Skip to main content
Home » Havvind » Ny rapport: Havvindsatsing i kompetanseskvis
Havvind

Ny rapport: Havvindsatsing i kompetanseskvis

Rapporten «Gigawatt krever megaløft» er bestilt av Norwegian Offshore Wind og Tekna. Foto: Tekna

En fersk rapport fra Menon Economics slår fast at antall studieplasser innen høyere utdanning må økes betraktelig fram mot 2028 dersom havvindaktører skal få tak nok kompetanse til å lykkes med regjeringens havvindstrategi.

Rapporten «Gigawatt krever megaløft» er bestilt av Norwegian Offshore Wind og Tekna. Den har analysert behovet for kompetanse innen havvind, og er den mest omfattende i sitt slag. Rapporten konkluderer med at det er usikkert hvorvidt havvindaktørene vil få tilgang på nok kompetanse frem mot 2035.

Innenfor ingeniør- og teknologiske fag vil det være et potensielt behov for å øke antall studieplasser med 380 plasser årlig i perioden 2024 til og med 2028. Det betyr at det i 2028 vil være et behov for omkring 1 900 flere studieplasser sammenlignet med dagens tilbud.

– Tilgangen på riktig kompetanse er en av flaskehalsene for bransjen, og denne rapporten viser at det haster med å få flere nye studieplasser, sier leder for Norwegian Offshore Wind, Arvid Nesse.

Arvid Nesse

Leder for Norwegian Offshore Wind

Kartlegger behov

Rapporten har kartlagt om det er et gap mellom kompetansen bransjen etterspør og utdanningstilbudet som finnes i dag, både innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og yrkesfaglig utdanning på videregående skole. Norwegian Offshore Wind skal også å gjøre en liknende kartlegging av behovet for fagarbeidere.

– I den fasen vi er inne i nå, hvor vi utvikler ny teknologi og nye løsninger for fremtiden, er det kritisk at vi får inn høyt utdannede folk, sier Nesse.

Teknologi og realfag

I perioden fra i dag og frem til 2035 er det en forventning om at antall sysselsatte med mastergrad, bachelorgrad og høyere yrkesfaglig utdanning vil øke med henholdsvis 6 600, 5 700 og 4 000 årsverk.

– Denne rapporten understreker kompetansekrisen vi står i når det gjelder høyere utdanninger, spesielt innen realfag og teknologi. Vi trenger flere som ønsker å studere teknologi og realfag, vi trenger flere studieplasser og vi trenger å øke kompetansen til eksisterende ansatte, dersom vi skal klare å møte kompetansebehovet vi står overfor. Det gjelder havvindsektoren, men også flere andre bransjer. Vi har ikke tid til mer snakk , nå må handling på plass, sier president i Tekna, Elisabeth Haugsbø.

Elisabeth Haugsbø

President i Tekna

Rapporten viser at dersom 25 prosent av det forventede behovet skal være nyutdannet innen 2035, tilsvarer dette et behov for om lag 200 studieplasser årlig fra 2024 og til og med 2028. For å sette dette i sammenheng med dagens situasjon, så er det per i dag omkring 6 000 studieplasser tilknyttet ingeniør- og teknologiske fag. Dette inkluderer både bachelor- og profesjonsstudier. Siden 2012 har den gjennomsnittlige årlige økningen i antall studieplasser tilknyttet disse studiene vært omkring 77 plasser.

Gigawatt krever megaløft: Kompetansebehov i den norske havvindnæringen frem mot 2035

Tekst: Norwegian Offshore Wind

Next article