Skip to main content
Home » Havvind » Har havneanlegget klart
Sponset

Når vindturbinene skal installeres i Nordsjøen trengs det en driftsbase på land. Lokale krefter vil at den skal legges til Kongsgård havn i Kristiansand. Det skal Southwind og Jonas Kvåle sørge for å realisere.

Da det begynte å røre på seg i havvind-Norge begynte lokale næringsaktører å fremme Kristiansand som en fremtidig ‘hub’ for offshore vindkraft. Kontakt ble opprettet med Kristiansand kommune som ga mandat til etableringen. Målet er primært å få operasjon- og vedlikeholdsbasen til Sørlig Nordsjø II og påfølgende havvindutbygginger lagt til Kristiansand, nærmere bestemt Kongsgård havn.

– Der har vi en ferdig regulert utbygd havn, som allerede fungerer som en offshore supply-havn. Det er stadig offshore-fartøy inne der, og det er ringvirkningene av denne aktiviteten som er grunnlaget for etableringen av Southwind, sier daglig leder Jonas Kvåle, som fremhever samarbeidet med kommunen og Business Region Kristiansand.

Store ambisjoner

Sammenslutningen består av seks selskaper: NorDrill, Seafront, On & Offshore Services, Techano Group, Skeie Eiendom og Broomstick. Disse samarbeider om å knytte eksisterende kompetanse, blant annet fra etablert offshore-virksomhet, til fremtidige aktiviteter i havnen.

Til dette har de fått støtte fra Næringsfondet i Kristiansand kommune og Kompetansefondet i Agder. Hittil har Southwind vært organisert som en dugnad, men målet er at dugnadsarbeidet skal betale seg i fremtiden.

Og mye tyder på at Southwind kommer til å lykkes. Ambisjonene for norsk havvind er høye, og store volumer vil kreve at alle tilgjengelige havneområder må utnyttes.

Jonas Kvåle vil gi nytt liv til Kongsgård havn når den norske havvindsatsingen skyter fart. Han oppfordrer kommunene i Agder til å legge all rivalisering til side. – Det kommer til å være nok til alle, bedyrer han. Morten Lauknes fra Business Region Kristiansand, næringsavdelingen til Kristiansand kommune (bakerst), er enig. Foto: Jim Sivertsen/Broomstick

Maritim kompetanse

Kongsgård er kommunalt eid og er en av de få ferdige havnene som er klare til å tas i bruk. I tillegg er det gjennom Southwinds partnerbase etablert en privat leverandørkjede som gjør dem svært konkurransedyktige når spørsmålet om driftsbase skal avgjøres.

Også her er det strukturer fra den etablerte fossil-bransjen som gjenbrukes, en bransje som har rike tradisjoner i regionen.

– Vi må gjenbruke den maritime kompetansen som allerede finnes her, og den er verdensledende. 90 prosent av produktene i offshore-verden er faktisk designet i Kristiansand, og denne kunnskapen er overførbar til havvind, forteller Kvåle.

Og det kommer til å være nok oppdrag til alle.

– Problemet er ikke at vi kommer til å konkurrere med hverandre, problemet er å få fordelt det store volumet av oppdrag, og det gjøres mest hensiktsmessig med et tett samarbeid mellom aktørene. Dette gjelder også havnespørsmålet.

– Vi konkurrerer ikke internt i regionen, vi konkurrer mot havner i Danmark og Storbritannia, sier Kvåle.

Slik forenes næringsaktørenes interesser og fellesskapets interesser på et nasjonalt plan, ikke bare regionalt. Men det haster. Norge har kommet sent i gang med havvind-satsingen.

På befaring

Alle søkere til konsesjon for Sørlig Nordsjø II-feltet, de såkalte konsortiene, har vært på befaring i Kongsgård havn, og blitt presentert for leverandørpartnerne knyttet til Southwind.

– Blant konsortiene finnes det mange multinasjonale aktører, som Vattenfall og Iberdrola. De er ikke nødvendigvis kjent med lokale forhold i Kristiansand og langs sørlandskysten, så det er vår jobb å vise frem mulighetene som finnes, ikke bare rundt det tekniske, men også med tanke på levering og logistikk rundt matleveranser til båter og mannskap. Det er et krav fra myndighetene at søkere må benytte seg av lokale leverandører og skape ringvirkninger, avslutter Kvåle.

Olje- og energidepartementet kunngjorde 29. mars 2023 konkurranse om prosjektområdet for havvind i Sørlige Nordsjø II, første fase. Arealet ligger helt sør i Nordsjøen, nær grensen til Danmark, og ble åpnet for fornybar energiproduksjon til havs 12. juni 2020. Søknadsfrist er 4. august 2023.

Tekst: Richard Aarø

Next article