Home » Vekst i Rogaland » Sjøfartsdirektoratet – kunnskapsrik, innovativ og pådriver av ny teknologi
Sponset

Nåtidens teknologiutvikling innenfor utslippsfrie og automatiserte løsninger for sjøtrafikk, utfordrer dagens regelverk. For å ligge i forkant ønsker Sjøfartsdirektoratet og være en samarbeidspartner og en ressurs for næringen og andre myndighetsorganer både nasjonalt og internasjonalt.

Sjøfartdirektoratet er et forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet, og arbeider blant annet med å forvalte og utvikle norsk og internasjonalt regelverk. Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør i Sjøfartsdirektoratet forteller om kompetansen de må inneha for å kunne se muligheter innen lav- og nullutslippsløsninger og andre teknologier som bidrar til en mer klima- og miljøvennlig skipsfart.

– Utgangspunktet for vår rolle er at det er en strategeringsplikt. Per i dag så er det ikke noe regelverk for autonome fartøy og det er naturlig, da det har ikke vært slike fartøy før. Alt har en begynnelse og vår rolle er å gjøre prosjektene sikkert nok uten å ha et regelverk i bunnen.

Norge har ambisjoner om å lede an i dette arbeidet internasjonalt, og har som mål å bli den første flaggstaten med et ubemannet skip i kommersiell drift.

Lars Alvestad

Fungerende direktør i Sjøfartsdirektoratet

Mulighet for godkjenning av likeverdige løsninger

Der det i dag ikke finnes regelverk har Sjøfartsdirektoratet en anledning til å godkjenne likeverdig løsninger.

– Vanlige skip har i dag et regelverk og en sertifisering i bunn som inkluderer teknisk, konstruksjon, bemanning, vaktordringer, oppfølging av sjøveisreglene osv. Når det nå kommer fartøy som er autonomt og ikke har folk om bord, må nye tanker settes i live. Vår rolle er å kunne si fra i en tidlig fase om dette er mulig å få til eller ikke, forklarer Alvestad.

For å forstå utviklingen, søknader og sertifiseringer må Sjøfartsdirektoratet inneha den kompetansen de trenger for å kunne si ja eller nei.

– Vi jobber med informasjon og løfter kontinuerlig vår kompetanse i dette arbeidet, og i og med at Norge er såpass dyktig og anerkjente innenfor dette feltet, så vil vi løfte kompetansen også internasjonalt.

– Sjøfartsdirektoratet har etablert et eget senter for grønne og smarte skip, der vår største ekspertise jobber med disse spørsmålene hver dag og skal være oppdatert på hva som rører seg i marked samtidig som di skal bidra til å bygge kompetanse innad i direktoratet.

Nytt testområde i Haugesund

Sjøfartsdirektoratet har sammen med Kystverket godkjent fire testområder. I Trondheim, Ålesund, Horten, og nå sist i Haugesund. Testområdene skal brukes til å teste og utvikle verdensledende teknologier til havnæringer og koble digitalisering og automatisering med utviklingen av nye energiløsninger for maritim næring og flytende havvind. Dette vil sette Norge i en bedre posisjon i det internasjonale kappløpet.

– Testområdet for autonome fartøy i Haugesund ligger i et både trafikkert og værutsatt område. Det vil være med på å gi oss muligheter for å teste flere utfordringer og se hvor mye båtene tåler, forteller Alvestad.

Når forslag er godkjent og testet kan nasjonale regelverk lages.

– Ved å involveres tidlig kan vi bidra og hjelpe næringen og spare tid og penger. Det som er viktig for oss er at vi må få prosjektene og idéene vekk fra PowerPoint. De må ut i «real life» så vi kan se hvordan de tekniske løsningene fungerer og hvor sårbart det er. Vår oppgave er å si fra i en tidlig fase, i tillegg til at vi har en reguleringsrolle i etterkant, avslutter Lars Alvestad.

Av Cathrine Naglestad

Neste artikkel