Skip to main content
Home » Havvind » Bygger bro mellom fortid og fremtid
Sponset

Med naturgitte forutsetninger og lang erfaring innen maritim olje- og gassutvinning, ligger Norge helt i tet innen utvikling av havvind.

Multiconsults visjon er å bygge bro mellom fortid og fremtid, der alt vi har lært gjennom 100 år, gjenbrukes og videreutvikles i pakt med nye krav og tekniske innovasjoner.

– Gjennom vår lange erfaring fra olje- og gasseventyret på den norske sokkelen, har vi erfaringer som har gitt oss kunnskap som videreføres inn i havvind-satsingen, forteller Tom Ødegaard, som er selskapets markedssjef for Fornybar Energi.

Tom Ødegaard

Markedssjef for fornybar energi i Multiconsult

– I tillegg har vi vært involvert i mesteparten av vindkraft-utviklingen til lands i Norge, fra studier og tidligfase, til detaljering og iverksetting av vindparker. Legger du til et sterkt miljø innen marin geoteknikk og miljøkompetanse, burde det at vi nå satser på havvind ikke overraske noen, fortsetter han.

Stort potensial for havvind på norsk sokkel

– Potensialet for havvind er teoretisk, som betyr at alt ikke skal bygges ut, men sier litt om mulighetene. Myndighetene har pekt på 20 egnede områder, med et samlet potensial på over 300 gigawatt, mens statens mål er 30 GW innen 2040, sier Kjetil Slåttedalen, avdelingsleder for anleggsteknikk, som suppleres av avdelingslederen for fornybar energi, Vegard Willumsen:

Kjetil Slåttedalen

Avdelingsleder for anleggsteknikk i Multiconsult

– Vi bistår NVE med å utrede områdene mer nøye nå, med tanke på blant annet visuell virkning, kraftproduksjon, parkoptimalisering og tilknytning. Havrommet er stort, og vi hjelper med å finne god bruk av områdene som legger til rette for å nå målene.

Vegard Willumsen

Avdelingsleder for fornybar energi i Multiconsult

Staten har valgt å satse på kompetanseutvikling innen flytende havvind, men Kjetil mener at det fins gode muligheter for norske leverandører, også innen bunnfast havvind.

– Bunnfast havvind er allerede et etablert marked, mens det innen flytende pågår en stor utvikling. Per i dag er det installert begrenset med flytende havvind på verdensbasis. Norske Hywind Tampen, som Multiconsult også bidro til, er i dag verdens største utbygging. Det er forventet at dette vil være et sterkt voksende marked i årene som kommer. Med det sagt, er det etablert et stort norsk fagmiljø, også for bunnfast havvind, som Multiconsult er en del av, sier han.

– Det omsettes årlig i primært bunnfast vindkraft for 34 milliarder i Norge, så havvind er alt like stort som all landbasert kraft til sammen, skyter Vegard inn.

Her legger Kjetil til at løsningene innen bunnfast havvind også er i kontinuerlig utvikling.

– Mange av de minst kompliserte feltene, spesielt på det europeiske markedet, er allerede utbygd. Dette fører til at nye områder har lengre avstand fra land, større havdyp og mer kompliserte grunnforhold. I tillegg drives utviklingen av stadig større turbiner. Totalt sett gir dette gode muligheter for norske aktører på markedet, også for bunnfast havvind, fortsetter Kjetil.

– Norge har vært tidlig ute i utviklingen av flytende havvind. Vi har i dag en fordel, med etablerte leverandørkjeder, dype fjorder og gode verft, som kan produsere fundamentene langs kysten.

Tidlig involvering en stor fordel

Kjetil og Vegard påpeker likevel viktigheten av at satsingen fortsetter, slik at Norge beholder sin ledende posisjon.

– Multiconsult har lang erfaring offshore. Det kommer godt med, sammen med kompetanse på forskjellige felt, inkludert landbasert vindkraft, så vel som marine betongkonstruksjoner, bidrar det til at vi er klare til å bidra.

Vegard forteller at Multiconsult har bistått i myndighetsprosessene, og jobbet for utviklere og interesseorganisasjoner. Erfaringen fra de forskjellige kundene brukes til å utvikle til de beste havvindprosjektene for Norge.

– Vi er også tungt involvert på et tidlig tidspunkt i pilotprosjekter, som gir innsikt i den siste teknologiutviklingen. Samtidig er vi konseptuavhengig, noe som gjør at vi kan se muligheter på tvers av teknologier, sier Vegard.

– Vi ser store muligheter, både for at Norge og vi, i den omstillingen vi står foran, også får brukt erfaringene fra olje- og gassalderen, avslutter Kjetil.

FAKTA

Bærekraftige energiløsninger er viktige for fremtiden. I Multiconsult ser vi hele bildet når vi arbeider med fornybar energi – både produksjon, distribusjon og bruk. Ved å jobbe i skjæringspunktet mellom erfaring, forskning og utvikling, skaper vi effektive og bærekraftige energiløsninger.

Les mer på multiconsult.no

Av Jarle Petterson

Next article