Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Innovative løsninger for en mer klimavennlig hverdag
Sponset

Søsterselskapene Skjæveland Gruppen og Storm Aqua står i frontlinjen av kampen mot klimaendringene med innovative løsninger for overvannshåndtering og fremstilling av betongprodukter.

– Før var man vant til å samle vannet og lede det bort i rør. Men med tiden har disse rørene vist seg å være for små, og man kan ikke bare fortsette å utvide dem. På grunn av dette har vi sett mange tilfeller av overbelastning og oversvømmelser, sier konsernleder i Skjæveland Gruppen, Egil Lillebø, engasjert fra kontorene i Sandnes.

Egil Lillebø

Konsernleder i Skjæveland Gruppen

– Derfor er det kritisk at hvert enkelt prosjekt, enten det er et byggeprosjekt, et boligprosjekt, eller noe annet, tar ansvar for å håndtere vannet på egen grunn, legger han til før kollega og daglig leder i Storm Aqua, forklarer at det å håndtere overvannet kan innebære å infiltrere vannet i bakken eller holde det tilbake for å forsinke avrenningen.

Et krav

Overvann er vann som renner over bakken etter nedbør eller snøsmelting fordi det ikke kan infiltreres i jorden. Dette gjør, ifølge daglig leder i Storm Aqua, Per Møller-Pedersen, at implementeringen av bærekraftige og tilpassede løsninger for overvannshåndtering ikke bare er en god idé; det er faktisk et krav fastsatt i lovverket.

– Dette understreker viktigheten av å ta proaktive skritt for å håndtere overvann på en måte som beskytter både infrastruktur og miljø mot skadevirkningene av klimaendringer, forklarer Møller-Pedersen, og påpeker at Storm Aqua fungerer som et kompetansesenter som utvikler løsninger for klimatilpasning og håndtering av overvann, og at samarbeidet med Skjæveland Gruppen, handler om å integrere deres betongprodukter i bærekraftige systemløsninger for overvannshåndtering.

Per Møller-Pedersen

Daglig leder, Storm Aqua AS

– Dette omfatter en rekke innovative produkter, inkludert Alma regnbed, som kombinerer overflatefordrøyning med underjordisk infiltrasjon, permeable dekker som tillater vanninfiltrering gjennom overflaten, og AVATIUS treplantebed for både vanninfiltrering og plantevanning, legger Møller-Pedersen til, og forteller at behovet på hvilke løsninger som egner seg avhenger av kundens ønsker og utfordringer.

Reduserer CO2 med 60 prosent

Med et eget testsenter for håndtering av overvann, er både Storm Aqua og Skjæveland Gruppen ofte i testfaser for å finne nye løsninger for klimatilpasning, men dette gjelder ikke bare systemløsninger for overvannshåndtering.

I betongproduksjon er karbonavtrykket høyt, noe som har ført til at bedriften, takket være egen forskning, har funnet opp en mye mer klimavennlig måte å fremstille sine produkter på. Det nye konseptet, kjent som EXACT, representerer et stort skritt fremover i å redusere miljøpåvirkningen fra byggebransjen, med potensial til å kutte karbonavtrykket betydelig i betongproduksjonen.

– Sement er en viktig bestanddel i betong, men det har et stort karbonavtrykk. Med EXACT-konseptet har vi tatt et betydelig skritt mot en mer bærekraftig betongproduksjon, der vi har klart å redusere karbonavtrykket fra våre betongprodukter med opptil 60 prosent, forklarer Lillebø, og opplyser at betong står for mellom syv og åtte prosent av verdens klimagassutslipp på grunn av sementen som er selve bindemiddelet i den. Sement alene står for mellom 80 og 90 prosent av utslippene fra betong, ifølge tall fra Cicero.

– Imidlertid har vi, med EXACT, demonstrert at det er mulig å produsere betongprodukter med betydelig lavere klimagassutslipp, noe som representerer et paradigmeskifte i vår bransje, sier Lillebø, og røper at produksjon av betong med denne teknologien vil igangsettes mot slutten av 2024.

Skjæveland Gruppen

Innovative systemløsninger, kvalitetsprodukter i betong

Stom Aqua

En kompetansepartner for overvann og klimatilpasning

Av Kristian Mendoza

Next article