Skip to main content
Home » Havvind » World Wide Wind: Revolusjonerende ny kostnadseffektiv teknologi for flytende havvind testet på Vats
Sponset

Teknologiselskapet World Wide Wind AS (WWW) viderefører sin satsing på flytende havvind etter utprøving av en 30 kW prototype hos AF Gruppen på Vats i Rogaland.

Mens debatten går rundt lønnsomheten til flytende havvind, jobber det norske selskapet World Wide Wind med en revolusjonerende turbindesign. De har allerede testet ut designet i en 30kW prototyp som er sjøsatt. Selskapet har under design, konstruksjon og testing høstet viktige erfaringer og er på god vei til neste steg i prosjektet.

Banebrytende design

Flytende vertikal-akslede vindturbiner, i motsetning til dagens konvensjonelle løsninger, har lenge blitt fremhevet som nøkkelen til å utnytte vindressursene som strømmer over verdenshavene. Denne løsningen har til nå ikke vært kosteffektiv.

WWW har løst denne utfordringen med sin kontra-roterende turbinteknologi. Det Oslo-baserte selskapet sier at sitt banebrytende design, som inkluderer to kontra-roterende turbiner plassert på ett og samme tårn på en spar-struktur, forankret med et nytt fortøyningssystem til havbunnen, vil bli en “game changer” for sektoren.

I stedet for å plassere generator og annet tungt maskineri på opp mot tusen tonn i toppen av en flere hundre meter høy mast, overfører vindturbinen fra WWW effekten fra to bladsett som roterer motsatt av hverandre til en generator i bunnen av flyteren, lik kjølen på en seilbåt. Dette gjør det mulig å bygge en robust, lettere og slankere konstruksjon med mindre materialbruk, enklere sammenstilling og installasjon på feltet, og som lar seg skalere opp til for eksempel 24 MW generatorytelse for å oppnå stordriftsfordeler.

Vil redusere kostnaden

Den tekniske løsningen fra WWW representerer en nyvinning på nesten alle områder, ikke minst ved at det legges til rette for en ny industrisatsing og verdiskaping i Norge og Skandinavia. Her kan nevnes blant annet tårn i vektbesparende limtre, miljøvennlige og resirkulerbare materialer og lokal leverandørkjede uavhengig av dagens dominerende generatorprodusenter.

I tillegg har designet en mye lavere «vake-effekt» [turbulensen som oppstår når vinden beveger seg gjennom en rotor eller propell], noe som betyr at en utbygger vil kunne halvere avstanden mellom turbiner i en vindpark. Noe som er kritisk for effektivitet i fangst av vind på et prosjektområde.

Flytende havvindturbiner vil være en viktig komponent i fremtidens energiproduksjon, men dagens teknologi er forbundet med høye kostnader. En kostnadsstudie utført av det irske analyseselskapet Exceedence Ltd viser at WWW’s løsning vil redusere kostnaden med over 40 prosent.

Bygger en demo-versjon

Selskapet går nå i gang med engineering for å bygge en demo-versjon på 1,2MW for testing i Stavanger-regionen i løpet av 2026.

World Wide Wind har også blitt tildelt utviklingsmidler fra det europeiske Eureka-programmet Eurostars, samt støtte fra Enova til en mulighetsstudie for den planlagte oppskaleringen.  

Helt fra konseptstadiet har World Wide Wind AS samarbeidet med DNV om teknologikvalifiseringsprosessen.  DNV støtter selskapet med gode prosesser, ledende ekspertise og styrende dokumentasjon for å kvalifisere alle viktige trinn i utviklingen, helt fram til kommersiell teknologi. World Wide Wind’s turbin-teknologi er patentsøkt, ikke bare grunnteknologi og prinsipp, men også tilhørende systemer og teknologier samlet i én patent-familie.

Vi takker for godt samarbeid med AF-Gruppen, Fram Marine, 4subsea, Gratech, Uppsala Universitet (Sverge), Helgevold Elektro, YMAS, Aluship (Polen) HYDRO, Hyndla, Jotun, Zpecter Økonomi, ACAPO, Sweco, Moelven, Sintef, Norwegian Offshore Wind, ENOVA, Eureka Eurostars og Innovasjon Norge.

Next article