Skip to main content
Home » Havvind » Vil bli en kjempe- industri i Norge
Sponset

Ansatte i olje- og gassindustrien har mye av det som skal til for å bygge opp næringa som vil forsyne Norge og verden med ren energi de neste tiårene.

Derfor tilbyr NTNU denne våren et innførings- kurs i havvind for olje- og gassarbeidere finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKDir). Regjeringa har nettopp signalisert at de vil tildele områder for 30 gigawatt havvind innen 2040, noe som nesten tilsvarer hele Norges kraftforbruk i 2021. Flytende havvindmøller kommer til å bli et vanlig syn på Nordsjøen og andre norske havområder om noen tiår, for industrien må bygge rundt 1 500 møller skal regjeringens produksjonsmål bli oppfylt.

– Det er en enorm mulighet. Med dette vil havvind bli en kjempeindustri. I et langtidsperspektiv vil havvind bli mye større enn olje for Norge, mener professor Trond Kvamsdal. Han er koordinator for den nye kursserien om havvind ved NTNU.

Er du ung og lærelysten? NTNU trenger gode studenter innen offshore vindenergi! Foto: Getty Images

NTNU Energi Team Vind

• Misjon: Styrke NTNU sin rolle innen undervisning og forskning relatert til utvikling av bærekraftig offshore vindenergi.
• Medlemmer: Mer enn 40 professorer fra et vidt spekter av fagfelt på NTNU relevant for offshore vindenergi.

Kontaktperson:
Professor Trond Kvamsdal
Koordinator NTNU Energi Team Vind
ntnu.edu/energy/wind-power

Det fremste miljøet

Videreutdanningsemnene i havvind er skreddersydd for ansatte i olje- og gassnæringa, og er utviklet av NTNU Energi Team Vind i samarbeid med ulike bedrifter og arbeidsgiver- og arbeids- takerorganisasjoner. For å delta må du ha relevant bachelor eller tilsvarende kompetanse.

Stort behov for kompetent arbeidskraft

Rapporten «Gigawatt krever megaløft», utarbeidet i 2023 av Menon Economics, slår fast at det vil være behov for å øke antall studieplasser innenfor ingeniør- og teknologiske fag for å dekke behovet for kompetent arbeidskraft for havvindindustrien fremover. Rapporten bekrefter at NTNU er det universitetet som utdanner desidert flest masterstudenter i Norge med relevant bakgrunn for havvindindustrien (se aktuelle studieprogram nedenfor).

Er du ung og lærelysten? NTNU trenger gode studenter innen offshore vindenergi! Vil du bidra til bærekraftig energiproduksjon, er det muligheter ved NTNU innen mange studieprogram: Bygg og miljøteknikk, Energi og miljø, Fysikk og matematikk, Industriell økonomi og teknologiledelse, Innovasjon, entreprenørskap og samfunn, Kunnskap, teknologi og samfunn, Kybernetikk og robotikk, Marin teknikk, Materialteknologi, Produktutvikling og produksjon.

Er du interessert i å ta en PhD innen havvind, se også FME NorthWind: Norwegian Research Centre on Wind Energy hvor vi vil utlyse et stipend med fokus på å bruke beregningsorientert strømningsteknikk for å bidra til reduksjon av kollisjoner mellom fugler og vindturbiner.

Etter- og videreutdanning i havvind

Moduler:
Innføring i offshore vind (UT0 – 3,5 studiepoeng) – samlingsbasert
Fordypning (4 studiepoeng) – digital undervisning – velg en av fire

Velg en av følgende fordypninger:
• UT1 Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner
• UT2 Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon
• UT3 Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker
• UT4 Bærekraftig utvikling av offshore vindkraft

Oppstart i januar 2024. Ingen kursavgift.

Les mer om kursserien på ntnu.no/web/videre/havvind
Her kan du søke opptak til Introduksjonskurset i havvind

Next article