Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Skal sikre reparasjon, ombruk og gjenvinning av treemballasje
Sponset

Norges eneste returselskap for treemballasje – Treretur AS – markerte ett år i drift i april.

På det året har returselskapet sørget for at over 1500 produsenter og importører av treemballasje tar produsentansvar for emballasjen de setter på det norske markedet. I tillegg har Treretur rapportert tidenes første gjenvinningstall til miljømyndighetene.

– Vi har oppnådd mye på et driftsår. Nå er det viktig å samle alle norske produsenter og importører av treemballasje i returselskapet, og sikre at alle tar sitt lovpålagte produsentansvar. Vi skal også fortsette å levere gode gjenvinningstall til Miljødirektoratet, sier administrerende direktør, Svein Erik Rødvik.

Svein Erik Rødvik

Administrerende direktør i Norsk Returkartong som drifter Treretur

Sjekk din leverandør

Alle bedrifter som importerer eller produserer treemballasje skal være medlem i et returselskap. Importerer du varer på trepall har du også produsentansvar for pallen.

– Ordningen er ny og derfor har ikke alle som har en forpliktelse fått det med seg, men vi regner med å ha enda bedre oppslutning i løpet av 2023, sier Rødvik og kommer samtidig med en oppfordring til bedrifter som bruker treemballasje.

– Sjekk om din leverandør er medlem hos i Treretur hos Grønt Punkt Norge – på den måten kan vi sikre at alle tar miljøansvar.

Foto: Smart Retur

Les også: Treretur AS er godkjent som returselskap

Gode resultater

Innsamling og gjenvinning av trevirke – inkludert treemballasje – har vært velfungerende i flere år. For Treretur har det derfor vært viktig å bygge videre på eksisterende strømmer av trevirke. For Miljødirektoratet har opprettelsen av returselskapet vært viktig for å få tall på gjenvinningsgrad, reparasjon og ombruk. En viktig del av returselskapet sin rapportering er ombruk og reparasjon – på lik linje som materialgjenvinning. For 2022 rapporterte Treretur følgende resultat:

  • 69 967 tonn treemballasje ble satt på markedet av medlemmer.
  • 29 213 tonn ble materialgjenvunnet eller reparert.
  • 42 prosent gjenvinningsgrad.

Typisk treemballasje

– spesialpaller/engangspaller
– kabeltrommer
– trebobiner
– trekasser
– karmer
– europaller
– avstivere rundt produkter

Next article