Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Norges største næringspark står klar til å ta imot ny industri
Sponset

Haugaland Næringspark på Gismarvik i Tysvær kommune disponerer over 5 000 mål, og er dermed Norges største ferdigregulerte næringspark. Nå ønsker de nye bedrifter velkommen. 

Tiril Fjeld

Daglig leder i Haugaland Næringspark

– Vi er lokalisert midt i en industriregion, og har Norges største næringspark plassert midt i denne. De fem kommunale eierne, Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn, som står bak, har tenkt langsiktig og tilrettelagt for ny industri, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Grønn industriutvikling                                                                                         

Næringsparken har en egen dypvannskai for bærekraftig logistikk til Europa. I tillegg vil store nettutviklingsplaner fra Statnett og Fagne gjøre den til et knutepunkt for ren energi på Vestlandet i årene som kommer.

– Dette, sammen med at det planlegges for en CO2-terminal her, gjør at vi blir en unik lokasjon for ny industriutvikling. C02-terminalen, som kan bli den andre i landet etter Northern Lights, er det Horisont Energi som er i front for. Så har vi Beyonder, Rogaland-selskapet som ønsker å etablere storskala battericelleproduksjon. I tillegg er det en rekke andre industriaktører som ser at beliggenheten vår i nærheten av både Kårstø prosessanlegg, med mye naturgass, og Hydro aluminium på Karmøy, som attraktivt med tanke på både hydrogen og andre innsatsfaktorer som blir avgjørende i årene som kommer, sier Fjeld.

FERDIGREGULERT NÆRINGSPARK MED GRØNN ENERGI

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringsområde, midt i indrefileten av norsk industrieventyr. Her finnes 5000 dekar regulert næringsareal med tilhørende havneanlegg og dypvannskai med dybde på 16,5 meter.

Industriell symbiose og samarbeid

Regionen er opptatt av samarbeid og ønsker at ny industri skal etablere seg i næringsparken. Det kan være industri i tilknytning til den som ligger der fra før, men også ny industri som trenger ren energi, store areal og havnefasiliteter.

– Vi har fokus på industriell symbiose og ønsker å være en grønn næringspark som benytter hverandres ressurser. Å få til en sirkularitet mellom aktørene er noe vi absolutt ønsker, og vi opplever at industriaktørene også ønsker dette, sier Fjeld.

Det er også planlagt viktige strøm- og nettiltak i regionen. Statnett skal blant annet bygge en 420kV transformator som kommer til å ligge i selve næringsparken. Denne kan være viktig som mottakspunkt for kraft fra flyende havvind fra Utsira Nord, om noen år.

– Den vil være på plass i 2027, men vi ser allerede nå stor pågang fra aktører, sier Fjeld.

Fjeld mener næringsparken og regionen har det som skal til for å lykkes med grønne industrietableringer. De har store ferdigregulerte areal, ren energi, industrikompetanse, nødvendig infrastruktur med vann, strøm, fiber, og ligger tett på viktige industrietableringer. En hel region ønsker dem velkommen.

– Det er en gryteklar lokasjon for grønn industriutvikling, som gjør oss veldig unike nasjonalt og internasjonalt, avslutter Fjeld.

Haugaland Næringspark har 5000 dekar regulert næringsareal med tilhørende havneanlegg og dypvannskai med dybde på 16,5 meter.

Parken har en klar ambisjon om å tiltrekke grønn industri med behov for store arealer og energi.

Les mer på haugaland-park.no

Av Sissel Nilsen

Next article