Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Fra havets bunn til verdensrommet
Sponset

Fra oppstarten i 2011 og frem til i dag har Envirex Group vokst til å bli et konsern med åtte selskaper, 115 ansatte og en omsetning på 560 millioner.

– Da Kenneth Thunheim og jeg startet Envirex var det som et mekanisk ingeniørselskap innen mekanikk og hydraulikk. Ganske raskt så vi behov for elektronikk- og software-ekspertise, derfor startet vi Ixys i 2014. Siden har virksomheten fortsatt å vokse og i dag består konsernet av åtte datterselskaper, sier gründer og daglig leder Thomas Aunvik.

Selskapets hovedkontor er lokalisert på Bryne, hvor de også har egne produksjonslokaler. I tillegg har de et eget salgskontor på Klepp for komponenter, samt en mindre avdeling i Haugesund.

–  Vi setter sammen multidisiplinære team med den kompetansen vi trenger for å løse oppgavene. Siden vi både har IT-ingeniører, software-ingeniører, mekaniske ingeniører og industridesignere, er bredden av kompetanse stor innad i gruppen, fortsetter Aunvik.

Envirex Group har også sin egen produksjonsavdeling som lager det gruppen designer.

Fellesnevneren for leveransene fra Envirex er at de dekker hele verdikjeden fra ideene fødes via designfasen og produksjon, men også ofte helt ut i utførelsesfasen siden de også har egne operasjon- og serviceselskaper.

Satellitter, utstyr til oljebrønner og bysykler

Virksomheten spenner vidt. Innen olje og gass har de for eksempel utviklet et kontroll- og diagnosesystem som fraktes ned på havbunnen og brukes til verifikasjon og funksjonstesting når nye olje- og gassfelt skal åpnes.

– Før måtte slike tester gjøres fra en rigg, mens vårt system er mye enklere og kan betjenes fra mindre fartøyer. Dette gir enorme økonomiske besparelser på grunn av tidsbruk, men også med tanke på karbonutstlipp. Vi sparer 97 tonn Co2 per døgn ved bruk av dette utstyret, og 72 tonn Co2 per døgn med et annet system vi har utviklet for å tappe ut sjøvann av rørinstallasjoner på havbunnen. Dette systemet er også mye mer effektivt, særlig på store havdyp, forklarer Aunvik.

Envirex Group har også bidratt i mange andre spennende prosjekter. For eksempel har de vært med i utviklingen av en semiautomatisk bil som brukes til inspeksjon av rullebaner på flyplasser.

– Den brukes blant annet for å detektere løse gjenstander og sprekkdannelser på rullebanen, kontrollerer at all belysning er som den skal ved hjelp av kameragjenkjenning og kan brukes til å ha kontroll på fugler i området. I dag er den semiautomatisk, men målet er at den skal bli helautomatisk ved hjelp av kunstig intelligens.

For Andøya Space har Envirex Group stått for utviklingen av kubesatellitter. Satellittene skal fungere som teknologiplattform hvor forskermiljøene kan sette inn sine sensorer. De er også utstyrt med systemer som sørger for kommunikasjon mellom verdensrommet og jorda. Blant andre løsninger fra gruppen kan også bysyklene til Kolumbus i Stavanger nevnes. Kretskortet som er sykkelens «hjerne», og som for eksempel sørger for at du får låst opp og tatt i bruk sykkelen, er også utviklet og produsert i gruppen.

Foto: Envirex

Byggeklosser

Envirex utvikler «byggeklosser» innen mekanikk, elektronikk og software. Byggeklossene kan brukes i forskjellige systemer. Den tilnærmingen tillater gjenbruk på tvers av prosjekter, sparer tid, og sikrer at løsningene både er testet og kvalitetssikret. Noen av komponentene som blir brukt i bysyklene kan muligens også benyttes i satellitter innen kort tid.

– I dag opplever vi stor etterspørsel innen olje- og gassektoren, samtidig vet vi at det er en bransje hvor det er en del svingninger. Det er derfor vi også jobber med flere andre bransjer i tillegg, men jeg ser lyst på fremtiden siden vi er en teknologibedrift som satser på innovasjon. Flere selskaper med hvert sitt fokus, og som ikke er for store, gjør oss både smidige og lett til bens. Vi har god erfaring med denne organiseringen, derfor vil veksten vår fortsatt basere seg på mindre enheter med sterkt fokus på bestemte områder, avslutter Aunvik.

Av Tom Backe

Next article