Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Norsk emballasjeprodusent i spissen for sirkulær økonomi
Sponset

Alle er enige om at plastemballasje bør fremstilles av resirkulert plast, og helst også gjenbrukes så mange ganger som mulig før den resirkuleres, men vi har fortsatt en lang vei å gå for å øke utsorteringsgraden og kvaliteten på plasten som kan gå til gjenvinning.

– En av de største utfordringene i verden nå, er at tilgangen på råstoffer minker, mens jordas befolkning, altså forbrukerne av dem, vokser. Vår tilnærming er en overgang til den sirkulære økonomien, hvor vi fokuserer på tre hovedprinsipper: redusere mengden ressurser som forbrukes, sørge for at produktene har en så lang levetid som mulig, og sikre at de går tilbake i systemet, som nye råvarer, forklarer Camilla Louise Bjerkli, som er direktør for bærekraft hos emballasjeprodusenten BEWI.

Camilla Louise Bjerkli

Direktør for bærekraft i BEWI

– Vi må sikre at naturressursene vi bruker, blir i samfunnet lengst mulig. Det beste er om produktene kan gjenbrukes, og dersom det ikke er mulig, så må de være resirkulerbare og etter hvert laget av resirkulert materiale. Målet er at ressursene skal gå i en sirkulær loop, eller sløyfe, som vi sier på norsk. Det er ganske selvforklarende at et produkt som kan brukes 100 ganger eller mer, er mer skånsomt for miljøet, og gir en bedre ressursutnyttelse enn produkter som kun brukes én gang.

Ikke en velfungerende sirkulær loop ennå

Selv om alt dette er bærekraftig, med tanke på ressursbesparelser, mener Bjerkli at det ennå gjenstår en del før sirkulærøkonomien er på plass og velfungerende:

– Logistikken er ikke helt på plass ennå. Mye av plasten som produseres, blir i dag ikke utsortert til materialgjenvinning. Ressursene ligger der og venter, men vi må lære oss å samarbeide i hele verdikjeden, for å sikre at de blir sortert ut, samlet inn og går til materialgjenvinning. Dette er ikke noe vi klarer alene, så ja, gamle vaner og logistikken er nok de største utfordringene.

Som en europeisk leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger er vi opptatt av å skape verdi for våre kunder, samfunnet og våre eiere.

– Ryddeaksjoner bra, men …

– Vi har en ambisiøs strategi og et mål om å samle inn like mye avfall i løpet av ett år, som det volumet vi selv leverer i sluttprodukter til markedet, med levetid på under ett år. Det har vi investert mye i, for om vi skal klare å bruke mer resirkulert materiale, må vi sikre oss tilstrekkelige avfalls-råvarer, og det er den største utfordringen i dag. Det finnes helt enkelt ikke nok tilgjengelig avfall, selv om det eksisterer der ute. Innsamlings- og sorteringsordningene er ikke effektive nok i dag. Får vi til det, blir det helt uproblematisk å fremstille produkter av 100 prosent resirkulert materiale, så lenge kvaliteten på avfallet er god nok.

BEWI fremstiller plastkasser som ombrukes hele 150 ganger. Foto: BEWI

– Frivilligheten gjennomfører fortløpende ryddeaksjoner langs kysten. Ser du for deg et bedre samarbeid mellom næringsliv og frivillige organisasjoner?

– Ja, det er viktig at alle sider av samfunnet jobber sammen. Vi har nettopp lagt World Cleanup Day bak oss, der alle BEWI-fabrikkene var med og ryddet i nærområdene. Litt av problemet er imidlertid at ikke alt vi finner i fjæra er anvendelig, så det meste som havner i sekken til en strandrydder, må simpelthen gå til forbrenning. Slike ryddeaksjoner er ekstremt viktige, men får vi ikke stanset forsøplingen, med gode systemer for innsamling og gjenvinning, blir det jo bare på’n igjen neste år.

– Balanser holdbarhet og ressursbruk

– Det arbeides mye med å gjøre plastemballasje mer sirkulært. Plast har fått mye negativ oppmerksomhet på grunn av forsøpling, men vi må ikke glemme at emballasjen er utrolig viktig for å sikre matens holdbarhet. CO2-avtrykket i matproduksjonen er betydelig, og reduseres ved at holdbarheten reduserer unødig matsvinn. Det bør likevel ikke hindre oss i å lage så bærekraftige løsninger som overhodet mulig. Mye plast- og fiberemballasje er resirkulerbar, så utfordringen blir å fremstille emballasje som både ivaretar hensynet til holdbarhet og til minimal ressursbruk, mener Bjerkli.

Gjenbruk og resirkulering gir vekst

– Den sirkulære økonomien kommer til å bidra med nye arbeidsplasser. Ta bare gjenbruks-kassene vi produserer for oppdrettsnæringen, som brukes til frakt av fileter til markedet. De brukes 150 ganger før de går ut av sirkulasjon, men må vaskes, og fraktes både frem og tilbake. Før produserte vi kassene for engangsbruk. Med gjenbruken følger flere aktiviteter i sløyfen, inkludert arbeidsplasser. Betrakter vi den modellen i et større perspektiv, er jo mulighetene grenseløse, med løsninger som tvinger frem vekst og økt sysselsetting, sier hun.

– Hos oss har vi et mål om å kun produsere produkter som er 100 prosent gjenvinnbare, og lever etter visjonen Protecting people and goods for a better everyday, som betyr alt for oss. Dette betyr at vi skal tilby våre kunder produkter og løsninger som beskytter både mennesker, mat og andre varer. Eksempler på dette er komponenter til sykkelhjelmer og barneseter, støtdempende komponenter til biler, isolasjonsløsninger for hus, og matemballasje.

– Tror du det blir mulig å etablere et samarbeid som gjør at alle ledd i verdikjeden bidrar til å nå målene?

– Ja. Men alle må bidra. Dette gjelder leverandører og produsenter, men også myndighetene, som kan bidra med reguleringer som favoriserer den sirkulærer økonomien. Men vi skal i alle fall gjøre vårt.

Om BEWI ASA

– Grunnlagt i 1980 på Frøya, av familien Bekken.
– Norsk børsnotert selskap.
– Produsent av emballasje, komponenter og isolasjonsprodukter.
– Årlig omsetning på nærmere NOK 15 milliarder.
– Om lag 3 400 ansatte.
– Årlig innsamling av rundt 35 000 tonn EPS-materiale til resirkulering.

Les mer på bewi.com/sustainability

Av Jarle Petterson

Next article