Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Grønn digitalisering: – Vi vil utvide produktiviteten, og samtidig holde klimaavtrykk på et minimum
Sponset

Forskningsinstituttet NORCE ønsker å bidra til grønn verdiskaping både nasjonalt og globalt – blant annet med økt digitalisering og kunstig intelligens.

– Vi er midt i en digital transformasjon, forteller Nabil Belbachir, forskningsleder ved NORCE.  

Nabil Belbachir

Forskningsleder ved NORCE

– Dette handler om å effektivisere den grønne omstillingen med digitale verktøy – og gi industrien et lavere klimaavtrykk. Samtidig er det viktig å utvide produktiviteten, sier han videre.

Støtter fornybarmarkedet

Én av hovedhensiktene til NORCE er å bidra til utvikling i fornybarmarkedet, eksempelvis solcelleindustrien. Her er det potensiale for å redusere kostnad knyttet til produksjon, installasjon, samt vedlikehold, opplyser Belbachir.

– For å gjøre dette bruker vi den digitale omstillingen til å gjøre solcelle både mer attraktivt og lukrativt. Dette gjelder spesielt innen produksjon av materialer som silikon og forskjellige metaller. Innen fornybar energiproduksjon er det typisk lave marginer, og det tar dermed mange år før investeringskostnaden er tilbakebetalt. Vi støtter denne industrien gjennom reduksjon av operasjons- og vedlikeholdskostnader ved utvikling av ny teknologi og smarte innovasjonsløsninger som øker tilbakebetalingshastigheten betraktelig, forklarer han, og fortsetter:

– Teknologier innenfor fjernmåling, -inspeksjon og tilstandsmonitorering kan nemlig redusere manuelt arbeid, og samtidig forbedre sikkerhetsaspektet.

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt. Les mer om dem her!

Krav om kontroll

Men, enda viktigere er kontroll på energibruk og forurensning, ifølge Belbachir. I dagens fokus på miljø og bærekraft, kan det nemlig være utfordrende for bedrifter og industrier å holde tritt med nye krav, regler og lover. Derfor er det viktig med tilgang til riktig kompetanse, så aktører i fornybarbransjen får større mulighet for fremtidig drift og lønnsomhet, påpeker forskningslederen videre.

– EUs Green Deal har blant annet søkelys på redusert CO2-utslipp. I tillegg blir det viktig å rapportere om avfall, energibruk – og avgasser. Dette gjelder både klimagasser og mer lokal forurensning. Verden blir bare strengere og strengere, sier han.

Vi ser allerede at bærekraftsmålet i 2030 ikke blir nådd. Derfor må vi akselerere digitaliseringen og det grønne skiftet, og dette starter med riktig kunnskap og erfaring.

For å bistå aktører i bransjen, vil NORCE først undersøke bedriftens spesifikke situasjon.  

– Hvis det er noe vi kan hente fra en ekstern aktør, eller implementering av eksisterende teknologi, hjelper vi kunden med å koble opp dette. Vi kan også designe løsninger for spesifikke oppgaver knyttet til prosessmonitorering, utslippskontroll, automatisering av produksjonsanlegg, og reduksjon av avfall – for å nevne noe. Deretter installerer vi dette i fabrikken.

Fremdrift med kunstig intelligens

Fremtidens samfunn krever at industrien har kontroll på avfall og avgasser, og samtidig må bedriften og prosessen kunne fortsette på en lønnsom måte. Dette kan ikke løses manuelt, mener NORCE.

– Dette må digitaliseres, og bestå av automatiserte prosesser.  

NORCE jobber med et konsept kalt Life Long Learning som er et nytt paradigme innen kunstig intelligens, forklarer Belbachir.

– Dette er et helt autonomt system som lærer opp seg selv, og optimaliserer driften over tid. Dette vil være viktig for fremtiden, da programmet selv utbedrer egne prosesser. Og vi har ingen tid å miste, mener forskningslederen.

– Vi ser allerede at bærekraftsmålet i 2030 ikke blir nådd. Derfor må vi akselerere digitaliseringen og det grønne skiftet – og dette starter med riktig kunnskap og erfaring.

NORCE arbeider for å finne løsninger som kommer fellesskapet til gode og som øker den bærekraftige verdiskapningen, både nasjonalt og globalt. Les mer om dem her!

Next article