Skip to main content
Home » Havvind » Det blåser en grønn vind over Stavanger
Sponset

Stavanger har som mål å være den beste vertskapskommunen for den gryende havvindindustrien. Lang erfaring fra samme rolle for olje- og gassnæringen legger et godt grunnlag for å få det til.

Stavanger har alltid levd under omstilling. Fra skipsfart og hermetikk til olje – og nå som energihovedstad. Kompetansen og teknologien vi har lært oss etter nesten 60 år med olje og gass er et unikt fortrinn i utviklingen av fremtidens næringsliv.

– Lykkes Stavanger i den grønne omstillingen, så lykkes Norge, sier næringssjef Anne Woie i Stavanger kommune.

Anne Woie

Næringssjef i Stavanger kommune

Energi er ryggraden i regionens næringsliv, og mye av både kompetansen og de teknologiske løsningene fra nesten 60 år med olje og gass er direkte overførbare til for eksempel havvind. Mange av de ledende selskapene i havenerginæringene har valgt å lokalisere seg i Stavanger-regionen, og flere av dem leverer tjenester til de nye energinæringene.

Klyngene styrker omstillingen

Regionen har også vært med på å etablere en av de største klyngene for havvind gjennom Norwegian Offshore Wind Cluster, hvor Stavanger kommune er medlem. Klyngen har hovedkontor på Haugalandet, med avdelingskontor i Stavanger og Oslo.

Sammen med klyngen Energy Transition Norway er disse to miljøene ledende på utviklingen av flytende havvind. De samler de største og viktigste aktørene i industrien.

Marin Energy Testsenter AS (Metcentre) er en av verdens fremste testarenaer for flytende havvind. De er lokalisert vest for Karmøy, men har også konsesjoner utenfor Egersund. Stavanger kommune er medeier i testsenter-selskapet.

Styrket satsning på havvind

Stavanger bruker betydelige ressurser på å støtte den gryende havvindnæringen.

Den internasjonale havvindkonferansen High Wind ble etablert i 2020, med Stavanger kommune som en av initiativtakerne. 12. mars 2024 arrangeres konferansen for fjerde gang, i samarbeid med Stiftelsen ONS, Norwegian Offshore Wind og Næringsforeningen. Den er et godt eksempel på hvordan flere aktører jobber sammen for å skape grobunn for nye næringer og et godt regionalt økosystem.

Giles Dickson, CEO i WindEurope, på årets High Wind-konferanse i Stavanger. Foto: Stavanger Business Region

På High Wind samles aktører fra inn- og utland, fra hele verdikjeden innen havvind, for å oppdateres på utviklingen innen den nye næringen.

Hele verdikjeden i en region

Stavanger og Rogaland har et komplett økosystem for havenergi og havvind. I januar 2024 blir Oljedirektoratet til Sokkeldirektoratet, med ansvar for arealforvaltningen i havrommet. Havindustritilsynet vil ha tilsynsansvar for havvindsnæringen.

Offshore Norge, arbeidsgiverorganisasjonen for de fleste aktørene som jobber med havenergi, har sitt hovedkontor i Stavanger.

I tillegg har flere store aktører som forbereder seg på å søke om areal, hovedkontor i regionen. Leverandørindustrien har, eller er i ferd med, å omstille seg til å kunne levere produkter og tjenester til havvindprosjekter, både på norsk sokkel og til andre markeder.

Utviklingen av havvindnæringen vil kreve mye areal og infrastruktur, og Rogaland og Stavanger-regionen har det som skal til, som skjermede havner og fjorder hvor anlegg kan sammenstilles og bygges. Dersom planene om produksjon av flytende fundamenter og sammenstilling av vindturbiner i Jelsa i Ryfylke realiseres, skapes en unik verdikjede for havvind i regionen og Norge.

– Hvis Norge skal klare å skape en industri for havvind, er det avgjørende at vi får på plass arbeidsplasser rundt industrien. Stavanger kommune ønsker å være aktive og oppdaterte for å kunne være en best mulig vertskapskommune og region for denne nye industrien. På den måten kan vi ta en viktig rolle i den grønne omstillingen. Stavanger-regionen har i en årrekke blitt rangert som de mest næringsvennlige kommunene, og den posisjonen skal vi opprettholde, sier næringssjef Anne Woie i Stavanger kommune.

Stavanger Business Region

Stavanger Business Region drives av næringsavdelingen i Stavanger kommune. Vi skal bidra til og legge til rette for, at talenter og bedrifter starter, driver og vokser i vår region.

Av Marthe Reienes og Birger Haraldseid

Next article