Skip to main content
Home » Havvind » Verdens største turbinsystem utvikles i Norge
Sponset

Kan en flytende vindpark – montert i et gigantisk «seil» – utkonkurrere vindparker til havs, og kun bruke en brøkdel av plassen? Muligheten er nærmere enn vi tror.

Dagens teknologi for flytende havvind er basert på enkeltturbiner på eget fundament. Det har sine utfordringer – noe norske Wind Catching Systems har en spektakulær løsning på: flere turbiner på én og samme flyter. Løsningen krever vesentlig mindre areal enn tradisjonelle vindparker. Administrerende direktør Ole Heggheim forklarer prinsippet:

– Vi bruker halvt nedsenkbare, flytende fundamenter, av typen Norge lenge har brukt i Nordsjøen. På flyteren installeres et seil, bestående av mange vindturbiner med standard størrelse. I seilet er det innebygde heiser, som gir tilgang til alle punkter, og som gjør at drifts- og vedlikeholds-operasjonene kan løses enklere enn i dag. Fordelene er opplagte, sammenlignet med dagens turbiner, som må slepes til land for større vedlikeholds-operasjoner.

Ole Heggheim

Administrerende direktør, Wind Catching System

Vedlikehold til sjøs

– Vedlikehold av turbiner innebærer at man skal opp i en nacelle i 150 meters høyde og i noen tilfeller klatre ut på bladene. Hos oss blir det en mye fredeligere operasjon, der et lite mannskap for eksempel bytter ut rotorblader eller turbin på stedet.

– Bladene er innpå 14 meter lange, til forskjell fra langt over 100 meter for enkeltturbiner, forteller kommersiell direktør Magnus Bakken.

Magnus Bakken

Kommersiell direktør, Wind Catching System

WCS designer for en standardisert fabrikasjonsmetode, hvor bruk av automatiske robotsystemer er sentralt. De jobber også med kjente leverandører, som skal levere systemer og enkeltkomponenter basert på eksisterende teknologi. For turbinleveransen, og de andre delene av systemet, vil dette muliggjøre en ny og mer fleksibel leverandørkjede.

– Det betyr at vi, både i konstruksjons- og driftsfasen, kan bidra til at flytende havvind i fremtiden kan konkurrere med andre energikilder, og dermed har livets rett, tilføyer Magnus.

Skalerbart

Et problem med dagens løsninger er at de må gjøres større og større, for økt effekt. Dermed møter man nye teknologiske barrierer hver gang effekten økes. WCS øker heller antallet turbiner i «seilet». Det gir langt større fleksibilitet, og gjør det mulig å skalere kapasiteten.

– Ikke bare må tradisjonelle turbiner gjennom en helt ny design-loop, men hele prosessen for nye produkter på markedet involverer risiko, spesielt når man har dårlig tid. I tillegg endres behovene, både ved konstruksjons-fasilitetene og i drift. I stedet for å øke størrelsen på hver enkelt turbin, skalerer vi ved å øke antallet turbiner i seilet, forklarer Magnus.

Demonstrasjon

Det gjenstår å kvalifisere løsningen for markedet. Det ønsker selskapet å gjøre i Norge.

– Det vi gjør, er å bruke kjent teknologi, som settes sammen på utradisjonelt vis. Kundene våre er så sterkt motivert av løsningen, at de ønsker å demonstrere den i kommersiell skala, fortsetter Ole.

– Havenergiloven gir rom for å demonstrere ny teknologi. Nå utvikler vi et demonstrasjonsprosjekt utenfor Kollsnes i Øygarden. Prosjektet vil knyttes til et viktig punkt i nettet blant annet for elektrifisering og forsyning av sokkelen. Dette gjør vi for å validere teknologien sammen med industrielle partnere, og med et godt utgangspunkt i markedets behov for å finne nye og billigere løsninger for flytende vind. Vi har et langsiktig perspektiv på utviklingen, og nødvendige konsesjoner må på plass, forteller Magnus.

– Gjennom demonstrasjonsprosjektet vil teknologien bli kvalifisert for det norske og internasjonale flytende havvindmarkedet. Dette håper vi kan skje før 2030, avslutter Ole.

Av Jarle Petterson

Next article