Skip to main content
Home » Sirkulær økonomi » Nytt prosjekt skal gjøre det lettere å ombruke byggematerialer
Sponset

Trondheim kommune satser på å bli den første norske kommunen som gjenbruker byggematerialer i stor skala. Nå har de utlyst en konkurranse.

Bygg- og anleggsbransjen i Norge er den næringen med høyest utslipp av klimagasser. Gjenbruk av byggematerialer vil derfor være viktig for å nå klimamålene. Trondheim kommune har jobbet med gjenbruk av byggematerialer i et par år og et av problemene de støter på, er det å kunne dokumentere egenskapene til ombruksmaterialene. Med konkurransen Klar-til-bruk ønsker de derfor å komme i kontakt med innovative startups som kan hjelpe dem med å løse dette problemet.

– Er det litt eldre materialer som man ikke har noe dokumentasjon på, så må man lage ny dokumentasjon og da må man teste materialene for de egenskapene som man ønsker å vite noe om. Klart-til-bruk handler om akkurat den biten med å teste og produsere dokumentasjon som gjør at man kan gjenbruke byggematerialer i henhold til Byggteknisk forskrift, sier gjenbrukskoordinator i Trondheim kommune, Petter Nerbye.

Petter Nerbye

Gjenbrukskoordinator i Trondheim kommune

Klar-til-bruk

Kommunen har utarbeidet en behovsbeskrivelse, og i første omgang skal deltakerne kun levere en idéskisse på hvordan de ser for seg at det kan gjennomføres. Så vil kommunen evaluere idéskissene og ta med seg inntil seks stykker videre.

– Så starter en fase der vi skal utforske de forskjellige alternativene og gå litt mer i dybden i samarbeid med de seks leverandørene. Deretter går vi videre med en oppstartsfase hvor vi ønsker å utvikle en av løsningene, sier Nerbye.

Målet er å ha et gryteklart produkt i starten av 2024.

– Det er stor pågang blant både byggherrer og entreprenører ute i markedet som skriker etter en løsning for hvordan man kan redokumentere byggematerialer, så den leverandøren som klarer å trylle fram en løsning her, har nok gode framtidsutsikter, sier han.

Klar til bruk

Bygg- og anleggsbransjen er den næringen med høyest utslipp av klimagasser, men har samtidig et stort sirkulært potensial. Vår ambisjon er at Trondheim kommune skal være den første norske byen som ombruker brukte byggematerialer i stor skala og inspirerer andre byer til å følge etter. Vi utfordrer nå markedet til å være med på denne satsingen!

Gjenbrukslageret

En potensiell bruker av den nye løsningen, vil være gjenbrukslageret til Trondheim kommune hvor det er mulig å mellomlagre byggematerialer.

– Det er sjelden at fremdriftsplanene på et prosjekt som skal rives og et som skal bygges stemmer overens, så det å ha muligheten til å mellomlagre materialene, gir oss et mye større handlingsrom for å klare å ta det i bruk igjen, sier han.

Gjenbrukslageret kartlegger prosjekter og tilgjengeliggjør ombruksmaterialene via markedsplassen Loopfront. Det har de holdt på med siden januar 2022, og har resultert i en avfallsbesparelse på 165 tonn.

– Når vi har et prosjekt hvor vi for eksempel skal rive en gammel skole, gjennomfører vi en ombrukskartlegging hvor vi kartlegger brukbare materialer i databasen og sjekker om det er noe som kan brukes videre i det nye byggeprosjektet. Resten legger vi ut på en intern markedsplass i kommunen via databasen Loopfront.

Ønsker å stimulere til ombruk

Varene de får inn blir solgt eller gitt bort til andre offentlige aktører, for eksempel Trøndelag fylkeskommune, videregående skoler og NTNU. 

– Internt i kommunen har vi valgt å holde det helt kostnadsfritt fordi vi ønsker å stimulere til mest mulig ombruk. Når det å ta i bruk ombruksmaterialer blir mer mainstream, vil vi kanskje ta litt betalt slik at gjenbrukslageret blir selvfinansiert, sier han.

Trondheim kommune er den eneste kommunen i Norge som har et gjenbrukslager. I tillegg har Formannskapet vedtatt at kommunen skal ta en rolle som tilrettelegger for offentlig-privat samarbeid for å lykkes med mer ombruk. Derfor pågår det nå et utredningsarbeid for å se på innretningen av fremtidens gjenbrukslager i byen.

– Håpet mitt er å få til en avtale med en bred forankring blant entreprenører, byggherrer, grossister og byggevarehus, hvor man kan være medlem i gjenbrukslageret og forplikte seg til å levere materialer i bytte mot å kunne kjøpe ombruksmaterialer, avslutter Nerbye. 

Klar til bruk

Vi har gjennom DFØ annonsert en utfordring fra Trondheim kommune om resertifisering av brukte byggematerialer. Den 21. juni ble StartOff konkurransen annonsert.

Frist for å levere idéskisse-  23. august kl. 23:59

Av Sissel Nilsen

Next article