Skip to main content
Home » Havvind » Et av verdens fremste sentre for trening i vindindustrien
Sponset

Energy Innovation har etablert Egersund Energy Hub, en industri- og innovasjonsklynge for trening, sertifisering, utdanning, forskning, utvikling og innovasjon innen on- og offshore vindkraft spesielt, og fornybar energi og miljøteknologi generelt.

GWO-sertifisering og tekniske utdanninger

Energy Innovation har utviklet en global franchise for GWO-sertifisering og tekniske utdanninger med første senter i drift i New York våren 2023, og de to neste sentrene på plass i New Orleans i USA og Gdynia i Polen våren 2024. En rekke andre sentre er under planlegging i andre land.

Energy Innovation tilbyr et tre måneder langt utdanningsprogram som kvalifiserer som «entry level» serviceteknikere. Utdanningen gjennomføres i samarbeid med NAV. Vinteren 23/24 utdannet vi 10 arbeidsledige. Alle gikk rett ut i jobb i tre ulike IKM-selskap etter endt utdanning.

IKM Gruppen og NorSea Group er nye eiere av Energy Innovation.

– Når havvind bygges ut på norsk sokkel for fullt trengs betydelig kompetanse og kapasitet for å sikre verdiskapning i Norge i alle faser, fra planlegging og utbygging og langsiktig drift av anleggene. Framtidsperspektivet for vindkraft i Europa innebærer titusenvis av arbeidsplasser for operatører og vindteknikere og stor etterspørsel etter fagfolk innen mekaniske fag og elektro. Der skal vi spille en rolle, sier konsernsjefene Ståle Kyllingstad og John Stangeland.

Frank Emil Moen, adm. direktør i Energy Innovation sier at han svært fornøyd med eierskiftet og beholder en mindre eierandel i selskapet.

Frank Emil Moen

CEO Energy Innovation

Omfattende kurs- og utdanningstilbud

Energy Innovation tilbyr Norges mest omfattende kurs- og utdanningstilbud for personell i vindindustrien med følgende kurs innen Global Wind Organisation (GWO):

 • Manual Handling
 • Fire Awareness
 • First Aid
 • Working at Heights
 • Sea Survival
 • Advanced Rescue
 • Enhanced First Aid
 • Blade repair
 • Basic Techcnial Training
 • Slinger Signaller
 • Crane & Hoist
Andre kurs/utdanninger:
 • Vindteknikerutdanning
 • Boat transfer
 • Chester Step Test
 • FSE Førstehjelp
 • Stolpeklatring
 • Instruktøropplæring
 • Andre HMS-kurs

I tillegg tilbyr vi GWO-sertifisering, redningsøvelser og krisehåndtering i vindparker både on- og offshore.

Energy Innovation

Next article