Skip to main content
Home » Havvind » Nasjonalt kompetansesenter for havvind: Skal styrke ekspertisen innen norsk havvindindustri
Sponset

Med tverrfaglig ekspertise og internasjonalt samarbeid, skal Nasjonalt kompetansesenter for havvind bygge broer mellom aktører og akselerere utviklingen av havvind i Norge.

– Vi trenger konsentrert, tverrfaglig ekspertise og samarbeid for å drive innovasjon og akselerere våre innsatser innen fornybar energi. Kompetansesenteret representerer et avgjørende steg i vår kollektive innsats for å møte disse utfordringene, sier fungerende daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for havvind, Rune Klausen.

Rune Klausen

Fungerende daglig leder for Nasjonalt kompetansesenter for havvind

Sammen med kollega Sanne Jordan er han prosjektleder for Fremtidens Havvind, som er et regionalt samarbeidsprosjekt i Agder og skal stå for etableringen av det nye, nasjonale kompetansesenteret.

Kompetansesenteret har fått støtte over statsbudsjettet for 2023 og 2024, i tillegg til midler fra blant annet Sparebanken Sør.

Klausen og Jordan er i gang med å ansette teamet til kompetansesenteret. Jordan opplyser at teamet vil være tverrfaglig og vil kunne bistå med å koordinere informasjonen mellom forskere, industrifolk og myndigheter.

– Det sentrale med det nasjonale kompetansesenteret er å være en pålitelig informasjonskilde. Vi ønsker å være en relasjonsbygger mellom alle som er involvert i havvindnæringen, og dette gjelder alt fra vanlige folk til beslutningstakere på nasjonalt nivå, legger Jordan til.

Sanne Jordan

Nasjonalt kompetansesenter for havvind

Pålitelig kilde

Begge opplyser videre at kompetansesenteret skal være en kilde til pålitelig informasjon og fungere som en kunnskapsbank for aktører i havvindnæringen, allmennheten og nasjonale myndigheter. Denne tverrfaglige kunnskapsoversikten gir grunnlaget for raskere utvikling av fornybar energi.

– Samtidig har senteret en forpliktelse til å føre en faktabasert kommunikasjon for å bidra til en balansert samfunnsdebatt om havvind. Derfor er klima, miljø, innovasjon, bærekraft og samfunnsansvar, samt internasjonalt samarbeid viktig i kompetansesenterets virke, forklarer Jordan. Klausen presiserer at havvind ikke bare handler om teknologi, men også om menneskene den påvirker. 

– Vi har mange stemmer å lytte til, fra bedrifter til lokale samfunn og organisasjoner. Vår jobb er å sørge for at alle blir hørt og at vi veileder denne næringens utvikling på en måte som er rettferdig og balansert for alle, legger Klausen til og forteller videre at det å se mot internasjonale partnere for inspirasjon og læring, er en viktig del av dette. 

Dette er Nasjonalt kompetansesenter for havvind 

Et kunnskapssenter bestående av et tverrfaglig team som ble opprettet i Kristiansand i 2023.

Kompetansesenteret har som formål å være en pålitelig informasjonskilde og bindeledd mellom aktører i havvindnæringen, allmennheten, og nasjonale myndigheter. 

Senteret skal også spille en nøkkelrolle i omstillingen fra fossilt brensel til fornybar energi.

Følg Nasjonalt kompetansesenter for havvind på LinkedIn her

Av Kristian Fabrizio

Next article