Skip to main content
Home » Personvern og GDPR » Personvern og digitalisering hånd i hånd
Personvern og GDPR

Personvern og digitalisering hånd i hånd

Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt, Datatilsynet. Foto: Ilja Hendel

Vi omgir oss med stadig mer teknologi, og teknologien blir stadig mer avansert. Mye av utviklingen forutsetter bruk av data.

Digitaliseringen og bruk av ny teknologi endrer måten vi lever livene våre på og bidrar til å løse samfunnsutfordringer og gjør hverdagen vår enklere, mer effektiv og tilrettelagt.

Samtidig kan en omfattende bruk av personopplysninger medføre risiko for personvernet vårt. Feil eller uforsvarlig bruk av dataene våre kan føre til urettmessig overvåking, diskriminering, manipulering og forsterking av forskjeller i samfunnet. Personvernet til enkeltindividet utfordres, og det gjør også personvernet til grupper eller samfunnet som helhet. For at samfunns- og teknologiutviklingen skal skje på en måte som bygger tillit og ivaretar menneskeverdet og grunnleggende demokratiske verdier, er det avgjørende at personvern er en del av grunnmuren.

En bratt læringskurve

Vi går snart inn i vårt sjette år med Personvernforordningen (GDPR). Alle norske virksomheter, både små og store, må forholde seg til regelverket. Det har vært en bratt læringskurve. Det å tilegne seg både grunnleggende kunnskap om selve regelverket og etterleve i praksis i det virkelige livet, har vært en krevende øvelse for mange. Men nå er vi godt i gang, og bevisstheten er stor. Regelverket er komplisert, men heldigvis er det en større mening og verdi bak det hele. Personvern er en menneskerettighet vi ikke kan ofre for digitaliseringsiveren. I dag er det viktigere enn noen gang, som en grunnleggende forutsetning for vårt demokratiske samfunn. 

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. I dagens digitale samfunn og den teknologiske revolusjonen vi står midt oppi, trer data frem som selve symbolet på vekst, fremskritt og makt. Og byggesteinene i dagens digitale økonomi er i stor grad personopplysninger. Noen bygger også hele sin forretningsmodell på persondata om deg og meg. Vi må alle være med å hegne om å behandle personopplysningene våre på en forsvarlig måte.

Stor interesse for personvern

GDPR gjelder som kjent i hele Europa/EØS, og som har løftet personvernet på alle områder av samfunnet. Virksomheter plikter å sørge for grunnleggende vern av personopplysninger for alle de behandler opplysninger om, det være seg ansatte, kunder, pasienter, brukere eller innbyggere. Den gir også enkeltindivider rettigheter som de behandlingsansvarlige, altså virksomhetene som behandler dine data, må møte.

I Norge ser vi at det er en stor interesse for personvern, både blant innbyggere og virksomheter. Det norske samfunnet er i en digital omstillingsprosess. Vi i Datatilsynet skal være med å bidra til en ansvarlig digitalisering og bruk av personopplysninger i Norge i tiden som kommer. Det håper vi at du også vil være med på. La oss stå sammen for menneskeverd og tillitt i det digitale Norge.

Av Janne Stang Dahl, kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt, Datatilsynet

Next article