Skip to main content
Home » Havvind » Ladestasjoner til havs: Slik vil Stillstrom sørge for en mer bærekraftig skipsdrift
Sponset

Med en visjon om å redusere karbonavtrykket i offshore-industrien, lanserer Stillstrom en innovativ teknologi som kan lade opp skip på samme måte som elektriske biler. Administrerende direktør, Kristian Borum Jørgensen, deler innsikten bak denne revolusjonerende ideen.

Hvis den elektriske bilindustrien er drevet av et stort nettverk med ladestasjoner mange steder, hvorfor kan man ikke gjøre det samme med skip? 

Dette var et spørsmål som administrerende direktør Kristian Borum Jørgensen og resten av teamet hans stilte seg. Dermed ble første skritt til selskapet Stillstrom tatt i 2019, som det første av sitt slag i verden. 

– Vi kunne se dette behovet ved å observere hvordan forsyningsskip opererer i olje- og gassindustrien, sier Jørgensen før han utdyper:

Kristian Borum Jørgensen

Administrerende direktør, Stillstrom

– De har skip som ligger for anker med motoren på og som bruker mye drivstoff på å ligge i ro. Det samme gjelder SOV-skipene (service operation vessel red anm.), som brukes i vindindustrien til havs, som skal vedlikeholde og operere vindturbinene. 

– Derfor ønsker vi at de, gjennom ladestasjonene våre, skal kunne lades opp og dermed ha en løsning som er med på å avkarbonisere offshore-industrien, forklarer Jørgensen engasjert. 

Fullt oppladet på få timer

Mens mange ser på havvind som en ren energikilde, er Jørgensen opptatt av at også støtteoperasjonene skal være like bærekraftige. 

– SOV-fartøyene, som ofte er mellom 70 til 100 meter lange og kan ha opptil 100 personer om bord, er livsnerven i disse vindparkene, sier han. 

– Med vår teknologi kan disse fartøyene bygges med et stort batteri, lade opp på 4 til 5 timer og deretter operere uavbrutt i 16 til 18 timer, legger han til. 

Koblet til vindmøllene

Jørgensen forklarer videre at skipene vil ha egne ladekontakter og systemer som er kompatible med ladestasjonene. Når et skip nærmer seg ladestasjonen, kan det koble seg til via en spesialdesignet kontakt-mekanisme. 

Denne mekanismen sikrer en sikker og effektiv overføring av elektrisk energi fra vindmøllene til skipets egne batteribanker gjennom ladestasjonen. Hele prosessen skal styres av avanserte styringssystemer som overvåker strømoverføringen, sørger for sikkerhet og optimaliserer ladingen basert på skipets behov.

– Vi har fokus på å gjøre prosessen så automatisk som mulig. Sluttmålet er at gjennom et enkelt knappetrykk så vil tilkoblingen skje automatisk, utdyper han. 

Særlig vekt på sikkerhet

Samtidig presiserer han at sikkerhet er hjørnesteinen i Stillstroms teknologi. 

– Det er en kjent sak at elektrisitet og vann kan være en farlig kombinasjon, sier Jørgensen. 

– Men med rett teknologi og ekspertise kan risikoen minimeres. Vi har fokus på at benytte allerede kjente løsninger fra landbaserte operasjoner og tilpasser dem til offshore-forhold, legger han til og forteller at vedlikehold av ladestasjonene vil være inkludert i Stillstroms tjenester. 

– Vedlikehold er noe vi kan være ansvarlige for like lenge som en offshore vindpark vil leve, som altså er mellom 20 til 25 år.

Tilgjengelig i 2025

Jørgensen opplyser at denne teknologien vil være tilgjengelig i 2025, og at Stillstrom allerede er i samtaler med flere aktører som driver offshore vindparker som ønsker seg denne teknologien. Til tross for at selskapet er det første av sitt slag, har det kommet nye bedrifter på banen, noe som bare er et bevis på at ladestasjoner til havs vil være en del av den fremtidige skipstransporten.  

På spørsmål om fremtiden svarer Jørgensen følgende: 

– Når jeg ser på de neste 5 til 10 årene, ser jeg en lys fremtid innen den grønne maritimindustrien og offshorelading. Vår målsetning er å redusere karbonutslipp, og vi er overbevist om at veien fremover er elektrifisering. Jeg forventer en betydelig vekst, og ser et stort markedspotensial for våre løsninger, avslutter Jørgensen. 

Av Kristian Fabrizio

Next article