Skip to main content
Home » Kvinner i karrieren » Handelshus med mangfold i både varer og folk
Sponset

Av NorgesGruppens over 44 000 sysselsatte, er 49 prosent kvinner, godt fordelt i hele konsernet, inkludert dagligvarekjedene, som KIWI, MENY, SPAR og Joker. Likevel er det behov for flere, på alle nivåer.

Kristine Stranne og Helle Tollehaugen har lederroller i konsernet, Kristine som administrerende direktør i NorgesGruppen Servicehandel, Helle som kategoridirektør i Kategori Innkjøp. Begge med bakgrunn fra konsulentbransjen og forskjellige stillinger i NorgesGruppen, før rollene de har i dag. Ingen av dem har opplevd at kjønn betyr noe for utviklingsmulighetene. De er enig om at motivasjon, personlighet og engasjement er viktigere enn kjønn for å lykkes.  

Kristine Stranne

Administrerende direktør i Norges Gruppen Service handel

Helle Tollehaugen

Kategoridirektør i NorgesGruppen ASA

– Det er viktig å oppsøke mulighetene, våge å ta sjansen, sier Kristine. Både Helle og jeg har flyttet oss sidelengs i konsernet, for å bredde kompetansen og bygge erfaring. Her har NorgesGruppen mange muligheter for dem som vil.

– Men kjønnsmangfold er viktig, og bidrar til ulike synspunkt, kreativitet og innovasjon, legger Helle til.

Siden temaet er kvinner i karriere, må vi stille spørsmålet menn aldri får, om hvordan de balanserer jobb- og familieliv. Nettopp det at en mann ikke ville ha fått spørsmålet, er i seg selv interessant, er de enige om.

– Klart det er utfordrende, men det gjelder nok for alle i dag, uansett kjønn. Det handler om fleksibilitet, både hjemme og på jobb, og det får man i NorgesGruppen, som gir ansatte rom til å være hele mennesker, sier Kristine.

– Det er viktigere at medarbeidere gjør en god jobb, enn at de gjør den på kontoret til bestemte tider, poengterer Helle.

– Om vi skulle gi råd til kvinner som vil prøve seg i lederroller, må det bli å oppsøke mulighetene, hvis du har lyst og er motivert. Med fleksibilitet fra begge parter er det fullt mulig å kombinere lederjobb med familieliv.

IT-kvinner på fremmarsj

IT-avdelinger pleide å se ut som rene gutteklubber, men her har det skjedd store forandringer. Vi spør hvilke erfaringer Ling Ling Chen, en av IT-direktørene i NorgesGruppen Data, har gjort.

Ling Ling Chen

IT-direktør K/I og merkevare i NorgesGruppen Data AS

– Vi er ganske representative for IT-faget hos oss, med 30 prosent kvinner og 70 prosent menn av de over 200 ansatte i IT-selskapet, men i de siste årene ser rekrutteringstallene bedre ut. I fjor var 40 prosent av nyansettelsene kvinner, og seks prosent ikke-binære. Kurven virker veldig lovende, forteller hun entusiastisk.

Ling Ling sier videre at variasjonen og bredden i IT er noe av det som gjør selskapet spennende.

– Vi jobber med teknologien i alle ledd i verdikjeden, som gir store utviklingsmuligheter og god intern mobilitet. Selv hadde jeg flere ulike roller før jeg fikk min nåværende.

– Jeg er ikke så opptatt av at nyansatte er kvinne eller mann. Til syvende og sist er det jo mangfold og rett kompetanse vi er ute etter. Alle vil jo helst ansettes for den de er, ikke fordi de er kvinne, av en viss etnisitet, alder eller lignende, men kvinner inngår i det mangfoldet, og vi må se på helheten. Siden mangfold setter oss i stand til å løse flere komplekse oppgaver, er det nettopp det vi vil ha, sier hun.

