Skip to main content
Home » Vekst i Trøndelag » Innovative ankre for fremtidens vindparker baner vei
Sponset

Med et unikt design og kostnadseffektiv produksjon, endrer DPA-ankeret spillereglene for hvordan offshore vindparker forankres.

I selskapet Deep Sea Anchors har daglig leder Dr. Jon Tore Lieng skapt en løsning som kan erstatte sugeankre i mange tilfeller til forankring av flyende vindturbiner gjennom Deep Penetrating Anchor (DPA). DPA-designet består av en dartlignende konstruksjon med en avrundet frontspiss og fremtredende finner. På grunn av sitt enkle design, er DPA-ankrene rimelige å fabrikkere. Cirka 65 prosent av ankerkroppen består av høykvalitets stål, mens resten er ballastmateriale, noe som senker kostnadene betydelig.

Slik installeres det

Foto: Deep Sea Anchors

Under installasjon er ankeret posisjonert en viss høyde over havbunnen som bestemmes av ankerstørrelsen. I de fleste tilfeller er installasjonshøyden omtrent seks ganger lengden på ankeret (typisk 70-80 meter) noe som gjør at ankeret kan nå en hastighet på omtrent 100 km/t. Ved denne hastigheten genereres en stor mengde kinetisk energi for å drive ankeret ned i havbunnen.

I myke leiresedimenter vil ankeret penetrere dypere inn sammenlignet med stivere leire, men dette påvirker ikke holdekapasiteten nevneverdig. Ankeret vi typisk trenge 25 meter til 30 meter inn i leiresedimentene for å sikre flytende vindinstallasjoner med last på mer enn 1000 tonn. Denne prosessen er den samme på alle vanndybder.

DPA-er er også raskere å installere enn konvensjonelle sugeankere, som kan ta mellom seks og tolv timer, og krever bruk av store kranfartøy.

En DPA kan installeres ved bruk av et standard ankerhåndteringsfartøy med ARF (Anchor Recovery Frame) i de fleste tilfeller, og er også mindre følsom for værforhold, noe som gir større fleksibilitet for installasjonstider.

Hvilken type anker som kreves avhenger ofte av havbunnens litologi, og DPA-er er best egnet for bruk i kohesive leiresedimenter. Dette betyr at DPA-er er ideelle for bruk med flytende vindparker, ettersom mange potensielle nye parker vil bli lokalisert i dypvannsområder fra 150 meter til 350 meter, hvor leiresedimenter er vanlig å finne. DSAs ankerteknologi er ISO-sertifisert, og er også kvalifisert i Equinor og godkjent av Det Norske Veritas.

Et kostnadsbesparende alternativ

Ankerdeling der ett anker har opptil tre fortøyningsliner tilkoblet er noe som vil redusere antall ankre og kostnadene i en vindpark. Til dette er sugeankre best egnet. Likevel vil alle vindparker med ankerdeling ha flere ankere med kun én fortøyningsline festet. Disse ligger rundt omkretsen til vindparken. Avhengig av feltstørrelsen kan det være så mange som 30 prosent eller mer av det totale antallet ankre. Derfor kan DPA-er brukes som et kostnadsbesparende alternativ til sugeankre på disse lokasjonene.

Av Kristian Fabrizio

Next article