Skip to main content
Home » Havvind » Kompetanseoverføring og digital beslutningsstøtte
Sponset

Dersom satsingen på havvind skal lykkes, er det kritisk å utnytte erfaringen – og digitale verktøy utviklet – fra olje- og gassindustrien.

Industrien i Norge har mye å bidra med innen havvind, noe mange allerede gjør. Havvind er en bransje der Norge kan være toneangivinde, takket være teknologisk kompetanse erhvervet etter mange år med utvikling av norsk sokkel.

– For å kickstarte havvindsektoren i Norge, er det kritisk å utnytte den dype erfaringen fra olje- og gassindustrien. Her kan Norge spille en ledende rolle i den globale overgangen til ren energi sier Peter Jenkins, administrerende direktør i norskbaserte 4Subsea AS.

Peter Jenkins

Administrerende direktør i 4Subsea AS

Utviklere av havvind har møtt utfordringer som inkluderer raskt økende kostnader og forstyrrelser i forsyningskjeden. Mye av dette skyldes globale uroligheter og konflikter, men det er ikke til å underslå at det óg har vært tekniske problemer – spesielt med kabelteknologi. Disse driftsvanskene har ført til prosjektforsinkelser og økte utgifter, noe som har gjort det vanskelig å skalere.

– Vi skulle gjerne sett at det hadde eksistert et større marked i Norge, men det har ikke vært tilfellet. Derfor har vi i stor grad har sendt ekspertisen vår utenlands. Ser vi på euro­peisk havvind, har næringen vokst raskt. Men også der har det blitt begått flere feil som har gitt store drifts-utfordringer.

Norsk forsprang

Utfordringer i kabelteknologi har vært én akilleshæl for skalerbar havvind. Dette skyldes ofte tøffe forhold som fører til slitasje og skader. For å løse dette trengs det smartere måter å designe, installere og overvåke kabler. Det vil gjøre havvindprosjekter mer pålitelige og mindre utsatt for feil, noe som er viktig for at de skal fungere effektivt og være bærekraftige.

–Innen olje og gass har vi jobbet med samme type kabler siden 1970-tallet, så her er problemet nærmest ikke-eksisterende, med preventive vedlikeholds-inspeksjoner og annen forebygging. Det er en modenhet vindbransjen ikke har nådd. Næringen har et voldsomt kostnadsfokus, og finansieres ikke nødvendigvis av fagmiljøer med kompetent ekspertise. Her har Norge et stort fortrinn, sier han.

– Mye av kompetansen Norge har opparbeidet på oljeplattformer og -rigger, er overførbar til bunnfaste og flytende turbiner, med de forskjellige utfordringene det innebærer – og i Norge er vi gode på flytende konstruksjoner på store dyp og i dårlig vær.

4Subsea tilbyr tjenester innen engineering, data analyse, samt monitorering og datafangst fra egne høyteknologiske sensorer, som vil hjelpe operatører å optimalisere produksjonen fra vindturbiner til havs.

Viktig vedlikehold

– Her bruker vi data fra installasjoner i drift, så det kan treffes bedre beslutninger mens produksjonen pågår. Innen olje og gass har vår ekspertise  blitt en viktig del av virksomheten. Som en ny industri er derimot havvind umoden, med tanke på digitale løsninger og kunstig intelligens i overvåkningen av produksjonen, forteller Jenkins.

– Når neste skritt nå tas, er det nødvendig å fokusere på de samlede levetids-kostnadene, for installasjonene må virke optimalt i 30 år. Det vil kreve gode analyseverktøy.

I dag består 4Subsea av rundt 130 medarbeidere, med hovedsete i Norge og leveranser verden over.

– Norge er hjemmemarkedet, men UK, Vest-Afrika og Brasil er viktige for oss. Vi leverer beslutningsstøtte innen olje og gass, havvind og skipsoperasjoner, der vi setter sammen team av ingeniører med operasjonell erfaring og dataanalytikere.  Vi samler data og vi omformer data til verdifull og handlingsdyktig innsikt. Våre programvareløsninger og ingeniører utnytter denne innsikten og omsetter den til konkrete løsninger.

– Vi fungerer som en one stop-shop innen operasjonell innsikt, fra monitorering til beslutningsstøtte.

– Norges erfaring fra Nordsjøen, kombinert med satsingen på digitalisering og kunstig intelligens for overvåkning og vedlikehold, gjør oss godt rustet til å møte og overvinne de unike utfordringene havvindsektoren står overfor. Ved å integrere disse avanserte teknologiene og metodene, kan Norge demonstrere hvordan sektoriell erfaringsoverføring kan akselerere utviklingen mot bærekraftig energi.

Av Jarle Petterson

Next article