Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Lang levetid skaper bærekraftige vinduer
Sponset

Nesten hundre år med kontinuerlig utvikling ligger til grunn for kvaliteten på NorDan sine dører og vinduer. Samtidig arbeider de iherdig hver eneste dag for å bli en enda mer bærekraftig virksomhet.

Målet til NorDan har bestandig vært å levere stadig bedre vinduer og dører. I dag er for eksempel garantitiden mot sopp og råte på aluminiumsbelagte trevinduer hele 30 år. De vil nemlig at du som kunde skal føle deg trygg.

NorDan benytter treverk av furu med høy andel kjerneved. Sammen med vakuumimpregnering av trevirket gir dette den gode beskyttelsen mot sopp og råte, og trematerialets evne til å stå imot et fuktig og værhardt klima forsterkes.

Selve aluminiumet til aluminiumsbelagte vinduer og dører i tre kappes og pulverlakkeres på egen fabrikk. Det gir NorDan full kontroll over hele produksjonsprosessen, noe som sikrer gjennomgående topp kvalitet og gjør produktene nærmest vedlikeholdsfrie.

Kundeløftet er din trygghet

I 2014 lanserte NorDan det vi i dag kjenner som Kundeløftet. Helt enkelt betyr det at man ikke trenger å bekymre seg for sopp og råte på vinduer, balkongdører og skyvedører gjennom produktets levetid. For aluminiumsbelagte produkter er garantien 30 år, mens produkter uten aluminiumsbelegg har en garanti mot sopp og råte på 20 år. Den forventede levetiden er på henholdsvis 60 og 40 år.

Som en del av Kundeløftet opererer NorDan også med fem års garanti på knust glass for privatkunder. Som registrert bruker i lojalitetsprogrammet My NorDan, får man automatisk ytterligere fem års ruteknusegaranti til 10 år totalt.

Foto: NorDan

Det perfekte samspillet

Hos NorDan har målet alltid vært å oppnå kontinuerlig forbedring gjennom «Perfekt Samspill». Det betyr at de søker et perfekt samspill mellom medarbeiderne og produksjonsteknologien, at NorDan selv alltid forsøker å være en perfekt samarbeidspartner, samt at sluttbruker skal oppleve at produktene snakker sitt tydelige språk gjennom perfekt form og en funksjon som sikrer lang levetid.

Svanemerkede vinduer og fokus på bærekraft

– Jeg kjenner meg stolt, sier Trond Magnar Unhammer, administrerende direktør i NorDan, og fortsetter:

– Hver dag jobber vi nemlig for å bli den mest bærekraftige dør- og vindusprodusenten i Norden.

Trond Magnar Unhammer

Administrerende direktør i NorDan

For det er ikke bare produktenes egenskaper som er viktige, det er også måten de produseres på. Miljøstandardene til NorDan er faktisk så høye at de stolt kan tilby markedets bredeste sortiment av Svanemerkede vinduer og dører. Svanemerket garanterer produkter som – i tillegg til å være gode for inneklimaet – også er energieffektive.

Helhetlig fokus

Tradisjonelt har bærekraft ofte fokusert mot miljømessig bærekraft, mens det sosiale og økonomiske aspektet nå vies mer og mer oppmerksomhet. Bærekraft er kjernen i alt NorDan gjør. Dette har de synliggjort i sin handlingsplan mot 2030, hvor fokusområder gir oversikt over mål, prioriteringer og tiltak for å være en dedikert aktør på reisen mot en bærekraftig hverdag.

Det handler om at bærekraft skal styrke NorDan ytterligere, samt bygge opp om etiske verdier. Fremover skal utviklingen og moderniseringen fortsette, og vise ringvirkningene av det vi står for. For NorDan er det ingen motsetning mellom å være både konkurransedyktige i markedet og det å ta et tydelig miljø- og samfunnsansvar.

Tradisjon for å tenke nytt

NorDan har en lang og stolt tradisjon for å tenke nytt. Det er et godt utgangspunkt for å kunne svare for et lavt fotavtrykk i egen produksjon. Miljømessig fortsetter de arbeidet og skal bidra til å nå målene ved å sikre lav ressursbruk og lave klimagassutslipp gjennom varene som produseres, måten de produseres på og hvordan de transporteres.

De vil også i sterkere grad fokusere på indirekte fotavtrykk ved å være en krevende kunde og velge bærekraftige leverandørkjeder. For kundesiden kan de dessuten bidra til å redusere kundens utslipp og ressursbruk ved å levere enda mer bærekraftige produkter. Produktalternativet GreenTech er et ledd i dette arbeidet, hvor enda flere miljøvennlige kriterier legges til grunn for at produktene skal kunne bære GreenTech-merket.

Sosialt vidsyn

For NorDan rommer bærekraft mye mer enn det som handler om miljø. I tillegg til økonomisk bærekraft er også det sosiale aspektet en viktig del av produsentens tilnærming til emnet. Derfor har de nylig etablert datterselskapet NorDan VidSyn, som tilbyr vindusvask med en bærekraftig vri. Vinduene blir skinnende rene, men like viktig er det at de ansatte i NorDan VidSyn får oppleve mestring og muligheter de kanskje ellers ikke ville fått. Personer som kanskje ikke finner sin plass i det ordinære arbeidslivet skal få mulighet for utprøving, opplæring, veiledning og til slutt ansettelse.

– Slik tar vi bærekraftarbeidet vårt enda ett steg videre, sier Trond Magnar Unhammer. Som en stor aktør, har vi et ansvar for å legge til rette for inkludering og redusere utenforskap.

MARKEDETS BESTE GARANTIORDNING

Nye vinduer og dører er en viktig investering i produkter som skal vare i lang tid. Nå tar NorDan et enda større ansvar og innfører Kundeløftet: Markedets beste garantier for vinduer og dører.

Av Tom Backe

Next article