dem personlig, men også et problem for arbeidsgiver. Å ha ansatte som mangler dataferdigheter kan få store konsekvenser. Ofte tar jobben unødvendig lang tid, og resultatet blir dårlig kvalitet.

– Problemet finnes i alle yrkesgrupper, alt fra sykepleieren og bankfunksjonæren til bilmekanikeren og rådgiveren i Nav. For arbeidsgiver betyr det at man har folk som ikke gjør det de skal gjøre på jobben, sier Bernt Nilsen, administrerende direktør i Norsk Test.

Med grunnleggende dataferdigheter, menes for eksempel bruk av tekstbehandling, bruk av regneark, e-post, internett og datasikkerhet. Altså ikke koding eller avansert bruk.

Vanskelig personlig

Å ikke inneha dataferdigheter, er også et stort problem for den det gjelder personlig. De får ikke tilgang på informasjon de trenger for å kunne følge med i samfunnet.

– De får ikke de jobbene de ønsker og ikke innflytelse i arbeidslivet eller i samfunnet for øvrig. I tillegg gir det problemer med å delta i sosiale aktiviteter, som i dag ofte forutsetter at man «er på nett», sier Nilsen.

Opplæring tilpasset den enkelte

Nilsen forteller at problemet med manglende dataferdigheter må angripes på to fronter. Det bør være mer opplæring i digital kompetanse i skolen, og mer målrettet opplæring av arbeidstakere.

– Vi tar ansvar for dem som er i arbeidslivet. I nært samarbeid med store offentlige og private arbeidsgivere, har vi utviklet et opplæringskonsept som er tilpasset den enkelte bruker, sier Nilsen.

Arbeidstakerne tar først en test med 40-50 spørsmål. Den tar rundt en halv time, og kartlegger hver enkeltes kompetanse. Arbeidsgiver får en anonym oversikt over nivået blant de ansatte. Basert på sine egne resultater, får hver enkelt tilpasset opplæring.

– Det er veldig tidseffektivt. Man slipper å gå gjennom masse unødvendige moduler og se på masse videoer som man ikke egentlig har behov for, sier Nilsen. Han legger til at det er vanskelig for folk å innrømme at de ikke behersker grunnleggende dataferdigheter.

– I dag skjemmes folk over at de ikke klarer å bruke en PC. Jeg mener det er et arbeidsgiveransvar, at de ansatte har reell kompetanse, sier han.

DigKomp

DigKomp skal løfte den digitale basiskompetansen hos den enkelte og i organisasjonen. Dette gjøres via tre enkle steg.

Av Marte Frimand

Next article