Skip to main content
Home » Havvind » Ocean Ventus skyter fart i markedet for flytende havvind
Sponset

Teknologiselskapet Ocean Ventus har utviklet en løsning for flytende havvindturbiner som er i ferd med å få internasjonal annerkjennelse. Etter vellykkede tanktester hos Sintef Ocean i februar i år og påfølgende godkjennelse fra DNV (Approval in Principle) har arbeidet med markedsintroduksjon og kommersialisering skutt fart, og den patenterte løsningen vurderes nå av potensielle utbyggere for den første store flytende havvindparken i Norge på Utsira Nord.

Ocean Ventus har sterke bånd til det maritime teknologimiljøet i Arendal og Grimstad, og har utviklet sin løsning basert på erfaringer og anerkjente prinsipper fra flytende løsninger innen olje- og gassindustrien. Selskapets forretningsidé er å utvikle, produsere, montere, levere og installere flytende vindturbiner med understell som har spesielt gode hydrodynamiske egenskaper og samtidig er markedsledende på kostnader.

– Selve vindturbinen, som sitter 160 meter over vannflaten, kan være sensitiv for bevegelser og vibrasjoner. Derfor bør designet av selve flyteren være slik at bevegelsene, og ikke minst aksellerasjonene i denne høyden blir så små som mulig. Basert på erfaringene fra utvikling av forskjellige flyterdesign de siste 30 årene i oljeindustrien, har vi utviklet et understell for flytende havvind der disse hensyn er ivaretatt. Dermed blir vår løsning optimal for flytende havvind, forklarer Lars Ødeskaug, som er styremedlem og en av initiativtakerene til Ocean Ventus.

Lars Ødeskaug

Styremedlem og en av initiativtakerene til Ocean Ventus

Ocean Ventus’ designet består av tubulære strukturer, eller store rør, som er sterkere enn firkantete konstruksjoner. Siden de runde konstruksjonene er sterkere, trengs det også mindre stål hvilket betyr lavere kostnader og mindre CO2 utslipp i stålproduksjon.

– Da oppnår vi flere fordeler, sier Ingvar Apeland, som er administrerende direktør i selskapet:

– For det første blir konstruksjonen lettere, og når mengden stål reduseres blir den også mer kostnadseffektiv å produsere, samtidig som det klimamessige fotavtrykket blir mindre.

Ingvar Apeland

Administrerende direktør i Ocean Ventus

Konstruksjonen i seg selv er enkel og robust, uten skråstag og kompliserte knutepunkter, og derfor blir både produksjon, sammenstilling og fremtidige inspeksjoner og vedlikehold enklere og billigere. Ocean Ventus har patentert løsningen sin og lagt til rette for industriell serieproduksjon med mulighet for stor grad av automatisering.

En «End-to-End» løsning

En utfordring for å nå de ambisiøse målene som norske og britiske myndigheter har satt er kapasitet i hele verdikjeden, også verftsindustrien. Ocean Ventus planlegger derfor en egen dedikert og høyautomatisert produksjonsfabrikk der komponentene til understellene produseres mens selve sammenstillingen skal skje nær vindparken.

– I prinsippet kan vi produsere komponentene der det passer best, og gjerne i Norge da vi ser at den høye graden av automatisering gjør dette konkurransedyktig. Komponentene lages slik at de enten kan fraktes på lektere eller på vanlige bulkbåter, som er havets lastebiler. Dermed sikrer vi også at transporten blir effektiv, sier Apeland.

Foto: Ocean Ventus

Sammenstilling av strukturen skjer på en spesialbygget lekter som passer til strukturen og som gjør at vi får en effektiv og også automatisert sammenstillingsprosess hvor sveisingen vil skje ved hjelp av roboter.

– Siden vi benytter egne sammenstillingslektere legger vi heller ikke beslag på store havneområder som kunne vært en flaskehals og en miljøutfordring, tilføyer Apeland.  

Erfaring fra de første flytende havindparkene i Storbrittania har vist at service og vedlikehold er særdeles viktig. Ocean Ventus har derfor utviklet og patentsøkt et vedlikeholdsfartøy som gjør at man kan utføre alt servicearbeid på feltet uten å måtte taue enheten til land. Dette sparer operatørene for kostbar frakobling, tauing og ny oppkobling, samt at nedetiden reduseres fra flere måneder til noen få dager.

– Med dette har vi en sann «End-to-End» løsning, sier Apeland.

Veien videre

I januar og februar ble det gjort en rekke tanktester av løsningen til Ocean Ventus. Testene ble finansiert med støtte fra Innovasjon Norge, og ble gjennomført ved SINTEF Oceans havlaboratorium i Trondheim, med svært gode resultater. Basert på resultatene fra disse testene, samt avanserte beregninger og analyser, har Ocean Ventus nå mottatt en godkjenning, såkalt Approval in Principal (AiP), fra DNV. AiP er et viktig sertifikat som beviser at designet fungerer som det skal.

– Derfor var dette en viktig milepæl for oss, som åpnet veien for markedsføring og annerkjennelse av løsningen. Nå er vi i kapitalmarkedet for å hente penger til videre kommersialisering. Samtidig er vi i dialog med flere havvindparkutbyggere om aktuelle prosjekter i nærmarkedet, og vi har faktisk blitt kontaktet av flere internasjonale aktører som er aktuelle i det globale markedet. Vi håper at måten vi arbeider med dette på bidrar til at vi vil se løsningen vår produsere kraft i kommersiell drift allerede i dette tiåret, avslutter Ødeskaug og Apeland.

Av Tom Backe

Next article