Mangfold gir bærekraftig utvikling

ASKO forsyner alle NorgesGruppens butikker, og er en av landets største grossist- og logistikkvirksomheter, med 13 regionselskaper fra sør til nord. Grete Ovanger er administrerende direktør for ASKO NORD AS, som forsyner landsdelen med mat og drikke for fem milliarder. ASKO NORD har 220 ansatte, fordelt på avdelinger med ulike spesialiseringer, som marked/innkjøp, transport, lager, miljø og gjenvinning.

Grete Ovanger

Administrerende direktør i ASKO Nord AS

– Historisk har logistikkbransjen vært veldig mannsdominert. Da jeg begynte her i 2012, hadde vi få kvinnelige ledere, men vi har jobbet målrettet for å trekke til oss flere. Blant annet syns jeg det er viktig at jeg er synlig på ulike arenaer, for å vise at det er plass til kvinner i ledende stillinger innen logistikk, og er stolt over å kunne fortelle at nesten halvparten av teamlederne er kvinner i ASKO NORD. De er ikke kvotert inn, men ansatt fordi de er dyktige og har gjennomføringskraft, sier hun.

Grete har bakgrunn både fra reklame- og kraftbransjen, men ville ha nye utfordringer, og slo til da hun så stillingen som leder av ASKO NORD. Det har hun ikke angret på.

– Jeg opplever ofte at kvinner kan være for «flinke piker», som leser stillingsannonsene for bokstavelig. De avventer å søke dersom de ikke tror de kan innfri på alle områder. Jeg søkte, selv om jeg ikke hadde erfaring på samtlige punkter, og fikk jobben. Gjør du bare ting du allerede kan, får du ingen fremgang eller utvikling. For å finne vårt fulle potensial, må vi ut av komfortsonen, mener Grete.

– ASKO er på utkikk etter flere kvinnelige sjåfører. Vi har i år tre kvinnelige sjåførlærlinger, og håper på ytterligere forsterkninger fremover. De er vårt ansikt utad mot kundene, og har en samfunnskritisk rolle. Uten sjåførene stopper Norge, og vi ønsker at flere kvinner får øynene opp for yrket.

Supernyttig trainee-program

Tonje Aashildrød er butikksjef på Kiwi Melløs i Moss, og får ikke fullrost arbeidsplassen nok. 

Tonje Aashildrød

Butikksjef på Kiwi Melløs i Moss

– Jeg begynte i KIWI som 18-åring, og har gått gradene fra butikkmedarbeider, frukt- og grøntansvarlig og låseansvarlig, til jeg var så heldig å bli vikarierende butikksjef og deretter butikksjef. I KIWI har vi et trainee-program for assisterende butikksjefer, som gir veldig gode forutsetninger for å lykkes som butikksjef i kjeden. De siste årene var 43 prosent av traineene kvinner.

– Som arbeidsplass er NorgesGruppen, og spesielt KIWI-kjeden, veldig ryddig, åpen og inkluderende, helt fra driftsapparatet, til kollegene og kundene, som gjør at du blir glad av å jobbe her. Jeg føler ikke at opprykket medførte økt arbeidspress, for her legges det opp til at man skal kunne lykkes, forsikrer Tonje.

Hun er også tydelig på at det ikke spiller noen rolle om man er kvinne eller mann.

– Selv føler jeg at jeg har klatret halve stigen, da det fins mange videre muligheter i KIWI-systemet og resten av NorgesGruppen. Når det kommer til ubalanse mellom kjønnene, er ikke det noe jeg merker noe til i dagligvarebransjen. Kanskje fordi den ikke finnes, siden fokuset ligger på god sammensetning av mennesker. Da er det jo ikke så rart at man blir glad i jobben.

NorgesGruppen har tydelige mål innen likestilling, og vi ønsker å bidra til et bærekraftig arbeidsliv i hele verdikjeden for mat. Vi tar stadig nye steg i arbeidet med å sørge for et mangfoldig arbeidsliv i NorgesGruppen. Vi øker antallet lærlinger, og beholder mange.

Les mer på norgesgruppen.no

Av Jarle Petterson

Next article