Skip to main content
Home » Grønn omstilling » NorDan lanserer GreenTech – et enda mer bærekraftig produktalternativ
Sponset

NorDan produserer vinduer og dører som allerede er ledende innen miljøhensyn, energiytelse og levetid. Med innføring av GreenTech gir NorDan kundene et enda mer bærekraftig produktvalg.

NorDan har tydelige mål om å bli en mer bærekraftig virksomhet. Med GreenTech kombinerer vi de beste produktene våre med løsninger som reduserer eller kompenserer for klimautslipp. GreenTech er, enkelt forklart, en samling av produkter hvor høy ytelse, lang levetid og klimanøytralt transportregnskap står sentralt.

Dokumentert bærekraft

Bærekraft er et viktig begrep med stor utbredelse. Det finnes mange ulike tolkninger av hva som gjør at et produkt er mer eller mindre bærekraftig. Derfor er det, ved lansering av GreenTech, viktig å være tydelige på de klima- og utslippsmessige aspektene ved produktene, og samtidig kunne dokumentere at produkter merket GreenTech er et mer bærekraftig valg enn alternativene.

Alle GreenTech produkter er for eksempel Svanemerket, en felles nordisk miljømerking som rommer både levetid, kjemikalier og energieffektivitet.

Lang levetid

GreenTech bygger på produktene i NTech-serien, som allerede kjennetegnes ved høy kvalitet og lang levetid. Når produktene konfigureres etter GreenTech-standarden, som inneholder krav om aluminiumsbelagte vinduer og 3-lags glass for bedre isolasjonsevne, resulterer dette i den beste energiytelsen vi kan gi. Med en levetid på 60 år betyr dette en stor total reduksjon i energiforbruket for bygget hvor GreenTech-vinduet settes inn. Vi tilbyr i tillegg kundeløftet hvor man allerede i dag innvilger 30 års garanti mot sopp og råte, og 60 års forventet levetid for NTech-produkter med aluminiumsbekledning. Jo lenger et vindu eller dør varer, jo mindre blir den totale påvirkningen på omgivelsene. Det er dette vi ønsker å oppnå med GreenTech.

Sirkulær tenkning

Selv om høy kvalitet og lang levetid er viktige faktorer for å skape mer bærekraftige produkter, er det ingen ting som varer evig. Dette er også et aspekt som GreenTech tar høyde for. Når man kjøper et GreenTech- produkt, får man også vårt løfte om at vi er villige til å ta produktet i retur når det en gang i fremtiden er modent for utskiftning. Slik tar vi ansvar for produktene vi selger i dag, og et utvidet ansvar for ansvarlig håndtering av produktene i fremtiden.

Et helhetsperspektiv

Det er mer enn bare det fysiske produktet som bidrar til utslipp. Både valg og behandling av råmaterialer og transporten av det ferdige produktet ut til kunden er kilder til økt C02-avtrykk. Derfor sørger vi blant annet for karbonnøytralt transportregnskap, og vi planter også et nytt tre for hvert GreenTech-produkt som bestilles. Det handler om en utvidet forståelse av vår påvirkning. Sammen med både kollegaer internt, leverandører og kunder ønsker vi å se på hvordan vi kan skape mer bærekraftige løsninger i et helhetsperspektiv.

NorDan ble grunnlagt på Moi i Rogaland i 1926, og er i dag en betydelig produsent av dører og vinduer i Europa.

Les mer på nordan.no

Tekst: NorDan

Next article