Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Rømningssikre og bærekraftige oppdretts-merder
Sponset

Lakselus og rømt laks har lenge vært et tapssluk for havbruksnæringen. Nå kan problemet være løst.

I senere år har Haugesund-baserte Aquafarm Equipment utviklet flytende oppdretts-merder som er innpå 100 prosent rømningssikre, med svært positive konsekvenser for fiskehelsen og -velferden.

– Vi snakker om en hardveggs-løsning, konstruert av glassfiberarmert plast, som en bøtte nedsenket i vannet. Når vi sier innpå 100 prosent rømningssikkert, er det fordi vannet føres inn og ut noen steder, men med fysiske barrierer. Filtrering og UV-behandling av vannet er også en opsjon, som bedrer vannkvaliteten betraktelig, forteller COO Trond Haldorsen.

Trond Haldorsen

COO, Aquafarm Equipment

– Merdene er ekstremt robuste, og står godt imot høye bølger, sterk vind og strøm. På avstand ser de imidlertid helt ut som vanlige merder. Målet er at anleggene skal være så robuste som mulig, men også så enkle at oppdretterne kan fokusere på å opprettholde en eksepsjonelt høy vannkvalitet, fortsetter han.

Skalerbart

Det fins utallige eksempler på at oppdrettsløsninger overkompliseres, som også er grunnen til at Aquafarm satser på en merd som er enkel, men funksjonell og robust. Siden konseptet er modulbasert og skalerbart, er fleksibilitet en av de store fordelene. Det er også lett å tilpasse systemet i ettertid, med for eksempel filtrering og behandling av utløpsvannet. Merdene har en levetid på over 20 år.

– I første omgang utviklet vi teknologien for å få bukt med lakselus-problemet, primært ved å hente vannet fra 20-30 meters dybde, men kan i prinsippet gå så dypt vi vil. Poenget er å pumpe inn friskt og temperaturstabilt vann fra dybder under «lusebeltet».

– Problemet med avlusing er ikke bare prosessen som finner sted i brønnbåtene, enten med børster eller termisk behandling, men å frakte fisken over i brønnbåt og tilbake, er svært stressende for fisken, med svært høy dødelighet til følge. Med merdene våre forebygger vi, heller enn å behandle, forklarer CEO Jarle Lønning.

Jarle Lønning

CEO, Aquafarm Equipment

– En annen fordel med disse merdene er at bestanden av postsmolt er mye høyere enn normalt. Grunnet rømningsfaren i vanlige merder, går taket ved 200 000 individer, mens vi kan ha opp mot én million i postsmolt-produksjonen. Vi sier ikke at det aldri kommer lus i merdene våre. De kan også komme forekomme ved for eksempel høye bølger, men med den utskiftingstakten vi har på vannet, rekker ikke lusen å sette seg, fortsetter han.

Signalene Aquafarm har mottatt fra bransjen, tyder på at de er på rett spor, men likevel:

– Utfordringen er at utgiftene flyttes fra OpEx (Operating Expenditure) til CapEx (Capital Expenditure). For de store selskapene er merder som vår en stor investering, sammenlignet med med tradisjonelle av nett, men med den lave dødeligheten og fraværet av lusbehandling, går regnestykket opp. Likevel sitter investeringen langt inne, sier Lønning.

Foto: Aquafarm Equipment

Trenger flinke folk

Som markedet er nå, er det faktisk mer lønnsomt å la en prosentandel av fisken dø enn å ta sjansen på lukkede anlegg. I Aquafarm er de spent på hvor lenge den forretningsmodellen får passere. En fremtidig utbredelse av selskapets konsept kommer til å stille krav til produksjonskapasiteten, som gjør at de har begynt å se seg om etter medarbeidere. Ifølge Trond Haldorsen avhenger de også av gode leverandører:

– Vi er ikke primært ute etter å vokse fort, men å skalere i riktig tempo, så det gjelder å få de rette folkene på plass til rett tid. Først og fremst er vi ute etter unge, talentfulle og sultne ingeniører og prosjektledere, som ønsker å jobbe med teknologi i et fremoverlent miljø, og en bransje som står foran en enorm teknologisk utvikling.

– Mange unge ser nok betydningen akvakultur har for fremtidig matproduksjon, og er opptatt av at den skal fortsette å utvikle seg i bærekraftig retning. Hos oss finner de en helt ny måte å drive oppdrett på, sier han, og suppleres av Jarle Lønning:

– På sikt vil vi også behøve flere kloke hoder innen økonomi og marked. Her får de være med på et teknologisk paradigmeskifte i en spennende bransje, som blir mer og mer internasjonal, med prosjekter verden over. En jobb hos oss byr på mange utviklingsmuligheter, ikke minst for dem som kommer inn i startfasen.

– Alt nå er vi for eksempel involvert i et prosjekt som involverer tropisk fisk, så når vi også får bevist at løsningen er økonomisk bærekraftig for det markedet, åpner det for uante muligheter.

Tid for å satse

Espen Teksum, direktør for Midtøsten hos Innovasjon Norge, vet en god del om markedspotensialet i regionen, og trekker frem Norges teknologiske kompetanse på feltet.

– Dersom vi skal lykkes internasjonalt, trenger vi en industrialisering av flere områder innen akvakultur, ikke bare laks, så der tror jeg Aquafarm er inne på noe. Oppdretterne av laks er helt klart de mest profesjonelle i dag, men i verden under ett, er andre fiskeslag like aktuelle. Det vil kreve forskning og utvikling, men mye av teknologien er overførbar, så her har Norge en mulighet for å ta en solid jafs av den globale kaka, mener han.

Espen Teksum

Direktør for Midtøsten hos Innovasjon Norge

– Det største problemet er at vi ikke har store nok aktører til å ta den utfordringen alene, men om de norske aktørene slår pjaltene sammen, burde de ha de beste forutsetninger. Jeg tror lukkede merder kan bli en stor eksportnæring for oss, men da må vi sørge for å komme andre land i forkjøpet. Vi er det landet som er kommet lengst på dette feltet, så tiden absolutt inne for å satse, sier Teksum.

Med verdens eksponentielt økende behov for mat, er han heller ikke redd for at oppdrett verden over utgjør noen konkurranse for norsk laks.

– Jeg tror imidlertid at eksport av denne teknologien vil kreve samhandling, og et apparat som godt kan inkludere de store aktørene innen maritim næring. Et av Aquafarms store fortrinn er at rent vann er mangelvare mange steder i verden, som er et problem de lukkede merdene kan bidra til å løse, i tillegg til å være mer kostnadseffektive, og kan installeres nært markedet. At konseptet er så skalerbart, taler også til dets fordel, syns han.

– Vi ser også at de skjerpede kravene til oppdrettsnæringen bidrar til nye innovasjoner, det gjør Norge, og bedrifter som Aquafarm, til ledende internasjonale aktører på feltet. Dette kan vi bruke, ikke minst i Midtøsten, hvor jeg befinner meg.

Les om Aquafarm Equipment og ta kontakt for jobbmuligheter

Av Jarle Petterson

Next article