Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Attraktivitet som motor for vekst og utvikling
Sponset

Vi snakket med kommunedirektør Heidi Klaveness om Strand kommunes sine nylig vedtatte planer for næring, kultur og reiseliv.  

Heidi Klaveness

Kommunedirektør Strand kommune

– Strand kommune har nylig vedtatt ambisiøse planer som skal gi gode rammer for utvikling og vekst.  Strand har nå en positiv bosteds- og arbeidsattraktivitet, og de nye planene støtter opp om attraktivitet som motoren for vekst og utvikling.   Hos oss skal det være attraktivt å bo, jobbe og besøke, sier kommunedirektør Heidi Klaveness.

Klaveness forteller at kommunen har attraktive næringsområder blant annet i Nordmarka og på Jørpeland. 

Det pågående arbeidet med transformasjon av stålverksområde på Jørpeland, er et eksempel på hvordan de nye planene henger godt sammen. Stålverksindustrien på Jørpeland har bidratt til vekst og utvikling i Strand i generasjoner, og området har en sterk stedsidentitet og kulturhistorie.

Her skal det legges til rette for nye arbeidsplasser og grønn industri, attraktive bomiljø og et levende sentrum. Samtidig skal de kulturhistoriske verdiene i området bevares og videreutvikles for besøkende og fremtidige generasjoner. Området har en fantastisk beliggenhet sentralt i Jørpeland ved sjø og flott natur, og med god tilgang på kraft.

Strand er en kommune i Rogaland fylke, i Ryfylke, rett øst for Stavanger.
Les mer på strand.kommune.no

Utvikling i næringslivet

Næringslivet i Strand er i stadig utvikling, og kommunen huser en rekke store industribedrifter som Comrod AS, Fiskå Mølle AS, Norsk Stein AS, Westcontrol AS og Tau Mek. Verksted AS, for å nevne noen.

Mye av næringsveksten skjer i sammenheng med etablert industri og bedriftene er gode på å få til samarbeid på tvers. Potensialet for nye søsternæringer er likevel stort. Strand har flere industriområder med hver sine særpreg og kvaliteter, og med god arealtilgang, kraft og vekstmuligheter.

Klaveness sier det er flere faktorer som gjør Strand attraktiv for næringslivet.

– Vi har god arealtilgang og tilgang på kraft og gode vekstmuligheter. De siste årene har det også vært investert betydelig i kommunens infrastruktur. Vi har fått nye skoler, idrettsanlegg fastlandsforbindelse til Nord-Jæren gjennom Ryfast og gang- og sykkelvei mellom Tau og Jørpeland. Kommunen har også nylig ansatt en mulighetsutvikler og ansetter nå også en ny næringssjef. 

Reiseliv

Turisme er også en viktig næring i Strand, med Preikestolen, The Bolder og Flor og Fjære som eksempler på attraktive reisemål. Strand er viden kjent for sin fantastiske natur, og har besøkende fra alle verdenshjørner. Utviklingspotensialet er stort, og bærekraftig vekst står sentralt i den nye reiselivsplanen. Med gode rammebetingelser vil reiselivet bidra til vekst og utvikling, i tråd med visjonen vår om «Store opplevelser- små spor».

Velkommen til Strand kommune!  Sammen om trivsel! 

Av Kristian Fabrizio

Next article