Skip to main content
Home » Personvern og GDPR » Ikke helle barnet ut med badevannet
Personvern og GDPR

Ikke helle barnet ut med badevannet

Hedvig Svardal, konstituert juridisk leder i SMB Norge. Foto: Studio Alma AS

Personvern er viktig. Alle vet at personopplysninger ikke skal brukes uten personens samtykke i kommersiell sammenheng eller politisk påvirkning, og at helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger ikke må komme på avveie.

Faren er at regelverket er blitt så stort og komplisert at eiere av små og mellomstore bedrifter opplever at de ikke har realistisk mulighet til å forstå regelverket. Vi risikerer dermed at barnet helles ut med badevannet.

De små bedriftene ønsker seg veiledning i GDPR

Det kompliserte regelverket kombinert med høye bøter kan føre til at færre tør å satse på egen idé fordi de er redde for at de ikke forstår regelverket godt nok til å starte egen bedrift. De små bedriftene ønsker seg veiledning tilpasset deres behov. Det er et hav av forskjell på et stort konsern med egen HR-avdeling og en liten bedrift der eier er daglig leder, salgssjef og ansvarlig for overholdelse av GDPR. Norge trenger små og mellomstore bedrifter som utvikler nye tjenester og produkter samfunnet vårt har glede og nytte av, og som skaffer arbeidsplasser og verdier fremover.

Høy risiko å drive en liten bedrift

Dersom risikoen ved å drive bedrift blir for høy, vil færre mennesker med gode idéer og gjennomføringsevne velge å starte egen bedrift. Innovasjon og utvikling blir forbeholdt de store bedriftene. De store bedriftene er ikke alltid best på innovasjon og utvikling. Innovasjon og utvikling skjer ofte i mindre bedrifter fordi endring kan gjøres raskt i små selskaper. Med dagens raske utvikling av kunstig intelligens og økende datamengde som små bedrifter forholder seg til, er det i samfunnets interesse at de små bedriftene er trygge på regelverket.

Ønsker å følge regelverket

Vår erfaring er at de små bedriftene ønsker å følge regelverket, og at de er i stand til det. De savner likevel en større grad av veiledning fremfor ris bak speilet. Eiere av små bedrifter er svært dyktige på sine fagfelt, og har sjelden byråkratisk legning. I startfasen har bedriften som oftest ikke økonomiske muskler til å engasjere administrativ bistand. Konsekvensen blir at eier blir den som forholder seg til den enorme mengden av bestemmelser bedriften plikter å kjenne til og følge. Et større fokus på veiledning tilpasset den lille bedriften vil være nøkkelen for å sikre at verdiskaping skjer bredt, og ikke bare i de aller største virksomhetene.

Tilgjengelig og enkelt

Reglene bør være forståelige og lett tilgjengelige, og ikke et uoverkommelig hinder mot å drive bedrift. Å drive bedrift har mange fallgruver; overholdelse av personvernreglene bør ikke være en av dem. De aller største bedriftene bruker store ressurser på GDPR, de små bedriftene opplever seg oversett i målsetningen om et bedre personvern for alle.

Next article