Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Fra olje og gass til helse og luftfart
Sponset

I hjertet av Ålgård finner du teknologibedriften EnergyX. I løpet av sine 30 år har de markert seg som et innovativt selskap innen olje- og gassnæringen, som utvikler av spesialverktøy.

Som totalleverandør kan selskapet håndtere hele prosessen fra idé, design, produksjon, montering, til testing. Nå ser de store muligheter også i andre markeder.

– Vi har en stor CNC-maskineringsavdeling, som er spesielt rettet mot småserier og prototyper, så det er avgjørende at ingeniørene jobber tett på CNC-operatørene for å finne gode løsninger. Kapasiteten er såpass stor at vi løser en del oppgaver for eksterne kunder, basert på deres egne tegninger, men det går mer og mer i retning at vi heller jobber med, enn for kunden. Det sparer alle for mye tid, og resulterer ofte i bedre løsninger, forteller daglig leder Jan Kåre Bredal.

Jan Kåre Bredal

Daglig leder, EnergyX

EnergyX har også en egen utviklingsavdeling, som har bidratt til å styrke selskapets innovasjonsevne.

Fremtidstro

– Utviklingsavdelingen har vært et viktig strategisk valg for å kunne omstille oss og være innovative, men også for å gjennomføre reisen fra ren maskineringsleverandør til totalleverandør. Til det trenger vi kontroll på design, engineering og utvikling. Da er det avgjørende å ha ingeniører under samme tak, som også er involvert i produksjon, sammenstilling og testing. Vi har sett at det er en stor styrke, noe jeg tror gjelder alle bransjer.

Selskapet har røtter tilbake til Bakke Oil Tools og Teco Maskinering, som startet i 1994. Etter flere overtagelser og sammenslåinger byttet de i 2015 navn til EnergyX, som har vokst til å bli totalleverandør på flere felt. I år har selskapet 30-års jubileum, med 34 ansatte, og en 2023-omsetning på nær 80 millioner.

– Vi har god økonomisk vekst, og kommer til å trenge flere dyktige medarbeidere. Tradisjonelt jobbet vi nesten utelukkende inn mot olje- og gassnæringen, men etter den siste oljekrisen har vi gradvis gjennomgått en omstilling.

Fremtidsrettede pasienttransport-løsninger

– De siste seks-syv årene har vi prøvd oss frem på forskjellige felt, og har blant annet utarbeidet fremtidsrettede løsninger innen transport av pasienter og tilhørende medisinteknisk utstyr. Eksempler fra dette segmentet er båreheis for Avincis Aviation Norway, og transportløsning for medisinsk utstyr til pasienter med alvorlig nedsatt lunge- eller hjertefunksjon, til Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Responsen var så god at det faktisk er blitt et helt nytt forretningsområde, forteller Bredal.

– Heisløsningen, som det vanligvis tar et par år å utvikle, gjorde vi unna på tre måneder, så da var det avgjørende å ha alle disipliner under samme tak.

Lønnsom taredyrking

– Vi har også en eierandel i et selskap som utvikler nye metoder for taredyrking, på toppen av den tradisjonelle virksomheten. Sammen med Smart Seaweed Solutions har vi utviklet Loop Farm ®, et innovativt taredyrkings-system, som gjør oppdrett av tare mer lønnsomt.

Det interessante ved tare, er at den fanger opp CO2, og det forskes på å bruke tare utelukkende for CO2-fangst. EnergyX’ fokus er sukkertare og butare, som primært anvendes i produksjon av mat, medisin, sminke og dyrefor.

Foto: Vecora AS

Gradvis dreining skal sikre lønnsomhet, også i morgen

– Vi ser positivt på fremtiden og mulighetene vi har inn på nye markeder. Sammen med en samarbeidspartner har vi startet en prosess for å få EnergyX sertifisert av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA, som produsent av komponenter som kan monteres på fly. Vi vil nok se at dreiningen mot nye forretningsområder vil skje gradvis og over tid, parallelt med kjernevirksomheten, fortsetter Bredal.

– Olje- og gassnæringen kommer til å forbli viktig for oss, og per i dag finner vi fortsatt de største kundene her. Mange av disse tror vi gradvis vil orientere seg mer mot havvind, derfor har vi ikke en egen satsning på det. Forankring av flytende eller bunnfaste turbiner krever tross alt den samme kompetansen vi har, avslutter han.

EnergyX er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere

Av Jarle Petterson

Next article